H3§1 De verzorgingsstaat: Introductie + §1

Verzorgingsstaat
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Verzorgingsstaat

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
· Je kunt de drie reguleringsmechanismen van de welfare triangle noemen en toelichten aan de hand van voorbeelden.
· Je kunt uitleggen voor welke reguleringsmechanismen de verschillende politieke stromingen een voorkeur hebben.
· Je kunt in concrete maatschappelijke vraagstukken een voorkeur voor een reguleringsmechanisme of combinatie van reguleringsmechanismen formuleren en onderbouwen.

Slide 2 - Tekstslide

19

Slide 3 - Tekstslide

19

Slide 4 - Tekstslide

Welzijn

Slide 5 - Tekstslide

Verzorgingsstaat 
 = samenleving waarin de overheid zich garant stelt voor noodzakelijk geachte voorzieningen voor alle burgers

Voorzieningen:
  • Materieel goederen, geld (inkomen)
  • Immaterieel diensten (bijv. zorg)Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

markt
overheid
particulier initiatief
Welfare triangle

Slide 8 - Tekstslide

Welfare triangle
Verzorgingsstaat = de overheid bemoeit zich actief met de welvaart en het welzijn van de bevolking.

Wanneer moeten mensen hun eigen problemen oplossen en wanneer moet de overheid helpen?

Slide 9 - Tekstslide

opdr.
Lees de introtekst van §1. Over welke voorziening gaat het hier en bij welk reguleringsmechanisme past het? Wat is het probleem?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Voor welke uitdaging staat de verzorgingsstaat volgens dit artikel? En wat zijn mogelijke oplossingen? Wat bedoelt Bouman met "dubbele vergrijzing"?

Slide 12 - Open vraag

De zorg mag best een beetje in kwaliteit omlaag gaan, zodat het efficiënter en goedkoper wordt
eens
oneens

Slide 13 - Poll

uitdagingen

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Slide 17 - Tekstslide

Overzicht H3
§ 3.1 - Wie is er verantwoordelijk voor ons welzijn?
§ 3.2 - De geschiedenis van de verzorgingsstaat + functies
§ 3.3 - Waar moet de verzorgingsstaat wel en niet in voorzien?
§ 3.4 - Onderwijs
§ 3.5 - Soorten verzorgingsstaten
§ 3.6 - De toekomst van de verzorgingsstaat: is het nog haalbaar?

Slide 18 - Tekstslide

H3 intro
  • Lees de introductie door
  • Maak van de introductievragen: 1 en 2

Slide 19 - Tekstslide

Lees de intro door van H3
maak de intro-opdrachten
timer
8:00

Slide 20 - Tekstslide

Volgende les §1:
  • De 3 politieke hoofdstromingen 
  • ...en hoe deze samenhangen met de welvaartsdriehoek
  • Wanneer moeten mensen hun eigen problemen oplossen en wanneer moet de overheid helpen?

Slide 21 - Tekstslide