Training Formatief Evalueren (oud, zie: formatief handelen)

Naam van de Trainer
Formatief evalueren
Naam School
Datum
Tekst
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOBeroepsopleidingStudiejaar 1-4

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Naam van de Trainer
Formatief evalueren
Naam School
Datum
Tekst

Slide 1 - Tekstslide

Klik hier voor een poster voor het model Feed up, Feedback en Feed forward 
Even voorstellen
Stel jezelf als trainer voor. 

Slide 2 - Tekstslide

Stel jezelf voor. Kies hiervoor een vorm die bij je past. Laat ook zien dat je uit het onderwijs komt en dat je expert bent op dit gebied. 
Wat hoop jij deze training te leren?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
Aan het einde van de module weet je:






 1. De doelen van toetsen (voor jou)
 2. Het verschil tussen formatief en summatief evalueren
 3. Hoe je op cyclische wijze formatief evalueren kunt vormgeven
 4. Welke eerste stap je kunt zetten richting formatief evalueren in je eigen lespraktijk
 5. Hoe je de eerste stap kunt zetten richting formatief evalueren

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud training
 • Toetsing algemeen
 • Formatief Evalueren
 • Pauze
 • Een model voor Formatief evalueren (FE)
 • Implementatie
 • Aan de slag
 • Afronding
Disclaimer
Deze module is mede tot standgekomen in samenwerking met Stichting Leerplan Ontwikkeling. De hoor- en werkcolleges (PowerPoint) en de online toolkit zijn gebruikt bij de totstandkoming. Hierdoor kunnen deze gelijkenissen bevatten. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is toetsen?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij de term toetsen?
Vul de eerste drie woorden in waar je aan denkt...

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is voor jou de essentie van toetsen?
A
Afsluiten van een hoofdstuk of paragraaf
B
Controle of (les-)doelen gehaald zijn
C
Hulpmiddel om leerlingen te laten leren (vormgeven leerproces)
D
Bepalen of een leerling naar een volgend leerjaar kan of geslaagd is

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van toetsen

 • Welke doelen voor toetsen kun je bedenken? (±5 minuten)
 • Deel dit met een collega naast je en probeer ze categoriseren (±5 minuten)
 • Plenair bespreken (5 minuten)

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Delen
Deel twee doelen die je met je collega hebt bedacht.

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wellicht is het je opgevallen: dit is al een vorm van formatief evalueren. Ik inventariseer wat jullie al weten ten aanzien van het onderwerp. Zo kan ik het tempo en de inhoud aanpassen op jullie niveau. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van toetsen
 • Summatief: Beoordelen van de leerling bijv. Selecteren, classificeren, plaatsen of certificeren
 • Is vaak het eindpunt voor leren

 • Formatief: Beoordelen van het leerproces bijv. voortgang bijhouden, ontwikkeling tav leerdoelen bijhouden, onderwijs aanpassen aan behoeftes
 • Is vaak het startpunt voor leren

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toetsrevolutie (Sluijsmans & Kneyber, 2016):
"[...] een toets kan van zichzelf niet formatief zijn; het is geen inherente eigenschap van een toets (p. 10).”

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Over formatief evalueren

 • Docent en leerling: Continu feedback geven en ontvangen om het leren in de school te verbeteren
 • Formatief evalueren kán leiden tot meer motivatie, eigenaarschap en zelfregulatie bij leerlingen


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatief evalueren
De essentie van formatief evalueren is het bijsturen van het leerproces om zo te zorgen dat leerlingen kunnen én mogen leren.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Drie stellingen...

Slide 16 - Tekstslide

Laat deze eventueel achterwege. Bepaal aan de hand van de input, voorkennis en beginsituatie of het nodig is om misconcepten aan de kaak te stellen. Daarvoor zijn deze stellingen.

Wanneer je gebruikmaakt van rubrics noem je dit formatief evalueren
A
Eens
B
Oneens

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een toets is formatief als hieraan geen cijfer verbonden is
A
Eens
B
Oneens

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Formatief evalueren verhoogt de administratieve last
A
Eens
B
Oneens

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Pauze

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een FE-model
Het FE-model

Slide 21 - Tekstslide

Het FE-model is er één van velen. Een bekend model is die van William (feedback, feed up en feed forward). Dit model is ook impliciet in het FE model van Gulikers en Baartmans zichtbaar. 

Indien enkele docenten dit model waarderen/kennen, kun je ervoor kiezen om dit model te koppelen aan het FE-model van Gulikers & Baartman (2017). 

Slide 22 - Tekstslide

Gulikers, J. T. M., & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren. Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?: Eindrapport NRO-PPO overzichtsstudie dossiernummer 405-15-722. NRO.
Enkele opmerkingen
 • Het is één van de vele modellen
 • Het model is gebaseerd op het handelen van de docent
 • De samenhang tussen alle fases uit het model is belangrijk
 • Het model is cyclisch 
  (geen 'rigide' stappenplan)


 • De mini-cyclus: 2-3-5
 • Snel schakelen tussen fases (2-3-2-3-5)
 • Fase 1 en 5 worden het minst vaak toegepast. Vergeet deze dus niet... ;)  



Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 24 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 25 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Praktijkopdracht
 • Welke voorbeelden van informeel en formeel evalueren ken jij?
 • Schrijf zo veel mogelijk op
 • Deel dit met je collega
 • Bespreken met de groep

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden

 • Toetsen
 • Gesprekken
 • Vragen stellen
 • Doorvragen
 • Kahoot! 
 • Presentatie
 • Een schets



Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 29 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 30 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 31 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Implementatie: hoe dan?

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Algemene opmerkingen
 • Meer informele aanpakken (bijv. veel vragen stellen en doorvragen)

 • Kleine stapjes
 • Docent-leerling relatie: Vertrouwen en communicatie is belangrijk
 • De leerling is cruciaal: betrek hen bij het proces. Bijvoorbeeld het opstellen van succescriteria en peer-feedback.

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktijkopdracht
 • Vul de zelfevaluatie in
 • Vergelijk jouw zelfevaluatie met je die van je collega's
 • Vergelijk ook je sterke punten en ontwikkelpunten met collega's
 • Welke overeenkomsten en/of verschillen zie je?

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindopdracht
Tijdens de werkbijeenkomsten ga je met het volgende aan de slag:
 • Je kiest één ontwikkelpunt uit je zelfevaluatie
 • Je kiest één les en klas (tip: houd het klein)
 • Je doorloopt tijdens één les de gehele FE-cyclus
 • Je focust hierbij op je eigen ontwikkelpunt


Tijdens de werkbijeenkomsten krijg je verdere toelichting en begeleiding. Inhoudelijke vragen kun je nu stellen. 

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Probeer het te vatten in één woord

Met welk thema
ga jij aan de slag?

Slide 36 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies


Link naar het evaluatieformulier
Evalueren
Ga naar mijn.academy4learning.nl en vul het evaluatieformulier in! Alvast hartelijk dank!

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies