Week 32 Deel 2

Welcome!
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome!

Slide 1 - Tekstslide

Hoe heet deze regel: Bij he/she/it schrijf je een s achter het werkwoord

Slide 2 - Open vraag

Goals
At the end of this lesson...
  • I will be able to use the present Simple

Slide 3 - Tekstslide

What are we going to do today?
  • Herhaling Present Simple
  • Present Simple vragen en zinnen
  • Zelfstandig werken
  • Kahoot

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Hoe maak je een bevestigende zin (+) 
de Present Simple?
I drink
You drink
He drinks
She drinks
It drinks
We drink
They drink
You drink
SHIT-regel!
Bij he/she/it schrijf je een s achter het werkwoord 
Regel: Schrijf het hele werkwoord op.

Slide 6 - Tekstslide

Present simple form

Slide 7 - Tekstslide

Regel vragen stellen
               DO /DOES     +  ONDERWERP   + hele WW +  rest van de zin
                 Do                   I                      hear           noises?
                            Do                  you                 want           some cake?
                              Do                 they                  listen             to  music?

Slide 8 - Tekstslide

De SHIT regel - "DOES"
Does +   onderwerp     + werkwoord (ZONDER "S") - voor SHIT regel (he, she, it)
   Does          he                     go (GOES)                    to school every day?

X

Slide 9 - Tekstslide

Examples
She listens to music in the evening. 
Does she listen (NOT LISTENS) to music in the evening?
We run in the park every Saturday.
Do we run in the park every Saturday?
X

Slide 10 - Tekstslide

Maak vragend:
He has a new pair of shoes.
A
Has he a new pair of shoes?
B
Has he got a new pair of shoes?
C
Does he have a new pair of shoes?
D
Do he has a new pair of shoes?

Slide 11 - Quizvraag

Maak vragend:
I have ten pairs of socks
A
Have I ten pairs of socks?
B
Do I have ten pairs of socks?
C
Does I have ten pairs of socks?
D
Have I got ten pairs of socks?

Slide 12 - Quizvraag

Regel  ontkenningen
I, you, we, they - je gebruikt do + not= don't
SHIT regel (she, he, it) - je gebruikt does + not = doesn't

Slide 13 - Tekstslide

Negations (ontkenningen)
They go to the cinema once a week.
They do not(don't) go to the cinema once a week.
She drives the car to work.
She does not(doesn't) drive (NOT DRIVES) her car to work.
X

Slide 14 - Tekstslide

Maak ontkennend:
The boy eats pizza every day
A
The boy don't eats pizza every day.
B
The boy doesn't eat pizza every day.
C
The boy don't eat pizza every day.
D
The boy doesn't eats pizza every day.

Slide 15 - Quizvraag

Maak ontkennend:
My sisters always run on the field
A
My sisters don't always runs on the field.
B
My sisters don't always runs on the field.
C
My sisters doesn't always runs on the field.
D
My sisters don't always run on the field.

Slide 16 - Quizvraag

Present simple form

Slide 17 - Tekstslide

Let's work
Wat?
Paragraaf 3.5 Opdracht 5 t/m 8
Hoe?
Maak de opdrachten in de online methode.
Met wie?
zelfstandig
Tijd?
tot 11:10
Hulp?
Steek je hand op. 
Klaar?
Woordentrainer 

Slide 18 - Tekstslide