M3: Unit 1: Toekomst

Goals: today you will learn:
* How to talk about future and how you use different tenses to express future1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Goals: today you will learn:
* How to talk about future and how you use different tenses to express futureSlide 1 - Tekstslide

Future: Wanneer gebruik je deze tijd?

Slide 2 - Woordweb

Welke vormen zijn er om de Future mee te maken?

Slide 3 - Woordweb

  • AM/IS/ARE + GOING TO +WW – om aan te geven dat je iets van plan bent of voorspelling met een bewijs

  • PRESENT SIMPLE: gewoone ww of ww + (e)s (SHIT regel – I work/ He workS)- als we praten over dienst regeling/ vaste schema zoals aankomst/vertrek tijden

  • WILL + WW – voor beloftes, besluiten, aankondigingen, voorspelling zonder bewijs.

Slide 4 - Tekstslide


Will + hele werkwoord
am/are/is + going to + werkwoord
1. iets aanbieden
(I will help you)

2. Voorspelling zonder bewijs
(Will it rain tomorrow?)

3. Beloftes (I promise I will do it)


1. Toekomstplannen
- (We are going to visit my friend)
- (Sheila isn't going to the party)

2. Voorspelling MET bewijs
(look at the sky. It is going to rain)

 

Slide 5 - Tekstslide

am/is/are + ww + ing
(dus zonder going to)
present simple
stam + s
1. Toekomstplannen met vaste plaats of tijdstip
- (We are meeting my friend at 5)

- She isn't visting her boyfriend tomorrow)

- I am flying to Boston tonight.


1. Bij vertrektijden met vast schema

- The bus leaves at 3.15
- The concert ends at 11
- School starts in September
- My train doesn't leave until midnight

Slide 6 - Tekstslide

timer
10:00

Slide 7 - Tekstslide

       Future tenses Exercise Answers
1. arrives .
2 are going to have
3.It will snow. (or is going to snow)
4. am meeting my friend. (or am going to meet)
5.is flying
6. will drive
7. starts
8.am going to see
9. it is going to rain
10. will open
11. will check
12. will have
13. am going to check
14. starts
15. will visit

Slide 8 - Tekstslide

1.    The bank _____ (to open) at 9 pm.
2.    I promise I _____ (to be) at Penny’s party tomorrow night.
3.    Kathy _____ (to visit) her sister this weekend.
4.    Our train _____ (to leave) every day at 7 o’clock.
5.    Look at the grey sky. It _____ (to snow) today.
6.    You are carrying a heavy bag. I _____ (to help) you.
7.    The film _____ (to start) at 8 o’clock tonight.

Slide 9 - Tekstslide

1. opens
2. will be
3. is going to visit/ is visiting
4. leaves
5. is going to snow
6. will help you
7. starts

Slide 10 - Tekstslide

Exercise 26, WB page 23
Exercise 27, WB page 24

Slide 11 - Tekstslide