les 15

H5na les 15
planning:
voorkennistest
uitleg par 9.3
aan de slag
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H5na les 15
planning:
voorkennistest
uitleg par 9.3
aan de slag

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelencheck:
Twee voorwerpen P en Q voeren beide een eenparige cirkelbeweging uit. De massa's van P en Q zijn even groot. Ook de middelpuntzoekende krachten zijn op beide even groot. De baanstraal van P is 4x zo groot als de baanstraal van Q.
Voor de verhouding van beide baanstralen V(P) : V(Q)

A
4:1
B
2:1
C
1:2
D
1:4

Slide 2 - Quizvraag

Slide 3 - Tekstslide

Geef antwoord:
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 4 - Quizvraag

Welke snelheid moet een satelliet hebben voor een cirkelbeweging?

Slide 5 - Open vraagH9.3 De gravitatiewet van Newton

Slide 6 - Tekstslide

leerdoelen
●De baan van planeten om de zon en van maan en satellieten om de aarde analyseren met behulp van de gravitatiekracht.
● uitleggen hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de straal van de planeet.
● vakbegrippen:geostationaire baan
●formule Gravitatiewet kunnen toepassen

Slide 7 - Tekstslide

Zwaartekracht
Gravitatiekracht
Lesverloop
0-5min: Start
5-20min: Check op huiswerk en check op leerdoelen
20-40min: Basisinstructie + oefening
40-55min: Verlengde instructie of zelf oefenen
55-60min: Afsluiting
Leerdoelen
  • Je kan de baan van planeten om de zon en van maan en satellieten om de aarde analyseren met behulp van de gravitatiekracht.
  • Je kan uitleggen hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de straal van de planeet.
  • vakbegrippen: ellipsbaan, geostationaire baan

Slide 8 - Tekstslide

Gravitatiewet van Newton

Slide 9 - Tekstslide

Gravitatiewet van Newton
Twee massa's oefenen een gravitatiekracht op elkaar uit. De gravitatieconstante G is te vinden in BiNaS tabel 7. 
G = 6,67384 * 10-11 Nm2kg-2.
Fg=Gr2m1m2
Fg: Gravitatiekracht (N)
G: Gravitatieconstante (Nm2kg-2)
m1 en m2: Massa's van de twee voorwerpen (kg)
r: Afstand tussen de zwaartepunten van de voorwerpen (m)

Slide 10 - Tekstslide

Planeet A heeft een twee keer zo grote massa als planeet B.
Stelling: De gravitatiekracht van planeet B is twee keer zo groot als gravitatiekracht op planeet A.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quizvraag

Planeet A en planeet B hebben dezelfde massa.
Als planeet B een grotere massa zou krijgen, dan is de gravitatiekracht die de planeten op elkaar uitoefenen...................
A
kleiner
B
blijft gelijk
C
groter

Slide 12 - Quizvraag

Planeet A en B zijn op een afstand r van elkaar.
Planeet A en C zijn op een afstand 2r van elkaar.
Ze hebben alledrie dezelfde massa.
Stelling: De gravitatiekracht van planeet A en C is ................ de gravitatiekracht van planeet A en B.

A
kleiner dan
B
gelijk aan
C
groter dan

Slide 13 - Quizvraag

De afstand tussen 2 massa's wordt 3 keer zo groot. Wat kan je dan zeggen over de grootte van de gravitatiekracht?
A
Wordt 3 keer zo klein.
B
Wordt 6 keer zo klein.
C
Wordt 9 keer zo klein.
D
Blijft even groot.

Slide 14 - Quizvraag

Zwaartekracht en gravitatiekracht
Voor voorwerpen op of dicht bij het aardoppervlak is de gravitatiekracht gelijk aan de zwaartekracht. 


