Unit 4 Lesson 1

Unit 4 - Inventions
Today we are going to start the new chapter. It is about inventions.

We are going to watch the video about top 10 inventions. 
Answer the questions
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Unit 4 - Inventions
Today we are going to start the new chapter. It is about inventions.

We are going to watch the video about top 10 inventions. 
Answer the questions

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

In welk land is papier uitgevonden?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer is papier uitgevonden
A
1 eeuw voor Christus
B
1 eeuw na Christus
C
2 eeuwen voor Christus
D
2 eeuwen na Christus

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Toen het kompas nog niet bestond gebruikten zeelieden de sterren om hun weg te vinden.
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Naast makkelijker werd het navigeren dankzij een kompas ……...
A
voor iedereen mogelijk
B
voor de elite
C
veiliger

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat werd er sinds de prehistorie al gebruikt in plaats van een koelkast?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk apparaat heeft model gestaan voor de drukpers?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke twee positieve punten worden genoemd over riolering.

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie heeft penicilline uitgevonden?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke twee voordelen van het uitvinden van anticonceptie worden genoemd?
A
Beperken van wereldbevolking
B
Vrouwen kunnen vaker werken
C
Abortus werd gelegaliseerd
D
Sociale verandering

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarvoor heeft het uitvinden van stoommachines gezorgd?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer werd elektriciteit noodzakelijk voor het grotere publiek?
A
rond 1840
B
rond 1880
C
rond 1900
D
rond 1920

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

What do you think is the most important invention ever?

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Start Chapter 4: Inventions
Today's lesson: 
 - Start Lesson 4.1 Reading
 - Grammar 4.1 -> Possessive
 - HomeworkSlide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Start Chapter 4: Inventions
 Start Lesson 4.1 Reading: Find out

Read Happy Accidents
- Answer the questions 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grammar

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesson goal: bezit
Je kent de regels om de bezittelijke vorm (possessive) in het Engels als een native te gebruiken. 

Aan het eind van deze les weet je precies wanneer je OF / 'S / S' moet gebruiken.
b.v. The students' lesson has started.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grammar 's/ s' / ´ or ... of
Je gebruikt ´s of ´achter een woord om aan te geven van wie het is, dit wordt ook wel bezit (possessive) genoemd

Bij enkelvoud: altijd ´s
EV: Peter´s rabbit - Oscar´s pictures - Lucie´s journal
Bij meervoud: eindigt het woord op -s, dan alleen ´, anders ´s
MV: those girlpets - the pupilparents - old people´s names


Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grammar 's/ s' / ´ or ... of
Als je het hebt over dingen, plaatsen of landen, kun je ´of´ gebruiken

The back of the car
The doors of the houses
The cities of Ireland

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bezit - possession 
Bij bezit van mensen gebruik je 's of '
Bij bezit van dingen, landen of plaatsen gebruik je ... of ...
the handle of the door, the Queen of Spain, the map of the town

enkelvoud (+'s)
meervoud eindigt op s (+')
Peter's rabbit
the girls' pets
Oscar's illustration
the pupils' parents

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PEOPLE, ANIMALS, TIME
'S (EV)  - S' (MV)
  • The DOG'S nose is sniffing the screen.
  • The MAN'S hand is tickling the dog. 
  • It is my PARENTS' dog.
  • YESTERDAY'S walk with my dog was lovely.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

THINGSOF

THE SLICE OF PIZZA IS MOVING

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bezit 's - s' - of
This is Donald's hair.
The colour of his hair is very blond. 


Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

What are the differences?

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

People, animal

'S - S'Things

OF
Maria
milk
cat
room
boys
garage

Slide 27 - Sleepvraag

Quiz gedaan met 2B
They painted .................
A
The garage's door
B
The door of the garage

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

The ...............is Tiger
A
cat's name
B
name of the cat

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf in het Engels:
de bladzijden van dit boek zijn vies.

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf in het Engels:
De poten van de spin zijn dun.

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

in 't kort


Enkelvoud:    's                     My friend's book 

Meervoud:     '                 woord op -s          my parents'  room 
                           's               andere letter        the children's room 

Dingen:           of              the back of the house
                                              the leaves of the tree
                                                    

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Now: Homework Thursday 17/3
Study possessive + words 1 Unit 4
Finish all the assignments of Unit 4 lesson 1
B Find out
C Vocabulary
D Grammar
E Practise more

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies