5T_Tesktlijmers

Tekstlijmers
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Tekstlijmers

Slide 1 - Tekstslide

Structuur
--> Opbouw van een tekst.
--> Opbouw van een alinea.

Slide 2 - Tekstslide

Lees de tekst en voorzie hem van een duidelijke structuur. 

Duid met een markeerstift de inleiding en het slot aan.
Verdeel het midden in alinea’s. Duid met behulp van schuine strepen aan waar volgens jou telkens een nieuwe alinea.

timer
4:00

Slide 3 - Tekstslide

Welke manieren kan je gebruiken om het onderscheid tussen alinea’s typografisch weer te geven?

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de hoofdgedachte van een tekst/alinea?
A
De eerste zin van de tekst/alinea.
B
De kern van de tekst/alinea.
C
Jouw mening over de tekst/alinea.
D
Een samenvattende zin van de tekst/alinea.

Slide 6 - Quizvraag

Noteer de kerngedachte van alinea 2

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Wat is er niet juist bij een hoofdgedachte.
A
De zin moet grammaticaal juist zijn.
B
Het mag maximaal 1 zin zijn.
C
De zin mag ook een vraagzin zijn.
D
Een hoofdletter en leesteken is nodig.

Slide 9 - Quizvraag

Noteer de kerngedachte van alinea 3

Slide 10 - Open vraag

Noteer de kerngedachte van alinea 4

Slide 11 - Open vraag

Welke tekstverbanden ken je nog?

Slide 12 - Woordweb

Slide 13 - Tekstslide

Welk tekstverband komt voor in "Te gekke trampolinebrug"?
A
Conclusie
B
Tijd
C
Toelichting
D
Oorzaak-gevolg

Slide 14 - Quizvraag

Welke signaalwoorden horen bij dit tekstverband?

Slide 15 - Woordweb

Slide 16 - Tekstslide

Welk tekstverband komt voor in "Zo geef je minder geld uit aan kleren"?
A
Opsommend
B
Voorbeeld
C
Conclusie
D
Chronologie

Slide 17 - Quizvraag

Welke signaalwoorden horen bij dit tekstverband?

Slide 18 - Woordweb

Slide 19 - Tekstslide

Welk tekstverband komt voor in "Heerlijk recept uit de oude doos"?
A
Omschrijving
B
Voorbeeld
C
Opsomming
D
Chronologie

Slide 20 - Quizvraag

Welke signaalwoorden horen bij dit tekstverband?

Slide 21 - Woordweb

Werk zelfstandig verder
  • Bookwidget: signaalwoorden (Let op: beperkte tijd!)
  • Cursus: oefening 2 - tekstverbanden
  • basis en/of uitbreiding: oefening 3-5, oefening 6-7


  • Start met je taaltaak in de cursus.

Slide 22 - Tekstslide