B2 Engels Health

Welcome!
Today's tasks
  • Answer the questions in the video
  • Practice  vocabulary: Pages 80/81 and Theme words, page 118, with the exercises.
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welcome!
Today's tasks
  • Answer the questions in the video
  • Practice  vocabulary: Pages 80/81 and Theme words, page 118, with the exercises.

Slide 1 - Tekstslide

Afspraak
Tandarts
Crutches
Plaster
Dentist
Pleister
Appointment
Krukken

Slide 2 - Sleepvraag

Video 
  • We gaan een video kijken over een bezoek aan de huisarts.
  • Open je boek op pagina 118. Lees de woorden in Theme Words.
  • De video gaat stoppen af en toe om vragen te stellen. Je moet de vragen beantwoorden met de hulp van de woordenlijst  op pagina 118.

Slide 3 - Tekstslide

7

Slide 4 - Video

00:33
Mr. White has a...

(Kijk op p. 118 - Theme words om de woorden te leren en vertalen)
A
Broken ankle
B
Fever
C
Cough
D
Cold

Slide 5 - Quizvraag

00:52
How did Mr. White feel?

(Kijk op p. 118 - Theme words om de woorden te leren en vertalen)
A
He is getting better
B
He feels worse
C
He feels dizzy
D
He feels miserable

Slide 6 - Quizvraag

01:20
The doctor had...
(Kijk op p. 118 - Theme words om de woorden te leren en vertalen)
A
A new patient
B
An injury
C
An emergency
D
An appointment

Slide 7 - Quizvraag

01:46
What are Mr. White's symptoms?
(Kies al de symptomen die hij heeft)
(Kijk op p. 118 - Theme words om de woorden te leren en vertalen)
A
Chest pain
B
Flu
C
Headache
D
Cough

Slide 8 - Quizvraag

02:21
Mr. White needs...
(Kijk op p. 118 - Theme words om de woorden te leren en vertalen)
A
Crutches
B
An X-ray
C
A plaster
D
A rest

Slide 9 - Quizvraag

02:42
Mr. White suffers from...
A
A sore throat
B
The flu
C
A runny nose
D
A toothache

Slide 10 - Quizvraag

02:54
The doctor gives Mr. White...(Kijk op p. 118 - Theme words om de woorden te leren en vertalen)
A
A black eye
B
An appointment
C
Medicine
D
Vitamins

Slide 11 - Quizvraag

Kijk naar de woorden op bdz 118 en vind de juiste vertaling in het Engels
I bumped my head
I feel dizzy
I take it easy
I hang in there
I heal 
Ik heb mijn hoofd gestoten
Ik voel duizelig
Ik herstel/
ik genees
Ik doe het rustig aan
Ik hou vol

Slide 12 - Sleepvraag

Vertel wat is er aan Jim gebeurd

Slide 13 - Open vraag

When did you go to the doctor?
What did you have?

Slide 14 - Open vraag

Stone 4 (p.92)
Translate the sentences

(Schrijf de Engelse zinnen in je schrift en schrijf de Nederlandse vertaling erachter)

Slide 15 - Tekstslide

Get to work
- exercise 28a (p.93)

Slide 16 - Tekstslide

Get to work
- read the text
Good old 
food rules
(p.89)

Slide 17 - Tekstslide

Get to work
- write down all words you don't know + translate them.

Slide 18 - Tekstslide

Stepping Stones online

Ga naar Magister > leermiddelen
Stepping Stones
Klik op planning

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Slide 21 - Link

Health
learn English teens

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

THE END

Slide 24 - Tekstslide