cross

Herodotus

Herodotus' Historiën
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Herodotus' Historiën

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ 

γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα 

μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι 

ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι᾽ ἣν αἰτίην 

ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.
Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ 

γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα 

μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι 

ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι᾽ ἣν αἰτίην 

ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.

Slide 3 - Tekstslide

Trappen van vergelijking

Slide 4 - Tekstslide

Vorming trappen van vergelijking
stellende trap
bijvoeglijk naamwoord
ἀνδρεῖος
comparativus
stam + (ό)τερος
ἀνδρειότερος
superlativus
stam + (ό)τατος
ἀνδρειότατος

Slide 5 - Tekstslide

Stellende trap
Ὁ ἀνὴρ ἀνδρεῖος ἐστιν.
Slide 6 - Tekstslide

Vergrotende trap: comparativus
1. Ὁ ἀνὴρ ἀνδρειότερος ἐστιν.
  
2. Ὁ ἀνὴρ ἀνδρειότερος ἐστιν ἤ ἐγω.

3. Ὁ ἀνὴρ ἀνδρειότερος ἐμοῦ ἐστιν. 

Slide 7 - Tekstslide

Vergrotende trap: comparativus
1. Ὁ ἀνὴρ ἀνδρειότερος ἐστιν.
  
2. Ὁ ἀνὴρ ἀνδρειότερος ἐστιν ἤ ἐγω.

3. Ὁ ἀνὴρ ἀνδρειότερος ἐμοῦ ἐστιν. 
ἤ = dan
genitivus comparationis = dan

Slide 8 - Tekstslide

Vergrotende trap: comparativus
Vertalingen: 
1. dapperder
2. nogal dapper
3. te dapper 
4. het dapperste (van twee)

Slide 9 - Tekstslide

Overtreffende trap: superlativus
1. Ὁ ἀνὴρ ἐστιν ἀνδρειότατος. 


2. Ὁ ἀνὴρ ἐστιν ἀνδρειότατος πάντων. 

Slide 10 - Tekstslide

Vergrotende trap: superlativus
Vertalingen: 
1. dapperst
2. zeer dapper
3. ὡς/ὅτι: zo dapper mogelijk

Slide 11 - Tekstslide

Onregelmatige vormen

Slide 12 - Tekstslide

Kroisos
Koning van Lydië

  • 5e nakomeling na Gyges
  • Bekend om invoeren munten en schatplichtig maken Grieken  
  • "rijkste man ter wereld" 

"een groot rijk zal te onder gaan"

Slide 13 - Tekstslide

Solon
Politiek leider Athene

  • Een van de zeven wijzen 
  • beroemde wetgever en politicus in Athene

"Wie is de gelukkigste man?"

Slide 14 - Tekstslide

Het medium

Slide 15 - Tekstslide

Wat is een medium tantum?

Slide 16 - Open vraag

Is βουλεύομαι een medium tantum?
A
Ja
B
Nee

Slide 17 - Quizvraag

Is βούλομαι een medium tantum?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quizvraag

Bij welke tijd mag je een mediumvorm passief vertalen?
A
praesens
B
praesens, imperfectum
C
praesens, imperfectum, futurum
D
imperfectum, aoristus

Slide 19 - Quizvraag

Hoe kan je een mediumvorm nog meer vertalen (naast passief/medium tantum)

Slide 20 - Open vraag

Medium: praesensstam
γίγνομαι
1. medium tantum = ik ben
(vorm komt alleen in medium vorm: actief vertalen) 

λύομαι
2. reflexief = ik maak me los 
3. belanghebbend = ik maak voor mezelf los 
4. passief = ik word losgemaakt 

Slide 21 - Tekstslide

Medium: aoristusstam
ἐγένην
1. medium tantum = ik was
(vorm komt alleen in medium vorm: actief vertalen) 

ἐλύσαμαι
2. reflexief = ik maakte me los 
3. belanghebbend = ik maakte voor mezelf los 

Slide 22 - Tekstslide

Passief: aoristusstam
ἐγενήθην
1. passief = ik werd geboren

ἐλύθην
1. passief = ik werd losgemaakt


Slide 23 - Tekstslide