40. Thema 7, week 1, FLITSLES 2

Welk woord is goed geschreven?
Denk aan de regel van de tweeklank

A
scheidden
B
scheiden
1 / 25
volgende
Slide 1: Quizvraag
SpellingBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Welk woord is goed geschreven?
Denk aan de regel van de tweeklank

A
scheidden
B
scheiden

Slide 1 - Quizvraag

Woorden met korte klanken 
Zak - Zakken, Plek - Plekken
Volgt na een lettergreep met een korte klinker
dan verdubbelt de medeklinker achter die korte klinker

Balk - Balken, Plank - Planken
Nu is er geen korte klank aan het einde van de klankgroep

Slide 2 - Tekstslide

REGEL LANGE KLANK

aa ee uu oo

De apen eten dure noten


Lange klanken hebben pech,

we halen gewoon een letter weg.

Slide 3 - Tekstslide

REGEL KORTE KLANK

o i e a u

Domme kippen rennen het smalle bruggetje op.


Bij korte klanken zoals: a e o i u

zet ik twee medeklinkers, lekker puh!

Slide 4 - Tekstslide

REGEL TWEEKLANKEN

Hoor je aan het eind van een klankgroep een tweeklank, schrijf het woord zoals je het hoort.

luister - keuken - ruiken - kijken -

reiken - houten - pauken - zieken - koeken

Luister goed,

dan weet je hoe je het schrijven moet.

Slide 5 - Tekstslide

Welk woord is goed geschreven?
Denk aan de regel van de tweeklank

A
spruiten
B
spruitten

Slide 6 - Quizvraag

Welk woord is goed geschreven?
Denk aan de regel van de tweeklank

A
leukke
B
leuke

Slide 7 - Quizvraag

de ..........

Slide 8 - Open vraag

de ..........

Slide 9 - Open vraag

deze ..........

Slide 10 - Open vraag

DE ..........

Slide 11 - Open vraag

de ..........

Slide 12 - Open vraag

lesdoel groep 8
Ik kan woorden met ou en au correct spellen.

Slide 13 - Tekstslide

ou of au
de ..ditie
de sch..der
het onderh..d
wij rest..reren
..tomatisch
vertr..welijk
de ch..ffeur
k..dbloedig

Slide 14 - Sleepvraag

Slide 15 - Tekstslide


A
outhentieke
B
authentieke

Slide 16 - Quizvraag


A
koudbloedige
B
kaudbloedige

Slide 17 - Quizvraag


Slide 18 - Open vraag


Wij ........... het schilderij.

Slide 19 - Open vraag


Ik ga verhuizen naar een ....... .

Slide 20 - Open vraag


De winkeldeur gaat ...... open.

Slide 21 - Open vraag


Wat is de juiste ......... ?

Slide 22 - Open vraag


Wij ...... voor de artiest.

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Link

spelling
thema 7, week 1

FLITSLES 2
20 X PLUSSEN

Slide 25 - Tekstslide