Afronding 15.1 t/m 15.3 + start 15.4 (klassikaal)

H15 Kwetsbare ecosystemen
Deze les: 
- Rioolwaterzuiveringsinstallatie (§15.3) 
- Vangst-terugvangstmethode (H6) 
- Biodiversiteit (§15.4) 

Huiswerk: 
- Verwerken §15.4 Biobrandstof en recycling via LessonUp
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

H15 Kwetsbare ecosystemen
Deze les: 
- Rioolwaterzuiveringsinstallatie (§15.3) 
- Vangst-terugvangstmethode (H6) 
- Biodiversiteit (§15.4) 

Huiswerk: 
- Verwerken §15.4 Biobrandstof en recycling via LessonUp

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel §15.3
Je leert hoe organismen kunnen leven in een extreme omgeving en hoe mensen vervuild water zuiveren

extremofielen, adaptatie, tolerantiegrens, exoten, plaagorganismen, invasieve exoot, waterzuivering, eutrofiering 

Slide 2 - Tekstslide

Extremofielen (§15.3)
Organismen die zijn aangepast aan extreme omstandigheden (hitte, kou, lage/ hoge pH).
Deze soorten hebben zich zo ontwikkeld als gevolg van adaptatie (een verandering in leefwijze van een soort, vaak gekoppeld aan een mutatie in het DNA).
Adaptatie is een evolutionair proces, gebaseerd op natuurlijke selectie.

Slide 3 - Tekstslide

Leg uit hoe natuurlijke selectie geleid kan hebben tot algen die kunnen leven bij hoge temperaturen.

Slide 4 - Open vraag

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Slide 5 - Tekstslide

Eutrofiering van voedselarme gebieden zorgt vaak voor een vermindering van de biodiversiteit. Waardoor leidt eutrofiering vaak tot het verdwijnen van bepaalde plantensoorten? (1 pnt)

Slide 6 - Open vraag

Antwoordmodel  (1pnt)
Voorbeelden:
  • De specifieke planten van voedselarme gebieden worden door eutrofiering weggeconcureerd door  beter aangepaste planten.
  • Bij hoge stikstofconcentraties worden de tolerantiegrenzen van steeds meer plantensoorten overschreden en blijven er minder soorten over. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Hoe heten de bacteriën die organische stikstofverbindingen omzetten naar ammonium? BINAS ...

Slide 9 - Open vraag

Hoe heten de bacteriën die ammonium omzetten naar nitraat?

Slide 10 - Open vraag

Hoe heten de bacteriën die nitraat omzetten naar stikstofgas?

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Antwoorden
14.
15. C
16. 

Slide 14 - Tekstslide

Herhaling H6 

Vangst-terugvangst

Slide 15 - Tekstslide

Rekenvraag; Vangst-terugvangst
Mario vangt in de visvijver de eerste keer 37 stekelbaarsjes, die hij allemaal markeert met een groene stip. Vervolgens laat hij de dieren vrij.
Een week later vangt hij 44 vissen, waarvan er 2 een stip hebben.

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 16 - Tekstslide

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 17 - Open vraag

Rekenvraag
Stekelbaarsjes met een groene stip vallen echter eerder op voor hun roofdier (de snoek), waardoor ze sneller opgegeten worden.
In de vorige vraag was een populatie berekend van 814 stekelbaarsjes. 

Je vangt weer 44 stekelbaarsjes waarvan 2 met een stip.

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?

Slide 18 - Tekstslide

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?
A
groter
B
gelijk aan
C
kleiner

Slide 19 - Quizvraag

Rekenvraag
Want:
aantal stekelbaarsjes is 37*44/2 = 814

Maar die 2 is eigenlijk een te lage waarde (deel is weggegeten)

37*44/>2..  is dus kleiner dan 814.

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoel §15.4
Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken. 

habitat, biodiversiteit, biobrandstoffen, recycling

Slide 21 - Tekstslide

Invasieve exoten

Een soort die oorspronkelijk niet in een gebied voorkomt, maar zich daar wel snel kan vermeerderen en een ernstige verstoring van het ecosysteem teweeg brengt

Slide 22 - Tekstslide

Verlies van biodiversiteit

Slide 23 - Tekstslide

Wat gebeurt er als men een tropisch regenwoud vervangt door een oliepalmplantage?
Kruis 1 of meer antwoorden aan.
A
De strooisellaag verdwijnt
B
Er verdwijnen veel habitats
C
De genetische variatie in het gebied neemt af
D
Er is geen ecosysteem meer over

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Video

Leerdoel §15.4
Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken. 

habitat, biodiversiteit, biobrandstoffen, recycling

Slide 26 - Tekstslide

H15 Kwetsbare ecosystemen
Deze les: 
- Rioolwaterzuiveringsinstallatie (§15.3) 
- Vangst-terugvangstmethode (H6) 
- Biodiversiteit (§15.4) 

Huiswerk: 
- Verwerken §15.4 Biobrandstof en recycling

Slide 27 - Tekstslide