alleen de vragen bij dagbesteding

Dagbesteding 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Dagbesteding 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is dagbesteding?
Dagbesteding = doelgerichte en zingevende activiteiten gedurende de dag.

Als MZ’er ben je bezig met de dagbesteding van een kwetsbare doelgroep -> begeleiden en ondersteunen; 
4 aspecten zijn belangrijk:
 • De persoon zelf
 • De aard van de dagbesteding
 • de omgeving
 • de waarde van de dagbesteding

Slide 2 - Tekstslide

ad 1: invulling aan behoefte en wensen vanuit mogelijkheden
ad2: aard: eigen kenmerken en eigenschappen(leeftijd , persoonlijkheid, cultuur, interesses)
ad 3: in een bepaalde omgeving op een bepaalde plek waar men zich veilig voelt.
ad 4: een ontmoeting in met dingen en mensen.
De vier aspecten
Bij dagbesteding spelen vier aspecten een rol:
1. De persoon die aan de dagbesteding meedoet: dagbesteding geeft invulling aan de behoeften en wensen. Dit doet iedereen op zijn eigen manier. 
2. De aard van de dagbesteding zelf: de tijd die je in een bepaalde levensfase beschikbaar hebt, geef je vorm en inhoud met dagbesteding
3. De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt: dit is een plek die je eigen is, waar je veilig bent. Deze deel je met anderen of juist niet. 
4. De waarde van de dagbesteding: het materiaal om je dag, je leven, je bestaan vorm en inhoud te geven. Je bent hier zelf een onderdeel in. 

Slide 3 - Tekstslide

Aandacht aan geven. 
Kijk naar het volgende filmpje en beantwoord de volgende vragen

 • welke vormen van dagbesteding zie je
  • wat ontlenen de deelnemers er aan
   • zijn er bijzonderheden die je opvallen?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de vier aspecten van dagbesteding?
timer
0:30

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stijn en Kim hebben hebben een verstandelijke handicap. Ze zijn vier middagen in de week te vinden bij lunchroom de cirkel.
Kim vindt het contact met mensen een beetje eng. Dit maakt dat zij in de keuken werkt en de broodjes klaarmaakt die de klanten bestellen. Zo heeft ze geen contact met klanten.
Stijn werkt in de bediening, neemt de bestelling op en ontvangt de klanten. Hij maakt graag een praatje met de klanten en geniet hiervan. ’s Avonds tijdens het eten verteld hij hier altijd erg trots over.
timer
1:30
De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt
De waarde van de dagbesteding
De aard van de dagbesteding zelf
De persoon die aan de dagbesteding meedoet

Stijn en Kim
Bestelling klaarmaken en klanten bedienen 
Contact maken met mensen 
Lunchroom de cirkel

Slide 6 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is dagbesteding zo belangrijk?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Piramide van Maslow
fysiologische behoeften
veiligheid en zekerheid
sociale acceptatie
waardering en erkenning
zelfontplooing
1e behoefte
2e behoefte
3e behoefte
4e behoefte
5e behoefte

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij
vraaggericht werken

Slide 9 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Voorwaarden om vraaggericht te werken
 • Leef je in in de cliënt
 • kijk samen naar de hulpvraag en probeer deze samen met de cliënt te formuleren
 • Luister niet alleen maar vraag door, ga in gesprek
 • De cliënt is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen proces
 • Sluit aan bij de belevingswereld van de cliënt

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

de vier hoofdelementen van passende dagbesteding

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

begeleidingsbehoefte
ontwikkelingsmogelijkheden
structuur
nabijheid van begeleiding
specifiek verzorgend en verpleegtechnische handelen
benadering
acuut handelen

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

welke ondersteunende interactie tav sociale steun is:
bezoek krijgen en een praatje maken
A
emotionele ondersteuning
B
gezelschap
C
informatieve ondersteuning
D
waardering

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

welke ondersteunende interactie tav sociale steun is:
ergens heen gebracht worden, een boodschap die voor je gedaan wordt.
A
waardering
B
emotionele ondersteuning
C
instrumentele ondersteuning
D
informatieve ondersteuning

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

welke ondersteunende interactie tav sociale steun is:
een folder van iemand krijgen of informatie hoe je iets het beste kan aanpakken
A
gezelschap
B
informatieve ondersteuning
C
instrumentele ondersteuning
D
waardering

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

welke ondersteunende interactie tav sociale steun is:
Je verhaal kunnen doen, begripvolle reacties, duwtje in de goede richting, gerustgesteld worden
A
gezelschap
B
waardering
C
instrumentele ondersteuning
D
emotionele ondersteuning

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

04:54
welke vormen van sociale steun heb je in deze video geobserveerd?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

noem activiteiten
,middelen en materialen

Slide 23 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?
Nog vragen?

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies