les 1 en 2 van week 12

Deze les 1
 • Hoe is een organisme opgebouwd
 • 4 rijken
 • Leer je hoe cellen in elkaar zitten
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Deze les 1
 • Hoe is een organisme opgebouwd
 • 4 rijken
 • Leer je hoe cellen in elkaar zitten

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Week 14 OPbouw organisme

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen Tk 1 en TK2
 • Je benoemt wat een organisme is en hoe deze is opgebouwd van klein naar groot.
 • Je benoemt de 4 verschillende rijken en verklaart daarbij waarom organismen bij een bepaald rijk horen.
 • Van de plantencel en dierlijke cel kun je aangeven wat de onderdelen en hun functies zijn en je kunt van beide soorten cellen een schematische tekening maken volgens de tekenregels.

Slide 4 - Tekstslide

Huiswerk:
Maak de TK 1 op de site

Slide 5 - Tekstslide

Schrijf alle overeenkomsten tussen de plant en het dier een papiertje op. 

Slide 6 - Tekstslide

hoeveel overeenkomsten heb je opgeschreven? 

Slide 7 - Tekstslide

In duo's
Geef op het uitgedeelde vel aan hoe een organisme van klein naar groot is opgebouwd.

timer
4:00

Slide 8 - Tekstslide

Van klein naar groot

Slide 9 - Tekstslide

In duo's/ of tafel
 • Ga naar de site, plant en dier, week 14, TK 1
 • Geef op het uitgedeelde vel aan welke 4 rijken er zijn.
 • En geef aan wat de celonderdelen zijn van de cellen van een kat en een klimop.

timer
8:00

Slide 10 - Tekstslide

De vier rijken

Slide 11 - Tekstslide

verschil plant en dier

Slide 12 - Tekstslide

aan de slag, in duo's
Iedereen koppel gaat nu een cel maken in 3D
Het moet een plantencel worden, alle celonderdelen moeten aanwezig zijn.

timer
25:00

Slide 13 - Tekstslide

Wat is de juiste volgorde van klein naar groot?
A
orgaan - cel - organisme - orgaanstelsel
B
cel - orgaanstelsel - organisme - orgaan
C
organisme - orgaan - cel - orgaanstelsel
D
cel - orgaan - orgaanstelsel - organisme

Slide 14 - Quizvraag

Hoeveel rijken kennen we?
A
1
B
3
C
4
D
6

Slide 15 - Quizvraag

Bij welk RIJK hoort dit organisme?
A
bacteriën
B
schimmels
C
planten
D
dieren

Slide 16 - Quizvraag

Welke cel onderdelen hebben plantaardige cellen en dierlijke cellen beide?
A
Alleen een celkern
B
celkern en cytoplasma
C
celkern, cytoplasma en celmembraan
D
celkern, cytoplasma, celmembraan, celwand

Slide 17 - Quizvraag

HAVO
Fotosynthese

Slide 18 - Tekstslide

In duo's
 • Geef op het uitgedeelde vel aan wat de formule is van de fotosynthese

Slide 19 - Tekstslide

Fotosynthese
HAVO

Slide 20 - Tekstslide

Aan de slag
Maak TK 2: Fotosynthese
 • Lees de lesstof door
 • Maak de Lessonup
HAVO

Slide 21 - Tekstslide

Fotosynthese vindt plaats in de?
HAVO
A
Wortels
B
Bladeren
C
Bloemen
D
Vruchten

Slide 22 - Quizvraag

Voor fotosynthese heeft de plant ..... nodig?
HAVO
A
Water en zuurstof
B
Glucose en licht
C
Water, koolstofdioxide en licht
D
Licht, zuurstof en koolstofdioxide

Slide 23 - Quizvraag

Welke stoffen worden er gemaakt bij fotosynthese?
HAVO
A
glucose + zuurstof
B
glucose + water
C
water + koolstofdioxide
D
water + zonlicht

Slide 24 - Quizvraag

Cellen onder de microscoop

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Maken:
PK 1: Cellen onder de microscoop
(Gebruik de filmpjes van de website en die in de PK i.p.v een echte microscoop)
(je start hiermee in de les, na de les maak je het af)

Slide 28 - Tekstslide

4 rijken, van klein naar groot, cel-onderdelen plant en dier

Slide 29 - Woordweb

Veel plezier vandaag en tot volgende keer!
Tot de volgende keer!

Slide 30 - Tekstslide

Deze les 2
 • herhaling vorige les
 • Korte uitleg factsheet opdracht 

Slide 31 - Tekstslide

Vorige les
Van klein naar groot
4 rijken
onderdelen cellen (plant/dier)
Fotosynthese

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Factsheetopdracht
 • Ieder leerdoel staat in een vakje
 • Om de factsheet in te kunnen vullen bekijk je de bijbehorende TK op de website.
 • Gebruik tekeningen met tekst.
 • Fact plant: WK 13, 14 en 15.
 • Fact dier: WK 16
 • Iedere les inleveren aan het einde van de les.

Slide 34 - Tekstslide

Zet de volgende componenten op volgorde van groot naar klein:
1
2
3
4
Cellen
Orgaanstelsel
Weefsel
Orgaan

Slide 35 - Sleepvraag

Combineer de juiste rijken met de juiste celtypen 
1
2
3
4

Slide 36 - Sleepvraag

Dierlijke cellen hebben altijd een celkern, maar nooit een celwand
A
waar
B
niet waar

Slide 37 - Quizvraag

PK 1, voorbeelden van gemaakte tekeningen
Zorg dat je deze PK ingeleverd hebt, ik kom er in de volgende les nog op terug

Slide 38 - Tekstslide

TIPS: Wat moet er bij de tekening minimaal staan
 • 1 grote cel, grote vak links  (deel aanliggende cellen mag)
 • onderdelen benoemd, lange vak rechts
 • Rechte lijnen van cel naar lange vak rechts
 • Titel, vergroting, kleuring, vak boven je tekening
 • naam klas datum, rechterbovenhoek blad

Slide 39 - Tekstslide

HWK 1
 • Zorg dat je deze HWK ingeleverd hebt bij de start van de eerste les in week 13, ik kom er in de volgende les nog op terug.
 • Het belangrijk als samenvatting voor het leren van je volgende toets.

Slide 40 - Tekstslide

Huiswerk
 • HWK 1
 • Leer TK 1
 • Zorg dat TK 1 en PK 1 ook al af zijn.

 • stoepkrijt nodig! heb je dit niet, haal dat voor de les op bij het kabinet op de eerste verdieping (tussen V106 en de klapdeuren in)
 • Maak al vast foto's van groente die in huis aanwezig is.  Wacht daar niet mee tot vlak voor de les, bewaarde foto's voor PK3

Slide 41 - Tekstslide