To Let, To Allow, To have & To Make

TO LET, TO ALLOW, TO HAVE & TO MAKE. WHAT TO MAKE OF IT ????
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

TO LET, TO ALLOW, TO HAVE & TO MAKE. WHAT TO MAKE OF IT ????

Slide 1 - Tekstslide

WHAT TO DO FOR TODAY?
Vandaag ga je aan de slag met een onderdeel.

In dit onderdeel krijg je theorie en een aantal vragen zodat je het direct kan toepassen

Slide 2 - Tekstslide

Over dit onderdeel...
- Je zegt met deze 4 werkwoordsvormen dat je iemand iets wilt laten doen

- Echter, ze hebben allemaal net een andere betekenis

Slide 3 - Tekstslide

TO LET + hele werkwoord
- To let gebruik je als je iets wil toelaten

- Je grijpt niet in, maar laat het gewoon gebeuren

- I'm going to let him get away with this for this one time
- Let me try to fix this, okay? Don't worry!

Slide 4 - Tekstslide

TO ALLOW+ to +hele werkwoord
- To allow gebruik je als je iemand actief toestemming geeft om iets te doen

- Daarbij is het dus formeler dan to let

- Okay, I will allow you to use my laptop
- We are not allowed to stay here

Slide 5 - Tekstslide

Bij welke werkwoordsvorm gebruik je de volgende 'formule'
.......+ to + hele werkwoord
A
to let
B
to allow

Slide 6 - Quizvraag

Bij welke werkwoordsvorm laat je eigenlijk iets gewoon gebeuren?
A
to let
B
to allow

Slide 7 - Quizvraag

Wat is volgens jouw een formele situatie?
A
keet
B
woonkamer
C
sollicitatiegesprek
D
whatsapp met vrienden

Slide 8 - Quizvraag

TO HAVE + hele werkwoord
- To have gebruik je als je ervoor gaat zorgen dat iemand iets voor een ander doet
- of gaat regelen dat iemand iets voor een ander doet

- You have your brother do your homework?!
- Have your friend fix you a date with Tom!

Slide 9 - Tekstslide

TO HAVE + hele werkwoord
- vaak zie je deze ook met de gerund (ww+ing) om ergenis te uiten

- They have me doing all this cleaning again
- He has us waiting all day long

Slide 10 - Tekstslide

Welke werkwoordsvorm heeft geen + hele werkwoord maar meer?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
alle drie hebben ze het niet

Slide 11 - Quizvraag

TO MAKE + hele werkwoord
- To make gebruik je als je iemand dwingt om iets te doen

- Don't make me come back at you!
- The teacher always makes us do our work in silence

Slide 12 - Tekstslide

Bij welke werkwoordsvorm gaf je iemand toestemming om iets te doen?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
to make

Slide 13 - Quizvraag

Bij welke werkwoordsvorm laat je het eigenlijk allemaal maar gebeuren?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
to make

Slide 14 - Quizvraag

Bij welke werkwoordsvorm dwingt iemand een persoon om iets te doen?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
to make

Slide 15 - Quizvraag