NM 2.1 rivieren in CHina

Hst 2: Water China

Lezen lesboek blz. 20 en 21

Paragraaf 2.1 
timer
7:00
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 75 min

Onderdelen in deze les

Hst 2: Water China

Lezen lesboek blz. 20 en 21

Paragraaf 2.1 
timer
7:00

Slide 1 - Tekstslide

Hst 2: Water China
China kent natte en droge gebieden, hoe gaan zij er mee om?

Slide 2 - Tekstslide

*herhaling:
Waardoor hebben polders in West-Nederland veel last van verzilting?
A
door bemaling van de polders
B
door de infiltratie van oppervlaktewater in de duinen
C
door de toenemende neerslag
D
door opwaartse stroming van zoet water

Slide 3 - Quizvraag

China?

Slide 4 - Woordweb

Hoeveel mensen wonen er in China?
A
1.300.000
B
1.400.000.000
C
1.500.000
D
1.500.000.000

Slide 5 - Quizvraag

2.1 Rivieren in China

Welke kenmerken heeft China en hoe werkt de waterkringloop?
leerdoelen
Oorzaken ongelijke bevolkingsspreiding in China
Trapsgewijze opbouw van het reliëf in China
Verschil tussen de korte en lange kringloop
De rol van rivieren in de lange kringloop
Begrippen
afstromen, benedenloop, bovenloop, condenseren, grondwaterpeil, hoogvlakte, infiltratie, korte krinloop, lange kringloop, middenloop, regenwater, reliëf, smeltwater, verdamping, waterkrinloop, evotranspiratie.

Slide 6 - Tekstslide

De loop van een rivier
Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta
Sediment

Slide 7 - Tekstslide

v.b. Nederland
Loop van de Rijn
1. Welke kleur geeft de benendenloop?
2. Welk sediment vinden we in de bovenloop?
3. Welk sediment vinden we in Nederland?

Slide 8 - Tekstslide

Kleine en grote waterkringloop

Slide 9 - Tekstslide

Let op:
Evaporatie

Boven land verdampt ook veel water. Grote boom 'drinkt' 200 L water per dag.

=EVATRANSPIRATIE


Ook verdamping via meren, rivieren etc (oppervlakte water)

= Evaporatie

Slide 10 - Tekstslide

In het westen hoogvlakte dus ontstaan van rivieren.
Oosten is de laagvlakte en riviermonding
Yanghze (blauwe rivier); veel water/ overstromingen/ drieklovendam/ slechte kwaliteit
Huang He / Gelerivier: gebied van waterschaarste / sterke vervuiling / sedimentatie in de benedenloop

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Neerslag

Gemiddeld valt er 600 mm neerslag. Echter grote verschillen in het enorme land.Slide 13 - Tekstslide

Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Reliëf; Veel hoogteverschillen in China
Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Slide 14 - Tekstslide

Ten zuiden van het Himalaya gebergte (bij India en Bangladesh) heb je loefzijde (nat) ten noorden ervan (China) heb je de lijzijde. 

Droog - steppe

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Hoogvlakte --> Plateau
 = gebied met weinig reliëf boven 500m NAP

Slide 17 - Tekstslide

Yangtze (blauwe rivier)

Slide 18 - Tekstslide

Stroomgebied
gebied dat afwaterd op een rivier
Waterscheiding =
grens tussen stroomgebieden
De Yangtze: te veel water
 • Langste rivier van Azie = 6300 km
 • stroomrichting = west —> oost
 • mondt uit in zee bij: Shanghai
 • gemengde rivier 
     (start als gletsjerrivier)
 • Hoog regiem in voorjaar en zomer
 • debiet = 31.900 km3/sec
 • probleem = teveel water
 • Drieklovendam

problemen : zie andere slide

Slide 19 - Tekstslide

van een rivier?
Hoe meet je de waterafvoer van een rivier?
Debiet =
Hoeveelheid water, die op een bepaald punt de rivier passeert (m3/s)
Regiem =
Schommeling in de waterafvoer in een rivier

Slide 20 - Tekstslide

0

Slide 21 - Video

0

Slide 22 - Video

Oorzaken overstromingen Yangtze rivier
📌 natuurlijke oorzaak
       piekafvoer in lente en zomer van regen- en smeltwater.

