Spirituele wegwijzers (Lesvervangende opdracht)

Spirituele wegwijzers ?! 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstSecundair onderwijs

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Spirituele wegwijzers ?! 

Slide 1 - Tekstslide

Waarvoor staan de letters op deze wegwijzer?

Slide 2 - Open vraag

De mensenrechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wanneer is deze verklaring opgesteld?
A
Deze verklaring is al eeuwenoud en wordt steeds vernieuwd.
B
Deze verklaring bestaat sinds het begin van de 20e eeuw, vlak voor de twee wereldoorlogen.
C
De verklaring is opgesteld na de Tweede Wereldoorlog.
D
De verklaring bestaat al sinds 1995.

Slide 3 - Quizvraag

UVRM
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
bestaat sinds 10 december 1948. 
Na de Tweede Wereldoorlog dacht men: 
dit mag nooit meer gebeuren! 

10 december is de Internationale Dag van de Mensenrechten. 

Slide 4 - Tekstslide

Wat zijn mensenrechten?

Slide 5 - Open vraag

Mensenrechten

Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status.

Slide 6 - Tekstslide

Welke van de volgende rechten is geen echt mensenrecht?
A
Het recht op liefde
B
Het recht op onderwijs
C
Het recht op rust en vrije tijd
D
Het recht op een nationaliteit

Slide 7 - Quizvraag

Recht op liefde?
Hoewel we iedereen liefde toewensen en iedereen het recht heeft liefde na te streven, is het geen recht. Hoe zou je dat ook ooit kunnen afdwingen? 

Slide 8 - Tekstslide

Hoeveel mensenrechten zijn er?
A
10
B
15
C
30
D
50

Slide 9 - Quizvraag

Duid er 5 aan die jij het belangrijkste vindt in het geel.Ga naar Class Notebook
> je eigen mapje
> cursus 
> Spirituele wegwijzers

Slide 10 - Tekstslide

Mensenrechten hebben enkele specifieke eigenschappen. Hieronder zie je enkele mogelijke eigenschappen opgesomd. Welke eigenschap hoort niet thuis in het rijtje. Duid deze aan.
A
Ze zijn universeel.
B
Ze zijn ondeelbaar.
C
Ze gelden voor iedereen.
D
Ze kunnen je ontnomen worden.

Slide 11 - Quizvraag


Van welke organisatie,
 opgericht in 1961, is dit het symbool?

Slide 12 - Tekstslide

Van welke organisatie, opgericht
in 1961, is dit het symbool?

Slide 13 - Open vraag

Amnesty International (A.I.) 
is een mensenrechtenorganisatie Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Slide 14 - Tekstslide

Mensen die bij Amnesty International werken doen eerst veel onderzoek om erachter te komen wat er mis is met mensenrechten in een bepaald land. Daarna is het tijd om in actie te komen. Wat wil Amnesty bereiken? 
A
Zoveel mogelijk geld inzamelen, zodat er geld opgestuurd kan worden naar dat land.
B
Zoveel mogelijk spullen inzamelen, zoals bijvoorbeeld schoolboeken, om op te sturen.
C
Zoveel mogelijk mensen op de hoogte brengen van alles wat er misgaat en mensen aanzetten tot acties, zodat regeringen maatregelen nemen om de situatie te verbeteren.
D
Eerste hulp verlenen op plaatsen waar dat nodig is.

Slide 15 - Quizvraag

Wat wil Amnesty bereiken? 
Amnesty International wil zoveel mogelijk mensen op de hoogte brengen van alles wat er misgaat m.b.t. het volgen van de mensenrechten (= mensenrechtenschendingen). Waar onrecht heerst of mensen onderdrukt worden, komen ze in actie, 
zodat regeringen maatregelen nemen om de mensenrechtensituatie(s) te verbeteren in de wereld.

Slide 16 - Tekstslide

Vorig jaar schreven veel leerlingen in Vlaanderen en Brussel brieven en kaartjes tijdens de Schrijf-ze-VRIJdag. Hoeveel leerlingen deden er mee? 
A
Bijna 15.000 leerlingen
B
Bijna 75.000 leerlingen
C
Bijna 125.000 leerlingen
D
Bijna 200.000 leerlingen

Slide 17 - Quizvraag

Om goed onderzoek te doen naar mensenrechtenschendingen en om acties en campagnes op te zetten, heeft Amnesty International geld nodig. Wat is de belangrijkste inkomstenbron van Amnesty International? 
A
Subsidies van de overheden in de landen waar Amnesty onderzoek doet.
B
Bijdragen van mensen die geld schenken.
C
Inkomsten van prijzen voor acties en onderzoek.
D
Geld dat vrijwilligers en andere organisaties inzamelen voor Amnesty.

Slide 18 - Quizvraag

Inkomsten A.I. ?

Om onafhankelijk en ook kritisch te kunnen zijn 
=>  A.I. neemt geen geld aan van een overheid!

=> werkt dankzij  bijdragen van mensen die de organisatie eenmalig of maandelijks steunen! 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Einde van deze les :-) 

Slide 21 - Tekstslide