Fz=Fg

Slide 15 - Tekstslide

Zwaartekracht en gravitatiekracht
Fz=mg
Fg=Gr2m1m2
Fz=Fg

Slide 16 - Tekstslide

Zwaartekracht en gravitatiekracht
Fz=mg
Fg=Gr2m1m2
Fz=Fg
mg=G(Raarde)2maardem

Slide 17 - Tekstslide

mg=G(Raarde)2maardem
Zwaartekracht en gravitatiekracht
Fz=mg
Fg=Gr2m1m2
Fz=Fg

Slide 18 - Tekstslide

Zwaartekracht en gravitatiekracht
Fz=mg
Fg=Gr2m1m2
Fz=Fg
mg=G(Raarde)2maardem
g=(Raarde)2Gmaarde

Slide 19 - Tekstslide

Zwaartekracht en gravitatiekrachtDit geldt ook voor andere planeten. Je moet de massa en de straal dan aanpassen. 
g=(Raarde)2Gmaarde
g: Gravitatieversnelling (ms-2)
G: Gravitatieconstante (Nm2kg-2)
maarde: Massa aarde (kg)
Raarde: Straal aarde (m)

Slide 20 - Tekstslide

Let op!!!
Het symbool r staat voor de afstand tussen de zwaartepunten van 2 massa's. 
R staat voor de straal van een planeet. 
r=Raarde+Rbol
r=Raarde+h

Slide 21 - Tekstslide

Zoek op en reken uit:
Het ISS-ruimtestation staat op 408 km hoogte.
Wat is de r? (Aarde - ISS)

Slide 22 - Open vraag

De aarde draait in een cirkelbeweging om de zon.
Wat is waar?
A
Fg = Fz
B
Fg = Fmpz
C
Fg = G
D
Fz = Fmpz

Slide 23 - Quizvraag

Beweging aarde om zon

Slide 24 - Tekstslide

Beweging aarde om zon
De gravitatiekracht is in de cirkelbeweging van de aarde om de zon ook de middelpuntzoekende kracht. 
Fg=Fmpz

Slide 25 - Tekstslide

Beweging aarde om zon
De gravitatiekracht is in de cirkelbeweging van de aarde om de zon ook de middelpuntzoekende kracht. 
Fg=Fmpz
Gr2maardemzon=rmaardev2

Slide 26 - Tekstslide

Beweging aarde om zon
De gravitatiekracht is in de cirkelbeweging van de aarde om de zon ook de middelpuntzoekende kracht. 
Fg=Fmpz
Gr2maardemzon=rmaardev2

Slide 27 - Tekstslide

Beweging aarde om zon
De gravitatiekracht is in de cirkelbeweging van de aarde om de zon ook de middelpuntzoekende kracht. 
Fg=Fmpz
Gr2maardemzon=rmaardev2
Grmzon=v2

Slide 28 - Tekstslide

Beweging aarde om zon
De gravitatiekracht is in de cirkelbeweging van de aarde om de zon ook de middelpuntzoekende kracht. 
Fg=Fmpz
Gr2maardemzon=rmaardev2
Grmzon=v2
v=rGmzon
Gmzon=rv2

Slide 29 - Tekstslide

Waar is de baansnelheid (van een planeet) niet van afhankelijk.
A
Afstand tot de zon
B
Massa van de zon
C
Massa van de planeet

Slide 30 - Quizvraag

Beweging aarde om zon
Dus de snelheid van de aarde kan uitgerekend worden met de formule:Je kan natuurlijk ook de gegevens van een andere planeet invullen om de snelheid van die planeet te vinden.
v=rGmzon
v: Baansnelheid aarde (m/s)
G: Gravitatieconstante (Nm2/kg2)
mzon: Massa zon (kg)
r: Afstand tussen zwaartepunten aarde - zon (m)

Slide 31 - Tekstslide

Bereken de snelheid van de aarde om de zon.

Slide 32 - Open vraag

Beweging maan om aarde
Dit kan natuurlijk ook voor de maan om de aarde
r is nu de afstand tussen de zwaartepunten van de maan en de aarde. 
Gr2maardemmaan=rmmaanv2
Fg=Fmpz
v=rGmaarde

Slide 33 - Tekstslide

opgave 38
timer
10:00

Slide 34 - Tekstslide

leerdoelen
●De baan van planeten om de zon en van maan en satellieten om de aarde analyseren met behulp van de gravitatiekracht.
● uitleggen hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de straal van de planeet.
● vakbegrippen:geostationaire baan
●formule Gravitatiewet kunnen toepassen

Slide 35 - Tekstslide

werkblad 5 maken
daarna hw maken
en/of
vragen stellen

Slide 36 - Tekstslide