Logistiek: De sleutel tot efficiëntie en succes

Logistiek: De sleutel tot efficiëntie en succes
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Logistiek: De sleutel tot efficiëntie en succes

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun jij uitleggen wat logistiek is en waarom het belangrijk is.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over logistiek?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 1: Wat is logistiek?
Logistiek omvat het beheer van goederen, informatie en diensten van het begin tot het einde van een productieproces of leveringsketen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2: Waarom is logistiek belangrijk?
Logistiek is belangrijk omdat het zorgt voor een efficiënte stroom van goederen, minimaliseert kosten en verhoogt de klanttevredenheid.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3: Elementen van logistiek
Logistiek omvat transport, voorraadbeheer, warehousing, verpakking, planning en informatiestromen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4: Transport
Transport is het verplaatsen van goederen van de ene locatie naar de andere, en kan worden uitgevoerd via verschillende modi zoals weg, spoor, lucht of water.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5: Voorraadbeheer
Voorraadbeheer omvat het bepalen van de juiste hoeveelheid goederen die op voorraad moeten zijn om aan de vraag te voldoen, terwijl overmatige voorraad wordt vermeden.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6: Warehousing
Warehousing omvat het opslaan van goederen in een faciliteit totdat ze nodig zijn, en zorgt voor een georganiseerde en veilige opslag.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7: Verpakking
Verpakking is het proces van het beschermen van goederen tijdens transport en opslag door middel van geschikte verpakkingsmaterialen en -methoden.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8: Planning en informatiestromen
Planning en informatiestromen zorgen voor een coördinatie van activiteiten en een efficiënte uitwisseling van informatie binnen de logistieke keten.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.