Hoofdstuk 1 Wat is dagbesteding? Paragraaf 1.1 t/m 1.2.2

Dagbesteding 
les 1
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding 
les 1

Slide 1 - Tekstslide

les agenda 
 • Verwachtingen
 • Planning deze periode
 • Behandelen theorie
 • Theorie zelfstandig doorlezen
 • Heeft iemand nog iets te melden?

Slide 2 - Tekstslide

Verwachtingen
 • Op tijd aanwezig in de les
 • Opdrachten op tijd inleveren (eigen verantwoordelijkheid nemen)
 • Les gemist? Vraag aan medestudent en kijk in de planning
 • Wat vinden jullie belangrijk?
 • Wat verwachten jullie van mij?

Slide 3 - Tekstslide

Planning deze periode
Les locatie: Volgens rooster
Boek: Dagbesteding MZ
Opdrachten: In de online leeromgeving van Thieme
Toetsing: Ieder thema wordt afgesloten met een praktijksituatie en/of toets
Planning: is te vinden bij teams -> dagbesteding theorie -> bestanden -> studieplanner

Slide 4 - Tekstslide

Dagbesteding

Thema 1 Dagbesteding
Hoofdstuk 1 Wat is dagbesteding?
Paragraaf 1.1 t/m 1.2.2

Leerdoel: aan het eind van deze les ken je doelen en de vier aspecten van dagbesteding en kun je uitleggen wat dagbesteding is 


Slide 5 - Tekstslide

Waar denk je aan bij dagbesteding?

Slide 6 - Woordweb

Dagbesteding is...
Doelgerichte, zoveel mogelijk zingevende, gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die tot je beschikking hebt te besteden.
   

Als MZ'er ben je bezig met de dagbesteding van kwetsbare groepen begeleiden en ondersteunen in: bv. vaardigheden en vrije tijd. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Doelen van dagbesteding
Dagbesteding bestaat uit activiteiten waarbij verschillende doelen het uitgangspunt zijn

Doelen van dagbesteding kunnen zijn:
 • Goede gezondheid
 • Een stabiele financiële situatie
 • Bevorderen sociale contacten
 • Dagstructurering

Slide 9 - Tekstslide

Vier aspecten van dagbesteding
De persoon die aan dagbesteding meedoet
 
De aard of soort van dagbesteding 

De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt

De waarde van de dagbesteding

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Stijn en Kim hebben hebben een verstandelijke handicap. Ze zijn vier middagen in de week te vinden bij lunchroom de cirkel.
Kim vindt het contact met mensen een beetje eng. Dit maakt dat zij in de keuken werkt en de broodjes klaarmaakt die de klanten bestellen. Zo heeft ze geen contact met klanten.
Stijn werkt in de bediening, neemt de bestelling op en ontvangt de klanten. Hij maakt graag een praatje met de klanten en geniet hiervan. ’s Avonds tijdens het eten verteld hij hier altijd erg trots over.
De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt
De waarde van de dagbesteding
De aard van de dagbesteding zelf
De persoon die aan de dagbesteding meedoet

Stijn en Kim
Bestelling klaarmaken en klanten bedienen 
Contact maken met mensen 
Lunchroom de cirkel

Slide 12 - Sleepvraag

Welke taken kun je de cliënt aanleren? 
Als beroepskracht maatschappelijke zorg is het jouw taak om cliënten te helpen bij taken in hun levensloopfase. Je kunt verschillende taken aanleren:
 • Gedrag
 • Zingeving
 • Competenties
 • Werken
 • Scholing
 • Vrije tijd
 

Slide 13 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?

Slide 14 - Woordweb

Aan de slag!
Lees blz. 13 t/m 19 van je theorieboek Dagbesteding MZ zelfstandig door. 

Maak de volgende verwerkingsopdrachten in je digitale werkomgeving Dagbesteding MZ:
Opdracht 1a t/m 3b van 1.1 Wat is dagbesteding?

Alle opdrachten zijn voor het einde van de les af
Slide 15 - Tekstslide