2.4 Van alle markten thuis

Van alle markten thuis
Evenwichtsprijs en hoeveelheid
Vraagoverschot en aanbodoverschot
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Van alle markten thuis
Evenwichtsprijs en hoeveelheid
Vraagoverschot en aanbodoverschot

Slide 1 - Tekstslide

Paragraaf 4 van alle markten thuis
Leerdoelen:
- Je kunt de vier marktvormen noemen
- Je kunt benoemen welke invloed de marktvorm heeft op het gedrag van bedrijven en op de marktprijs

Slide 2 - Tekstslide

Marktvormen 

Slide 3 - Tekstslide

Marktvormen
Soorten marktvormen:
1. Volkomen concurrentie 
2. Monopolistische concurrentie 
3. Oligopolie 
4. Monopolie 

Slide 4 - Tekstslide

Monopolie
  • Eén aanbieder
  • Veel vragers
  • Homogeen product
  • Mogelijkheid tot kartels

Voorbeeld:
NS, Pro Rail, beheer spoorwegennet

Slide 5 - Tekstslide

Oligopolie


  • Enkele aanbieders
  • Veel vragers
  • Homogeen of heterogeen product

Voorbeelden; 
Supermarkten, mobiele telefoonaanbieders, cola aanbieders

Slide 6 - Tekstslide

Volkomen concurrentie:
- Veel aanbieders
- Veel vragers
- Homogeen product (bloemkool): klant maakt geen onderscheid

Monopolistische concurrentie
- Veel aanbieders
- Veel vragers
- Heterogeen product (brood): klant maakt wel onderscheid


Slide 7 - Tekstslide

De 4 marktvormen

1. Monopolie - 1 aanbieder - veel macht - niet transparant
2. Oligopolie - klein aantal aanbieders  - beetje macht - niet transparant
3. Monopolistische concurrentie - best wat aanbieders - niet zo veel macht - beetje transparant
4. Volkomen concurrentie - veel aanbieders - geen macht - heel transparant

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Kartel 
Kartel =  Afspraken tussen bedrijven om concurrentie te verminderen 
Kartelvorming =  Samenwerking van landen
Nadeel = Vermindert de concurrentiepositie  waardoor prijzen hoger worden

Slide 11 - Tekstslide

Paragraaf 4 van alle markten thuis
Leerdoelen:
- Je kunt de vier marktvormen noemen
- Je kunt benoemen welke invloed de marktvorm heeft op het gedrag van bedrijven en op de marktprijs

Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk paragraaf 4
vr. 6, 7, 8, 11, 13 en 14

Slide 13 - Tekstslide