§2.1 Stoffen in huis

Hoofdstuk 2 Stoffen
§ 2.1 Stoffen in huis
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2 Stoffen
§ 2.1 Stoffen in huis

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Wat weet je al over stoffen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

Hoe kun je kristalsuiker en keukenzout van elkaar onderscheiden?
A
ze hebben een verschillende kleur
B
ze hebben een verschillende smaak
C
ze hebben een verschillende kleur

Slide 4 - Quizvraag

Zet de woorden op de juiste plek
Dynamiet is een stof die kan
Papier is een stof die kan
Zoutzuur is een stof die  kan
branden
bijten
ontploffen

Slide 5 - Sleepvraag

Reken om:
200 g = ....... kg

Slide 6 - Open vraag

Reken om:
1 L = ........ cL

Slide 7 - Open vraag

Wat weet je al?
Ga naar de methodesite.
Ga naar Hoofdstuk 2 "Stoffen".
Maak de opdrachten 1 t/m 10 van "INTRODUCTIE".
Klaar? lees dan de tekst van § 2.1 uit je boek.
          
             rood = geluid 0 (iedereen is stil)
             oranje = geluid 0-1 (docent beantwoord vragen)
             groen =geluid 1 (Je mag zachtjes overleggen met buren)
timer
15:00
timer
5:00

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoelen:
 • Je kunt vier stofeigenschappen benoemen die gebruikt worden om stoffen te herkennen.
 • Je kunt per stofeigenschap enkele voorbeelden geven.
 • Je kunt uitleggen in welke gevallen een stof gevaarlijk kan zijn.
 • Je herkent gevarensymbolen.

 • PLUSSTOF: Je kunt het verschil aangeven tussen H- en P-zinnen. 

Slide 9 - Tekstslide

Stoffen in huis

Slide 10 - Woordweb

Slide 11 - Tekstslide

lees bladzijde 44 en 45
timer
7:00

Slide 12 - Tekstslide

Sleep de juist naam bij het plaatje. Weet je zeker dat dit goed is??
Hoe kun je zeker weten met welke stof je te maken hebt?
ZOUT
SUiKER
MEEL

Slide 13 - Sleepvraag

Hoe weet je zeker
dat je suiker hebt?

Slide 14 - Woordweb

Suiker kun je herkennen 
aan een aantal eigenschappen.
 • kleur
 • smaak
 • oplosbaarheid
 • brandbaarheid


De eigenschappen waar je een stof aan kunt herkennen
noemen we STOFEIGENSCHAPPEN.

Slide 15 - Tekstslide

Stofeigenschap
 • Een stofeigenschap is een eigenschap
    waar je een stof aan kunt herkennen.
 • De combinatie van stofeigenschappen
    geeft de "vingerafdruk" van een stof.
 • Een stofeigenschap moet altijd geldig zijn.

VOORBEELD SUIKER: 
zoete smaak, oplosbaar in water, brandbaar, vaste stof bij kamertemperatuur

Slide 16 - Tekstslide

Noem een stofeigenschap die je kent

Slide 17 - Woordweb

Met welke stofeigenschap kun je deze drankjes uit elkaar houden?

Slide 18 - Open vraag

Een stofeigenschap van zout is:
A
de korrelgrootte
B
de smaak
C
hoe zwaar het is
D
de temperatuur

Slide 19 - Quizvraag

Water kookt bij 100°C.
Dat is .............. stofeigenschap van water.
A
wel
B
geen

Slide 20 - Quizvraag

Water is vaak vloeibaar.
Dat is ............ stofeigenschap van water.
A
wel
B
geen

Slide 21 - Quizvraag

opdracht 1 t/m 7 (blz 47)
timer
7:00

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Stoffen ordenen
Meestal gebruik je toepassingen of eigenschappen van stoffen om deze te ordenen. 
Voorbeeld: eten en verf staan niet in dezelfde kast!

Slide 24 - Tekstslide

Stoffen en veiligheid.
Soms kan een stof gevaarlijk zijn.

 • als je de stof inademt;
 • als je de stof inslikt;
 • als je de stof op je huid, in je ogen of op je kleren krijgt;
 • als je er met vuur bij komt;
 • als je de stof met een andere stof mengt
pictogrammen

Slide 25 - Tekstslide

Stoffen en veiligheid
Let op de gevarensymbolen (pictogrammen).
De symbolen uit figuur 3, met hun betekenis en uitleg moet je kennen.

Slide 26 - Tekstslide

PLUS
H-zinnen --> Hazard (risico)
P-zinnen --> Precaution (voorzorg)

Hiernaast een voorbeeld van de stof ammonia,
dat is een schoonmaakmiddel dat 
ontvettend werkt.

Slide 27 - Tekstslide

Heb je de leerdoelen gehaald?
 • Je kunt vier stofeigenschappen benoemen die gebruikt worden om stoffen te herkennen.
 • Je kunt per stofeigenschap enkele voorbeelden geven.
 • Je kunt uitleggen in welke gevallen een stof gevaarlijk kan zijn.
 • Je herkent gevarensymbolen.
 • PLUSSTOF: Je kunt het verschil aangeven tussen H- en P-zinnen. 

Slide 28 - Tekstslide

Begrippen
STOFEIGENSCHAP
Kenmerk waaraan je een stof kunt herkennen. Je kunt stofeigenschappen gebruiken om stoffen van elkaar te onderscheiden.

BRANDBAARHEID
Stofeigenschap die aangeeft hoe goed een stof kan branden.


Slide 29 - Tekstslide