📌 menselijke oorzaken
1. ontbossing hellingen in de boven- en middenloop.
❓gevolg = geen parapluwerking -> modderstromen -> wortels houden bodem niet meer vast.
❓gevolg = teveel zand in benedenloop.               
   ! Let op ! : erosie wordt sediment in de benedenloop

2 . dijken
❓ gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen

Slide 23 - Tekstslide

Oplossing waterprobleem Yangtze = Drieklovendam
 •  Werelds grootste waterkrachtcentrale en dam.
 •  gebouwd van 1994 tot 200
Voordelen drieklovendam:

✅ Hydro-electriciteit.  

✅ Verbetering binnenvaart

✅ Verminderd risico overstromingen

✅ Drinkwater


Slide 24 - Tekstslide

Nadelen Drieklovendam:
⛔️ 1,1 miljoen mensen zijn verhuisd voor de bouw van de dam

⛔️ Veel natuurschoon verloren

⛔️ Slibafzetting in bovenloop 

⛔️ Minder vissen in benedenloop  -> afname visstand

⛔️ Enorme vervuiling water, door grote steden in Rode Bekken

⛔️ Droogte in de benedenloop

⛔️ geen vruchtbaar slib in benedenloop
Slide 25 - Tekstslide

meeste 
verval en erosie

Slide 26 - Tekstslide

Erosie 
en 
Sedimentatie

Slide 27 - Tekstslide

Veel sedimentatie

Slide 28 - Tekstslide

0

Slide 29 - Video

Waterkringloop: de voortdurende verplaatsing van water op aarde

Slide 30 - Tekstslide

lange kringloop
 1. Water uit zee (gas - verdamping)
 2. Neerslag op land ( vloeibaar of sneeuw)
 3.  Of via grondwater of via oppervlakte water

Slide 31 - Tekstslide

korte kringloop
 1. Water uit zee (gas - verdamping)
 2. Neerslag op zee ( vloeibaar of sneeuw)

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

3 soorten rivieren:
1- Regenrivier: krijgt alleen water via regen.
▪️In NL zijn alle rivieren regenrivieren, behalve de Rijn! 
2- Gletsjerrivier: voert alleen smeltwater van gletsjers af, 
    hoog in de bergen.
3- Gemengde rivier: voert regenwater + smeltwater gletsjers af.

Slide 34 - Tekstslide

0

Slide 35 - Video

Stel neerslag valt in de duinen, is er sprake van de korte- of lange kringloop?
A
de korte kringloop
B
de lange kringloop
C
geen van beide
D
duinen tellen niet

Slide 36 - Quizvraag

Waar staat de letter Q voor?
A
Verdampen
B
Infiltreren
C
condenseren
D
Afstromen

Slide 37 - Quizvraag

Waar staat de letter R voor?
A
Verdampen
B
Infiltreren
C
condenseren
D
Afstromen

Slide 38 - Quizvraag

Waar staat de letter S voor?
A
Verdampen
B
Infiltreren
C
condenseren
D
Afstromen

Slide 39 - Quizvraag

Aan de slag!
Teken alleen of samen de lange en korte waterkringloop
Alle onderstaande begrippen en vormen komen terug in de tekening
afstromen, benedenloop, bovenloop, condenseren, grondwaterpeil, hoogvlakte, infiltratie, korte krinloop, lange kringloop, middenloop, regenwater, reliëf, smeltwater, verdamping, waterkrinloop, evotranspiratie
Of 
Maken paragraaf 2.1  Opdracht 1 t/m 6
Klaar? Kijk in de studiewijzer wat je nog meer kan doen.

Slide 40 - Tekstslide

0

Slide 41 - Video

Leerdoelen behaald?

Welke kenmerken heeft China en hoe werkt de waterkringloop?
leerdoelen
Oorzaken ongelijke bevolkingsspreiding in China
Trapsgewijze opbouw van het reliëf in China
Verschil tussen de korte en lange kringloop
De rol van rivieren in de lange kringloop
Begrippen
afstromen, benedenloop, bovenloop, condenseren, grondwaterpeil, hoogvlakte, infiltratie, korte krinloop, lange kringloop, middenloop, regenwater, reliëf, smeltwater, verdamping, waterkrinloop, evotranspiratie.

Slide 42 - Tekstslide