V4 4.1 Zouten, namen en formules

4.1 Zouten, namen en formules
Hoe worden zouten gevormd?
Ionsoorten leren kennen
Namen en formules van zouten opstellen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.1 Zouten, namen en formules
Hoe worden zouten gevormd?
Ionsoorten leren kennen
Namen en formules van zouten opstellen

Slide 1 - Tekstslide

Vorming van een zout
 • Atoommodel van Bohr: protonen en neutronen in kern, elektronen in schillen eromheen.
 • Valentie-elektronen zijn elektronen in de buitenste schil.
 • Edelgasconfiguratie: 8 elektronen in buitenste schil. 

Slide 2 - Tekstslide

Vorming van een zout
 • Na heeft 1 valentie-elektron
 • Wilt er 1 wegdoen voor octetregel.
 • Wordt zelf Na+-ion
 • Cl heeft 7 valentie-elektronen.
 • Wilt er nog 1 voor octetregel.
 • Wordt zelf Cl- -ion

Slide 3 - Tekstslide

Vorming van een zout
 • Ionen die ontstaan trekken elkaar aan: ionbinding
 • Ionen zitten in een ionrooster

Slide 4 - Tekstslide

Enkelvoudige ionen
 • Ionen die bestaan uit 1 atoomsoort
 • Bestaan atoomsoorten met verschillende ionladingen
 • Binas 40A
 • Aangeven met Romeinse cijfers: goud(I)ion of goud(III)ion

Slide 5 - Tekstslide

Enkelvoudige ionen
 • Negatieve ionen eindigen op -ide

Slide 6 - Tekstslide

Samengestelde of "Complexe" ionen
 • Ionen die uit twee of meer verschillende atoomsoorten bestaan.
 • Binas tabel 66B.

Slide 7 - Tekstslide

Enkelvoudige ion
Samengesteld ion
Na+
Cl-
OH-
S2O32-
Br-
Mg2+
NH4+

Slide 8 - Sleepvraag

Naamgeving van een zout
 • Systematische naam: naam van het positieve ion + naam van het negatieve ion.
 • Let daarbij op eventuele Romeinse cijfers
 • Vb: ijzer(III)chloride
 • Vb: aluminiumoxide
 • Triviale naam: Binas tabel 66A
 • Vb: fluoriet ( = calciumfluoride)

Slide 9 - Tekstslide

Wat is de rationale naam van waterglas?

Slide 10 - Open vraag

Wat is de molecuulformule van hypochloriet?

Slide 11 - Open vraag

Verhoudingsformule van een zout
 • Zout is zelf altijd neutraal: NaCl, KCl, FeCl3, MgF2,....
 • Komt door de verhouding positieve en negatieve ionen.
 • Verhoudingsformule van ijzer(III)chloride:
 • Fe3+ en Cl-: 1 Fe3+ en 3 Cl- maakt neutraal.
 • Het zout: FeCl3
 • Ladingen van ionen te vinden in Binas tabel 40A
 • Let op haakjes bij samengestelde ionen: Al(NO3)3

Slide 12 - Tekstslide

Geef de verhoudingsformule voor Al3+ en O2-

Slide 13 - Open vraag

Geef de verhoudingsformule voor K+ en S2-

Slide 14 - Open vraag

Geef de verhoudingsformule voor kaliumionen en carbonaationen

Slide 15 - Open vraag

Wat kan je nu gaan doen?
Paragraaf 4.1 doorlezen
Opgave 4 (invullen op de volgende slide)

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht 4:
verhoudingsformules

Slide 17 - Open vraag