Les 26 - 4H - 22/23 - De verzorgingsstaat: Introductie

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

De toekomst van de verzorgingsstaat?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Overzicht H3
§ 3.1 - Wie is er verantwoordelijk voor ons welzijn?
§ 3.2 - De geschiedenis van de verzorgingsstaat + functies
§ 3.3 - Waar moet de verzorgingsstaat wel en niet in voorzien?
§ 3.4 - Onderwijs
§ 3.5 - Soorten verzorgingsstaten
§ 3.6 - De toekomst van de verzorgingsstaat: is het nog haalbaar?

Slide 4 - Tekstslide

Verschillen in verzorginsstaten
LET OP! HS 1 verdelen we in 2 Lessonups (1.1 en 1.2/1.3) 
Leerdoelen:
  1. Je begrijpt spectrum van plan naar vrije markt
  2. Je kan 4 voorbeelden van verzorgingstaten beschrijven en vergelijken.
Pak je boek erbij en bekijk 1.2 en 1.3

Slide 5 - Tekstslide

19

Slide 6 - Tekstslide

19

Slide 7 - Tekstslide

Welzijn

Slide 8 - Tekstslide

Verzorgingsstaat 
 = samenleving waarin de overheid zich garant stelt voor noodzakelijk geachte voorzieningen voor alle burgers

Voorzieningen:
  • Materieel goederen, geld (inkomen)
  • Immaterieel diensten (bijv. zorg)Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

markt
overheid
particulier initiatief
Welfare triangle

Slide 11 - Tekstslide

Welfare triangle
Verzorgingsstaat = de overheid bemoeit zich actief met de welvaart en het welzijn van de bevolking.

Wanneer moeten mensen hun eigen problemen oplossen en wanneer moet de overheid helpen?

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Lees het artikel
- Ga naar het artikel (zie Teams)
- Lees het stuk in stilte
- Zorg dat je straks kunt uitleggen waar het artikel over gaat

Slide 14 - Tekstslide

In het artikel wordt een probleem voor de verzorgingsstaat beschreven. Wat is dat probleem? Beschrijf in 1 of 2 zinnen.

Slide 15 - Open vraag

De toekomst van de verzorgingsstaat?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Overzicht H3
§ 3.1 - Wie is er verantwoordelijk voor ons welzijn?
§ 3.2 - De geschiedenis van de verzorgingsstaat + functies
§ 3.3 - Waar moet de verzorgingsstaat wel en niet in voorzien?
§ 3.4 - Onderwijs
§ 3.5 - Soorten verzorgingsstaten
§ 3.6 - De toekomst van de verzorgingsstaat: is het nog haalbaar?

Slide 18 - Tekstslide

§3.1
  • Lees de paragraaf goed door
  • Maak van de introductievragen: 1 en 2

Slide 19 - Tekstslide

Volgende les:
  • De 3 politieke hoofdstromingen 
  • ...en hoe deze samenhangen met de welvaartsdriehoek
  • Wanneer moeten mensen hun eigen problemen oplossen en wanneer moet de overheid helpen?

Slide 20 - Tekstslide