1 HAVO Plant en Dier

 Plant en Dier
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

 Plant en Dier

Slide 1 - Tekstslide

Schrijf alle overeenkomsten tussen het dier en de plant op een papiertje op. 

Slide 2 - Tekstslide

hoeveel overeenkomsten heb je opgeschreven? 

Slide 3 - Tekstslide

Deze les
 • Doornemen planning/leerdoelen
 • Theorie; organismen, cellen en fotosynthese
 • Aan de slag!
- Theoriekaart 1 - Opbouw plant en dier
- Theoriekaart 2 - Fotosynthese
- Praktijkkaart 1 - Cellen onder de microscoop

 • Afsluiting van de les (herhalen leerdoelen)

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Week 12 Organisme

Slide 6 - Tekstslide

Leerdoelen Tk 1, 2 en PK1
 • Je kunt vertellen wat een organisme is en hoe een organisme is opgebouwd van klein naar groot.
 • Je kunt benoemen dat er 4 verschillende groepen (rijken) organismen zijn en kunt uitleggen waarom de organismen bij een bepaald rijk horen.
 • Je kunt de onderdelen van een plantencel en dierlijke cel benoemen en de functies die erbij horen.
 • Je kunt volgens de tekenregels een schematische tekening van een planten- en een dierlijke cel maken.
 • Je kunt uitleggen wat er bij fotosynthese gebeurt en weet hierbij wat de plant nodig heeft en wat er wordt gemaakt.

Slide 7 - Tekstslide

Van klein naar groot
Een levend wezen noemen we een organisme!
TK. 1 - Opbouw plant en dier

Slide 8 - Tekstslide

De vier rijken

Slide 9 - Tekstslide

Cellen onder de microscoop

Slide 10 - Tekstslide

verschil plant en dier - Cellen

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Wat is de juiste volgorde van klein naar groot?
A
orgaan - cel - organisme - orgaanstelsel
B
cel - orgaanstelsel - organisme - orgaan
C
organisme - orgaan - cel - orgaanstelsel
D
cel - orgaan - orgaanstelsel - organisme

Slide 14 - Quizvraag

Hoeveel rijken kennen we?
A
1
B
3
C
4
D
6

Slide 15 - Quizvraag

In welk rijk zou je de vliegenzwam plaatsen?
A
Dieren-rijk
B
Planten-rijk
C
Schimmel-rijk
D
Bacterie-rijk

Slide 16 - Quizvraag

Bij welk RIJK hoort dit organisme?
A
bacteriën
B
schimmels
C
planten
D
dieren

Slide 17 - Quizvraag

Welke cel onderdelen hebben plantaardige cellen en dierlijke cellen beide?
A
Alleen een celkern
B
celkern en cytoplasma
C
celkern, cytoplasma en celmembraan
D
celkern, cytoplasma, celmembraan, celwand

Slide 18 - Quizvraag

PK.1 - Cellen onder de microscoop

Slide 19 - Tekstslide

PK.1 - Cellen onder de microscoop

Slide 20 - Tekstslide

PK.1 - Cellen onder de microscoop

Slide 21 - Tekstslide

TK. 2 - Fotosynthese

Slide 22 - Tekstslide

Aan de slag

Week 12 - Eerst lezen + Filmpjes bekijken 

Maken:
 • Theoriekaart 1 - Opbouw plant en dier (lessonUp via website)
 • Theoriekaart 2 - Fotosynthese (lessonUp via website)
 • Praktijkkaart 1 - Cellen onder de microscoop (filmpjes op de website bekijken en de praktijkkaart op de Classroom maken)

timer
8:00

Slide 23 - Tekstslide

Schrijf alle overeenkomsten tussen het dier en de plant op een papiertje op. 

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Huiswerk:
Maken: TK 1, 2 en PK1
+ Huiswerkkaart 1

Slide 26 - Tekstslide

Veel plezier vandaag en tot volgende keer!
Tot de volgende keer!

Slide 27 - Tekstslide