Grammar: to be and to have got

1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Today ...
Vandaag gaan we verder met het werkwoord to be & leren daarbij to have (got)

Doel: aan het eind van de les kun jij de vormen van 
to be  & to have (got) herkennen toepassen.

Slide 2 - Tekstslide

Wat denk je dat het werkwoord to be in het Nederlands betekent?
A
hebben
B
zijn
C
worden

Slide 3 - Quizvraag

Uitleg ...
Er valt weinig uit te leggen je moet dit rijtje gewoon goed onthouden!!

Slide 4 - Tekstslide

to be = zijn
I
You

She
He
It

We
You
They
Am
Are

Is
Is
Is

Are
Are 
Are
'm
're

's
's
's

're 
're
're
Je mag het ook afkorten:
I
You

She
He
It

We
You
They

Slide 5 - Tekstslide

John and Casey _____ best friends
A
're
B
are
C
is
D
's

Slide 6 - Quizvraag

Sleep de vormen van to be naar de juiste plek in de zinnen.
1. I _________ at home.

2. You _________ with your brother.

3. He _________ working out.
am
is
are

Slide 7 - Sleepvraag

Write a sentence. (zin)
Use (gebruik) am/are/is

Slide 8 - Woordweb

Kies het juiste antwoord:

My sister ____ my best friend.
A
Am
B
Is
C
Are
D
's

Slide 9 - Quizvraag

Maak een zin met een vorm van to be

Slide 10 - Open vraag

p. 36 van je boek
P. 36 in your book

Slide 11 - Tekstslide

I ____ a black dog at home.
A
am
B
have got
C
has got
D
are

Slide 12 - Quizvraag

have got = hebben
I
You

She
He 
It

We 
You 
They
I
You

She
He 
It

We 
You 
They
Je mag het ook afkorten:
have (got)
have (got)

has (got)
has (got)
has (got)

have (got)
have (got)
have (got)
've (got)
've (got)

's (got)
's (got)
's (got)

've (got)
've (got)
've (got)

Slide 13 - Tekstslide

My father and I _____ at the zoo today.
A
am
B
is
C
are
D
have got

Slide 14 - Quizvraag

Greg ____ beautiful long hair.
His parents _____ short grey hair.
A
have got- has got
B
has got - have got
C
has got - has got
D
have got - have got

Slide 15 - Quizvraag

I ____ a boy and I _____ a lot of friends.
A
am - am
B
am - has
C
am - have got
D
are - have got

Slide 16 - Quizvraag

My parents ___ a blue car. The car ___ at the garage at the moment.
A
have - is
B
has - is
C
have - are
D
have - am

Slide 17 - Quizvraag

you 
He/she/it 
We/you/they
am
are 
is 
have (got) 
has got
Ik
Wij 
've got
's got 
'am 
're 

Slide 18 - Sleepvraag

My dad ____ blond hair, my mom ____ brown hair. They ____ 57 years old.
A
has - has - is
B
have - has - are
C
has - has - are
D
have - have - is

Slide 19 - Quizvraag

Uit welke drie woorden kan ik kiezen
als ik 'to be' zie staan?

Slide 20 - Open vraag

Uit welke twee opties kan ik kiezen
als ik 'have got' zie?

Slide 21 - Open vraag

haven't got = hebben geen/ niet
I
You

She
He 
It

We 
You 
They
haven't (got)
haven't (got)

hasn't (got)
hasn't (got)
hasn't (got)

haven't (got)
haven't (got)
haven't (got)

Slide 22 - Tekstslide

- We ___________ time to hang around.
A
has got
B
have got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 23 - Quizvraag

- I ___________ my backpack with me.
A
have got
B
has got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 24 - Quizvraag

+ Marissa __________ an older brother.
A
have got
B
has got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 25 - Quizvraag

+ The dog _________ soft ears.
A
have got
B
has got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 26 - Quizvraag

+ I ________ brown hair and blue eyes.
A
have got
B
has got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 27 - Quizvraag

- William and Joe ________ a ticket.
A
have got
B
has got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 28 - Quizvraag

+ You __________ a lot of money.
A
have got
B
has got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 29 - Quizvraag

+ My brother and I ________ a big TV in our room.
A
have got
B
has got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 30 - Quizvraag

- Bryan ______ an English workbook.
A
have got
B
has got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 31 - Quizvraag

- You _________ any brothers or sisters.
A
have got
B
has got
C
haven't got
D
hasn't got

Slide 32 - Quizvraag

Ik kan de juiste vorm van to be & to have ( got) gebruiken.
A
ja
B
nee
C
een beetje
D
misschien

Slide 33 - Quizvraag

1. She ______ really mad at him.
2. This city __________ a theme park.
3. I ________ very lucky.
4. __________ they ______ churches in Italy ?
5. He ________ brown hair.
6. Vincent ______ very good at playing tennis.
7. We ________ new in town.
8. I _________ any brothers or sisters.
9. Your parents ________ really nice!
10. Pamela ____________ three mobile phones.

Slide 34 - Tekstslide

  • Exercise 5A + B on p. 48-49


Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link