1B 8 april / 7.2 Grafieken

h7 opgestart
7.1 Regelmaat
Ik weet wat grafieken zijn
Ik kan grafieken tekenen
Huiswerk controle
Grafieken
Grafieken tekenen
Maak opdracht 10 t/m 18 + de rekenbreak
en?
Huiswerk voor donderdag 15 april
Maak opdracht 10 t/m 18 + de rekenbreak
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
wiksundeVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

h7 opgestart
7.1 Regelmaat
Ik weet wat grafieken zijn
Ik kan grafieken tekenen
Huiswerk controle
Grafieken
Grafieken tekenen
Maak opdracht 10 t/m 18 + de rekenbreak
en?
Huiswerk voor donderdag 15 april
Maak opdracht 10 t/m 18 + de rekenbreak

Slide 1 - Tekstslide

Huiswerk
Opdracht 1,2 en 5 van de voorkennis EN
Opdracht 6 t/m 9 op blz. 44 t/m 47


Slide 2 - Tekstslide

7.2 Grafieken

Slide 3 - Tekstslide

Enkele begrippen: 
Oorsprong, roosterpunt, oorsprong, coördinaat 

Slide 4 - Tekstslide

Een assenstelsel bestaat uit 2 assen en de oorsprong


Opdracht 33a en b 

Tekenen in het assenstelsel

kopie 

Slide 5 - Tekstslide

Stappenplan tekenen van een grafiek
Als de tabel al ingevuld is kan je meteen aan de slag met onderstaande stappen. Is de tabel nog leeg, vul dan eerst de tabel in.

1. Teken de assen
2. Bepaal de stapgrootte op je assen
3. Zet de namen bij de assen
4. Zet de punten in het assenstelsel
5. Teken de grafiek
- Liggen alle punten op één lijn dan teken je de grafiek met een liniaal of geodriehoek
- Liggen de punten niet op één lijn, dan teken je met potlood een vloeiende lijn door de punten

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Tekenen
-Bij Wiskunde teken je ALTIJD met POTLOOD of een uitwisbare pen!!

-Gebruik voor rechte lijnen ALTIJD DE GEODRIEHOEK/LINIAAL!!


                                                                 :)

Slide 8 - Tekstslide

Aan de slag
Maak opdracht 10 t/m 18 + de rekenbreak van paragraaf 7.2
Als je het werkboek vergeten bent, neem dan de tabellen en assenstelsels over in je schrift zodat je de opdrachten alsnog kunt maken.

Klaar? laten zien en nakijken
Check goed of je alles wat je moet tekenen met potlood of uitwisbare pen getekend hebt!
En of je rechte lijnen met geodriehoek/ liniaal getekend hebt

Slide 9 - Tekstslide

Huiswerk voor donderdag 15 april


Maak opdracht 10 t/m 18 + de rekenbreak van paragraaf 7.2

Slide 10 - Tekstslide