Thema 5 basisstof 4

Verzorging
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgingVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Verzorging

Slide 1 - Tekstslide

Thema 5: Thuis in je huis
basisstof 4
Veiligheid thuis

Slide 2 - Tekstslide

Gevaarlijke stoffen
Doel: 
 
 • Je kunt schoonmaakmiddelen veilig gebruiken
 • Je weet wat je moet doen na inslikken van een giftige stof
 • Je weet wat je kunt doen om het thuis veilig te houden

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je van gevaarlijke stoffen en ken je enkele gevaarlijke stoffen?

Slide 4 - Open vraag

Gevaarlijke stof
Een gevaarlijke stof is een stof die een gevaar vormt voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu.

Slide 5 - Tekstslide

Welke gevaarlijke stoffen gebruik jij wel eens?

Slide 6 - Open vraag

Hoe weet je of dat deze stoffen gevaarlijk zijn?

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Video

Etiketten

 • Toepassing
 • Pictogram is een afbeelding die iets snel duidelijk maakt; een waarschuwingsteken.

Slide 9 - Tekstslide

Gevaarsymbolen

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

ontplofbaar
 • explosieve stoffen komen door contact met een vlam of vonk tot ontploffing
 • Dynamiet
 • rioolgas
 • propaangas

Slide 13 - Tekstslide

oxiderend
 • kan gemakkelijk reageren en inwerken op de kleding en de huid. 
 • geeft bij verwarming zuurstof af. Ze zijn daarom brandbevorderend. 
 • peroxide, ozon, zuurstof

Slide 14 - Tekstslide

(zeer) licht ontvlambaar

 • kan gemakkelijk in brand vliegen, zewlf bij normale temperaturen.
 • benzine, aceton, ether en tolueen.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

(zeer) giftig
 • acute of blijvende effecten op de gezondheid.
 • eventueel dodelijk
 • koolmonoxide, methanol en zwavelwaterstof (H2S). 

Slide 17 - Tekstslide

bijtend
 • bijtend voor je huid, brand in je huid
 • bij contact met huid of materialen (metaal bv)=>
 • er kunnen giftige, bijtende of licht ontvlambare gassen ontstaan
 • vb:zoutzuur, natronloog, ammoniak 

Slide 18 - Tekstslide

schadelijk

bij opname in het lichaam vervelende effecten
Irriterend

Irriterende stoffen kunnen uitslag, eczeem, ontsteking van de slijmvliezen of van de huid veroorzaken als ze in direct contact worden gebracht met de huid. 

Slide 19 - Tekstslide

milieugevaarlijk
 • schadelijke effecten al shet in de natuur komt.
 • voor mens, dier en plant
 • vervoer van gevaarlijke stoffen

Slide 20 - Tekstslide

oa kankerverwekkende stoffen
problemen na lange tijd
Gassen onder druk

Slide 21 - Tekstslide

Het milieu en schoonmaken
 • schoonmaakmiddelen zijn vaak slecht voor het milieu
 • let daarom op de volgende dingen:

- juiste dossering

- gebruikt niet te veel water

- vermijd oplosmiddelen en chloorbleekmiddel
Slide 22 - Tekstslide

Ongevallen thuis 
Wie kan wat benoemen?

Slide 23 - Tekstslide

Ongevallen thuis 
 • Onveilig materiaal
 • Onveilig gedrag
   

Slide 24 - Tekstslide

Maken 
Groep 2
Koken + kookverslag 
 
Groep 1 + 3
5.4 maken blz. 114 (zorg dat je tot 5.4 af hebt) 
Klaar? Gifwijzer.

Klaar met gifwijzer?
Maak een kahoot van 5.1 t/m 5.4 

Slide 25 - Tekstslide