Het Belang van Bijen

Het Belang van Bijen
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Het Belang van Bijen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les weet je waarom bijen belangrijk zijn en welke verschillende soorten er zijn.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over bijen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 1: Wat zijn bijen?
Bijen zijn kleine vliegende insecten die planten bestuiven en honing produceren.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2: Plantenbestuiving
Bijen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van planten. Ze helpen bloemen om vruchten en zaden te produceren.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3: Belang van Bestuiving
Bestuiving zorgt ervoor dat nieuwe planten groeien en dat ecosystemen in balans blijven. Zonder bijen zouden veel plantensoorten verdwijnen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4: Honingbijen
Honingbijen leven in grote kolonies en maken honing. Ze worden vaak gehouden door imkers.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5: Solitaire Bijen
Solitaire bijen leven alleen en maken hun nesten in de grond of in holle stengels. Ze zijn belangrijke bestuivers.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6: Hommels
Hommels zijn groter dan honingbijen en leven in kleinere kolonies. Ze bestuiven verschillende soorten planten.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7: Bedreigingen van Bijen
Bijen worden bedreigd door verlies van leefgebied, pesticiden en klimaatverandering. Het is belangrijk om bijen te beschermen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8: Samenvatting
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving en het voortbestaan van planten. Er zijn verschillende soorten bijen, zoals honingbijen, solitaire bijen en hommels.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.