Thema Politiek; les Democratie

Thema Verkiezingen
Les 1: Democratie
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema Verkiezingen
Les 1: Democratie

Slide 1 - Tekstslide

Thema Verkiezingen
 • Les 1: Democratie
 • Les 2: Stemmen
 • Les 3: Na de verkiezingen
 • Les 4: Politiek aan het werk
 • Les 5: Uitloop + Kies Online
 • Les 6: Opdracht verkiezingscampagne
 • Les 7: Presentaties opdracht

Slide 2 - Tekstslide

LessonUp!
Ga op je laptop/pc of telefoon naar www.lessonup.app
Voer de code in die links onderin je scherm staat! 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
 1. Je weet wat het begrip Democratie betekent
 2. Je weet op welke manier Nederland bestuurd wordt
 3. Je kan uitleggen waarom Nederland een rechtsstaat is
 4. Je kan uitleggen op welke manier jij invloed hebt op de beslissingen die binnen de rechtsstaat gemaakt worden

Slide 4 - Tekstslide

Wat betekent volgens jou de term "Democratie"?

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Video

Nederland is een Parlementaire Democratie, omdat:
A
Ons land wordt bestuurd door een een klein groepje van elitaire mensen
B
In Nederland het parlement alle macht heeft
C
Wij volksvertegenwoordigers kiezen die namens ons het land besturen
D
Onze regering verantwoording moet afleggen aan de Koning

Slide 7 - Quizvraag

Democratie
 • De bevolking kiest volksvertegenwoordigers (politici)
 • Politici nemen namens het volk beslissingen over het  dagelijkse bestuur van Nederland
 • In een democratie worden minderheden beschermd en wordt de macht van de overheid beperkt (rechtsstaat)

Slide 8 - Tekstslide

Welke 3 onderdelen horen er altijd bij een "Rechtsstaat"?
A
Grondrechten, onafhankelijke rechtspraak, scheiding van de machten
B
Verkiezingen, een parlement en een regering
C
Een koningshuis, wetten en het betalen van belasting
D
Gelijkheidsbeginsel, vrijheid van meningsuiting en het recht op inspraak

Slide 9 - Quizvraag

Rechtsstaat
NL is een rechtstaat, omdat:
 • Iedereen zich aan dezelfde wetten moet houden
 • De macht van de overheid beperkt is (grondwet)
 • De rechters onafhankelijk zijn in de rechtspraak
 • De bevolking recht heeft op inspraak bij het landsbestuur

Slide 10 - Tekstslide

Op welke manieren kunnen wij inspraak uitoefenen op het bestuur van ons land?

Slide 11 - Open vraag

Inspraak van bevolking
Wij kunnen invloed uitoefenen op het dagelijks bestuur van NL op de volgende manieren:
 1. Stemmen
 2. Demonstreren
 3. Starten van een petitie 
 4. Schrijven van een brief naar de minister
 5. Inzetten van (social) media

Slide 12 - Tekstslide

Herhalen van lesdoelen
 1. Leg uit wat "democratie" betekent:
 2. Leg uit welke bestuursvorm wij in Nederland hebben:
 3. Leg uit waarom Nederland een rechtsstaat is:
 4. Leg uit op welke manieren wij invloed kunnen uitoefenen op het dagelijks bestuur:

Slide 13 - Tekstslide

Wat vond je van deze les? Kies één van de onderstaande opties:
Boeiend, politiek interesseert mij!
Leuk, ik heb weer wat geleerd
Matig, kon beter, kon slechter
Het is omdat het moet, maar politiek boeit me niets
Verschrikkelijk, wat saai!

Slide 14 - Poll