12.2 Additiepolymeren

12.2 Additiepolymeren
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

12.2 Additiepolymeren

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • Herhalen additie (klas 4)
 • Maken vraag 2+3
 • Uitleg polyadditie
 • Maken vragen 16 t/m 19
 • Uitleg reactiemechanisme polyadditie
 • Maken vragen 20 + 23

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je leert wat een polymeer en een monomeer is;
 • Je leert om de reactievergelijking te geven van een polyadditie;
 • Je leert om de repeterende eenheid te geven van een polymeer dat is ontstaan door polyadditie;
 • Je leert om het reactiemechanisme te geven van een polyadditie.

Slide 3 - Tekstslide

Additie (herhaling klas 4)
 • 'To add' = iets toevoegen
 • Twee beginstoffen geeft 1 product.
 • Dubbele C=C binding klapt open, op beide C-atomen ontstaat een nieuwe atoombinding.

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeelden additie

Slide 5 - Tekstslide

Additie van broom
 • Met broomwater, Br2 (aq), kun je dubbele bindingen aantonen.
 • Broomwater heeft een bruine kleur (Binas 65B), na additie is er geen broom meer aanwezig en verdwijnt de bruine kleur.

Slide 6 - Tekstslide

Even oefenen
 • Maak vragen 2+3 (H12).

Slide 7 - Tekstslide

Kunststoffen - plastics - polymeren
 • Kunststoffen (plastics) zijn synthetische polymeren, bijv. PVC of PET.
 • Natuurlijke polymeren zijn bijv. eiwitten, zetmeel, rubber.
 • Polymeren zijn macromoleculen (zeer grote moleculen), niet verwarren met macroniveau!
 • Een polymeer is opgebouwd uit monomeren.
 • Door allerlei combinaties van monomeren, zijn polymeren te maken met zeer uiteenlopende eigenschappen.

Slide 8 - Tekstslide

Polyadditie (of additiepolymerisatie)
 • Een polymeer kan ontstaan door herhaaldelijke additie: polyadditie.
 • Het monomeer is een alkeen (dubbele C=C binding aanwezig).
 • Reactie start o.i.v. UV-licht of met een initiator (hulpstof).
 • Bijv. polyadditie van etheen geeft het polymeer polyetheen (PE).
 • Uiteinden worden weergegeven met ~.

Slide 9 - Tekstslide

Repeterende eenheid
 • Als molecuulformule van polymeren wordt de repeterende eenheid gegeven. 
 • Voorbeeld polyetheen:

Slide 10 - Tekstslide

Geef de reactievergelijking van de polyadditie van propeen. Laat 3 monomeren met elkaar reageren.

Slide 11 - Open vraag

Antwoord open vraag polypropeen.


Opmerking: de buitenkant moet worden gegeven met ~ (in tegenstelling tot wat in de afbeelding staat).

Slide 12 - Tekstslide

Additie met buta-1,3-dieen.

Slide 13 - Tekstslide

Even oefenen
 • Maak vragen 16 t/m 19

Slide 14 - Tekstslide

Reactiemechanisme
 • Een reactiemechanisme laat zien op welke manier moleculen met elkaar reageren.
 • Verschillende stappen in een reactie worden apart uitgeschreven.
 • Met gebogen pijlen wordt de beweging van elektronen weergegeven.
 • halve pijlpunt = 1 elektron verplaatst
 • hele pijlpunt = 2 elektronen (1 paar) verplaatst

Slide 15 - Tekstslide

Radicaal
 • Elektronen komen meestal voor in paren (meest stabiel).
 • Soms ontstaat er een zeer reactief deeltje, doordat een los elektron aanwezig is.
 • Een deeltje met een ongepaard elektron noemen we een radicaal.

Slide 16 - Tekstslide

Reactiemechanisme polyadditie
 1. Ontleding initiator tot 2 radicalen.
 2. Initiatie: initiator reageert met 1 monomeer.
 3. Propagatie: monomeerradicaal reageert met nieuwe monomeren (kettingreactie)
 4. Terminatie: twee radicalen reageren waarmee reactie stopt.

Slide 17 - Tekstslide

Stap 1: vorming radicaal
 • Veelgebruikte initiator is benzoylperoxide. 
 • Wordt vaak weergegeven met BzO-OBz of RO-OR (R = rest).
 • BzO-OBz --> 2 BzO .

Slide 18 - Tekstslide

Stap 2: initiatie
 • Initiator reageert met monomeer.

Slide 19 - Tekstslide

Stap 3: propagatie
 • Monomeerradicaal reageert met nieuw monomeer.
 • Meerdere propagatiestappen bij de vorming van een polymeer.
 • Hoe meer propagatiestappen, hoe langer het polymeer.

Slide 20 - Tekstslide

Stap 4: terminatie
 • Twee radicalen reageren met elkaar.
 • Einde van de reactie.
 • Lastig te reguleren, waardoor polymeren van verschillende lengten ontstaan.
 • Daarom wordt bij polymeren gesproken van gemiddelde ketenlengte of polymerisatiegraad.

Slide 21 - Tekstslide

Even oefenen
 • Bestuderen 12.2
 • Maak vragen 20 + 23

Slide 22 - Tekstslide