Digitaal toetsen en/of evalueren

Tekst
John van Dongen
 Digitaal toetsen en/of evalueren
Hoeksch Lyceum
13 oktober 2020
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOBeroepsopleidingStudiejaar 1-4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Tekst
John van Dongen
 Digitaal toetsen en/of evalueren
Hoeksch Lyceum
13 oktober 2020

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat hoop je deze training te leren?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
Aan het einde van de module:

 1. Kun je uitleggen wat formatief of summatief evalueren inhoud
 2. Heb je kennis genomen van enkele mogelijkheden om digitaal te evalueren of toetsen
 3. Kun je aangeven waarom het op dit moment erg lastig is om summatief digitaal te toetsen op afstand
 4. Kun je de vervolgstap benoemen die je gaat zetten met digitaal evalueren

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud training
 • Digitaal toetsen
 • Over formatief of summatief toetsen/evalueren
 • Onderliggende theorieën
 • Wat praktijkvoorbeelden
Pauze

 • Evalueren binnen jouw les
 • Aan de slag
 • Afsluitende (praktijk)opdracht

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Digitaal toetsen
Google forms, MS Forms, Padlet, Quizlet, Mentimeter, Socrative, Kahoot, Test-Correct, IQualify, GoConqr, Edmodo, TestMoz, Classmarker, Schoology enz....

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatief of Summatief

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is summatief evalueren?
Summatief evalueren  is er op gericht om een eindoordeel te kunnen geven, vaak in de vorm van een cijfer.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is formatief evalueren?
Formatief evalueren  is er op gericht leerlingen inzicht in hun eigen leerproces en onderwijs op maat geven.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Waarom evalueren?

 • Staat voor toetsen, bespreken en diagnosticeren
 • Is er op gericht dat leerlingen zichzelf nog kunnen verbeteren 
 • Hier heb je zélf invloed op

Slide 11 - Tekstslide

Onderwijs begint bij leerdoelen; wat wil je leerlingen leren? Waarom sta je voor de klas?

Beklijven van de stof
Als je de methode als uitgangspunt neemt, loop je de kans dat je niet 'duurzaam' aan het lesgeven bent. 

Belangrijk is om herhaling in je lessen te bouwen (denk ook aan Wijze Lessen)

Brede vaardigheden
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de vaardigheden leren die ze nodig hebben?
Bijv. onderzoek doen, plannen, informatievaardigheden

Formatieve evaluatie 
> hoe ga je toetsen?
> hoe controleer je of leerlingen het hebben gehaald?
> mogen leerlingen falen?
Welke wijzen van digitaal evalueren ken je al?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe waren je ervaringen met deze manier van digitaal evalueren?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom?

 • Van passieve leerling naar actieve leerling
 • Van demotivatie naar motivatie
 • Makkelijker leerwinst meten
 • Beter leerlinggedrag sturen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat praktijkvoorbeelden

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Link

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

01:23
Welke tools heb jij al eens gebruikt?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Op basis waarvan evalueer je?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindtermen
Kerndoelen
CE
SE
Wettelijke leerdoelen voor bovenbouw VO
Wettelijke leerdoelen onderbouw VO (en PO)
Verantwoordelijkheid voor de school
Syllabi

Slide 21 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Pauze

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar wil je aan werken?
 • Door met Google forms
 • Zoeken naar goede Apps voor digitale evaluatie
 • Opstellen schoolcriteria digitaal evalueren
 • Verkennen andere mogelijkheden

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op grond waarvan kies je voor formatief of summatief evalueren in je lessen (je eigen visie)?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktijkopdracht 1
 • Ga individueel of met een aantal collega's aan de slag met instrumenten die geschikt zijn voor digitale evaluatie en pas dit toe in een concrete les of lessenserie.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktijkopdracht 2

Bespreek in groepjes
 • Hoe maak je een goede formatieve of summatieve evaluatie voor een les op afstand
 • Welke criteria kun je daarbij opstellen?

Slide 28 - Tekstslide

Kies een werkvorm die bij jou als trainer past. 
Aan de slag

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedankt en succes!

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies