formatief handelen - intervisie LWS-2/3

Formatief handelen.

Welkom!
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Formatief handelen.

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is formatief evalueren/toetsen/handelen?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is formatief handelen?
Definitie: 
Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om (betere) beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is formatief toetsen? 
Formatief toetsen verwijst naar alle processen waarbij docenten en leerlingen gebruikmaken van informatie over het leren, om te leren.
(uitgave CPS: Formatief toetsen in de les)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een aantal misverstanden:
“Deze toets is formatief, dus je krijgt geen cijfer.”

"Deze toets is formatief want heeft de weging 0 in Magister".

"Deze toets telt niet mee, het is dus een formatieve toets.”

“Je cijfer is het gemiddelde van de drie formatieve toetsen.”


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In grote lijnen
Als docent ben je dus voortdurend tijdens de les aan het "toetsen". Niet voor een cijfer maar om te kijken of er voldoende informatie is om de volgende beslissing/ stap te kunnen nemen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opnieuw: 
wat is formatief evalueren/toetsen/handelen?
Kijk samen met iemand anders naar wat je hebt opgeschreven.

Klopt het? welke aanvullingen zou je nu willen doen?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bereid een formatieve werkvorm/toets voor
*Bedenk één of meerder  formatieve werkvormen, opdrachten, toetsen voor.
*Maak gebruik van het aanwezige voorbeeldmateriaal.
*Presenteer je idee aan de rest van de groep

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is summatief evalueren?
Summatief evalueren  is er op gericht om een eindoordeel te kunnen geven, vaak in de vorm van een cijfer.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is formatief evalueren?
Formatief evalueren  is er op gericht leerlingen inzicht in hun eigen leerproces en onderwijs op maat geven.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom evalueren?

  • Staat voor toetsen, bespreken en diagnosticeren
  • Is er op gericht dat leerlingen zichzelf nog kunnen verbeteren 
  • Hier heb je zélf invloed op

Slide 14 - Tekstslide

Onderwijs begint bij leerdoelen; wat wil je leerlingen leren? Waarom sta je voor de klas?

Beklijven van de stof
Als je de methode als uitgangspunt neemt, loop je de kans dat je niet 'duurzaam' aan het lesgeven bent. 

Belangrijk is om herhaling in je lessen te bouwen (denk ook aan Wijze Lessen)

Brede vaardigheden
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de vaardigheden leren die ze nodig hebben?
Bijv. onderzoek doen, plannen, informatievaardigheden

Formatieve evaluatie 
> hoe ga je toetsen?
> hoe controleer je of leerlingen het hebben gehaald?
> mogen leerlingen falen?
Waarom?

  • Van passieve leerling naar actieve leerling
  • Van demotivatie naar motivatie
  • Makkelijker leerwinst meten
  • Beter leerlinggedrag sturen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Enkele voorbeelden
  • Leerlingen zelf succescriteria laten opstellen.
  • Korte vragen via Mentimeter / Goformative / Lessonup /Padlet/  etc.
  • Exitticket aan het einde van de les.
Kortom, het vraagt dus iets van jou als docent op het gebied van didactisch handelen. Je neemt voortdurend beslissingen wat de volgende stap is voor het individu (en de groep).Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatief:
-je gebruikt de informatie voor de vervolgstap.
-een cijfer geven (weging 0) kan zeker (summatief) maar het gaat erom wat de stap is na het geven van het cijfer, dan is het pas formatief.
-de leerling weet wat hij/zij moet doen. Belangrijk is ook dat het verwerken van de feedback (lln) langer duurt dan het geven ervan (docent). 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies