het betoog

het betoog
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecondary Education

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

het betoog

Slide 1 - Tekstslide

Weg met het mannelijke en blanke beeld van leiderschap
Laat ons samen de tekst op p. 29-30 van de cursus lezen!

Slide 2 - Tekstslide

Deze tekst is een
A
uiteenzetting
B
beschouwing
C
betoog

Slide 3 - Quizvraag

Wat is het tekstdoel
A
informeren
B
beschouwen
C
amuseren
D
overtuigen

Slide 4 - Quizvraag

Deze tekst is een combinatie van 2 tekststructuren, namelijk
A
voor- en nadelenstructuur
B
verschijnsel- en besprekingsstructuur
C
verschijnsel- en verklaringenstructuur
D
bewering- en argumentstructuur

Slide 5 - Quizvraag

Wat is de HOOFDGEDACHTE van de tekst?

Slide 6 - Open vraag

HOE INTRODUCEERT DE SCHRIJVER HET ONDERWERP
A
DOOR ÉÉN OF MEERDERE VRAGEN TE STELLEN
B
DOOR DE OPBOUW VAN HET ARTIKEL AAN TE KONDIGEN
C
DOOR EEN STELLING TE PONEREN
D
DOOR EEN PROBLEEM TE FORMULEREN

Slide 7 - Quizvraag

HOE TREKT DE TEKSTSCHRIJVER DE AANDACHT IN DE INLEIDING
A
MET EEN ANEKDOTE / persoonlijk verhaal
B
DOOR TERUG TE BLIKKEN OP DE GESCHIEDENIS
C
MET EEN CITAAT
D
DOOR NIEUWE FEITEN UIT DE ACTUALITEIT

Slide 8 - Quizvraag

Welke functie heeft het slot?
A
een conclusie
B
een afweging
C
een oproep
D
een toekomstverwachting

Slide 9 - Quizvraag

Wat is de KERNZIN in alinea 4
A
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen bij de 10 procent besten moeten zijn om op dezelfde manier geëvalueerd te worden als de gemiddelde man.
B
In een studie werden fictieve cv’s gestuurd naar bedrijven met een vacature. Vrouwen met de hoogste studieresultaten kregen maar half zoveel uitnodigingen voor een gesprek als mannen met dezelfde resultaten.
C
Die gemiddelde man heeft een derde meer kans om voor een job gekozen te worden dan vrouwen die op hetzelfde niveau presteren.
D
Zelfs als het niet om echte mensen gaat, worden we beïnvloed door onze ingebakken associaties.

Slide 10 - Quizvraag

Welke alinea / alinea´s omvat /omvatten het slot
A
8+9+10
B
9+10
C
10

Slide 11 - Quizvraag

In de tekst komen een aantal retorische vragen voor. Noem er één!

Slide 12 - Open vraag

Welk signaalwoord wijst in de eerste alinea op een VOORWAARDELIJK tekstverband?

Slide 13 - Open vraag

Welk signaalwoorden herken je in de tweede alinea? En op welk tekstverband wijzen ze?

Slide 14 - Open vraag

Stelling of argument?

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

SCHOLEN ZOUDEN BETER ELKE WOENSDAG ONLINE LES GEVEN
HELEMAAL MEE ONEENS
ONEENS
NEUTRAAL
EENS
HELEMAAL EENS

Slide 18 - Poll

BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN MOETEN WE DE SCHEIDSRECHTER OP HET VELD AFSCHAFFEN EN VERVANGEN DOOR EEN VIDEOREF
HELEMAAL ONEENS
ONEENS
NEUTRAAL
EENS
HELEMAAL EENS

Slide 19 - Poll

VIER BOEKEN PER JAAR IS TE VEEL VOOR HET VAK NEDERLANDS
HELEMAAL ONEENS
ONEENS
NEUTRAAL
EENS
HELEMAAL EENS

Slide 20 - Poll

Slide 21 - Tekstslide

EEN ________________ IS EEN UITSPRAAK OF BEWERING OVER EEN BEPAALD ONDERWERP
A
STELLING
B
STANDPUNT
C
ARGUMENT
D
ARGUMENTATIE

Slide 22 - Quizvraag

EEN SCHRIJVER OF EEN SPREKER NEEMT EEN ______________ IN OVER EEN STELLING.
A
STELLING
B
STANDPUNT
C
ARGUMENT
D
ARGUMENTATIE

Slide 23 - Quizvraag

EEN SCHRIJVER OF SPREKER PROBEERT ZIJN STANDPUNT TE BEWIJZEN MET
A
STELLING
B
STANDPUNT
C
ARGUMENTEN
D
ARGUMENTATIE

Slide 24 - Quizvraag

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen bij de 10 procent besten moeten zijn om op dezelfde manier geëvalueerd te worden als de gemiddelde man.
DIT IS EEN
A
stelling
B
argument

Slide 25 - Quizvraag

Julie werd een kwart lager ingeschat dan James.
Dit is een
A
stelling
B
argument

Slide 26 - Quizvraag

we vergeten dat onze perceptie van competentie gekleurd is.
DIT IS een
A
stelling
B
argument

Slide 27 - Quizvraag

Is deze tekst betrouwbaar?
3 dingen kunnen ons daar iets over leren

Slide 28 - Tekstslide

Welke 3 dingen vertellen ons iets over de betrouwbaarheid?

Slide 29 - Woordweb

3 BELANGRIJKE CRITERIA OM BETROUWBAARHEID AAN AF TE METEN
  • de bron van het artikel
  • de autoriteit van de schrijver/schrijfster
  • de publicatiedatum

Slide 30 - Tekstslide

Wat is jouw mening? Krijgen vrouwen vandaag in de westerse wereld al dezelfde kansen als mannen? Wordt de vrouw nog steeds systematisch benadeeld en moeten we blijven strijden voor gelijke rechten?
ja
nee
ik weet het niet

Slide 31 - Poll

Licht jouw beargumenteerd standpunt toe in een betoog van 450 woorden voor jouw schoolmagazine. 

Slide 32 - Tekstslide

OF schrijf een betoog over één van de volgende onderwerpen
1. Smartphones moeten verboden worden op school
2. Het onderwijs moet dringend gemoderniseerd worden
3. Transvrouwen moeten kunnen deelnemen aan de vrouwencompetetie

Slide 33 - Tekstslide