3TL Future tenses

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel
 • Aan het einde van de les heb ik opgehaald wat ik nog weet over the future tense in English.
 • Aan het einde van de les kan ik de 4 toekomstvormen toepassen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

The future
4 different ways to talk about the future

 • Voorspelling ZONDER bewijs
 • Voorspelling MET bewijs
 • Afspraak nabije toekomst
 • Tijden volgens vast schema

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorspelling ZONDER bewijs
will + hele ww

Om iets aan te bieden, belofte, aankondiging, besluit 
Voorspellingen ZONDER bewijs

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorspelling ZONDER bewijs
will + hele ww

We will help you with the dishes. --> je biedt het aan
I will call Patrick tomorrow. I promise! --> belofte
You know what? I will donate to charity! --> aankondiging/besluit

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorspelling MET bewijs
am/are/is + going to + hele ww

In de toekomst van plan, voorspelling MET bewijs.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorspelling MET bewijs
am/are/is + going to + hele ww

Look at the sky. It is going to rain tonight. --> donkere lucht
I think he is going to kill me --> man met mes voor me

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afspraak nabije toekomst
present continuous (am/are/is (not) + ww + ing)

Afspraken waarvan de tijd en/of plaats al vast staat.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afspraak nabije toekomst
present continuous (am/are/is (not) + ww + ing)

I am meeting my brother at five o'clock. --> tijd staat vast
We are seeing a new film tomorrow. --> gepland

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vast schema
present simple (he/she/it ww+s)

Treintijden, openingstijden, lesrooster etc.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vast schema
present simple (he/she/it ww+s)

Let op! Bij ontkenning geen +s bij ww.

The train departs at a quarter past five. --> schema
Spring break doesn't start next week. --> feit

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • voorspelling
 • geen bewijs
 • spontaan
 • voorspelling
 • bewijs
 • afspraak
 • vast gepland
 • voorbereid
 • vast schema
 • rooster
will + ww
to be + going to + ww
to be + ww
present simple

Slide 12 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

My soccer practice starts at 11.00 every Sunday.
A
voorspelling/spontaan
B
voorspelling met bewijs
C
gepland
D
vast schema

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

We are going on holiday this weekend.
A
voorspelling/spontaan
B
voorspelling met bewijs
C
gepland
D
vast schema

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Look at those clouds! It is going to rain soon!
A
voorspelling/spontaan
B
voorspelling met bewijs
C
gepland
D
vast schema

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

You know what, I think I will go to McDonalds now.
A
voorspelling/spontaan
B
voorspelling met bewijs
C
gepland
D
vast schema

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In the future, people .... to space all the time.
(travel)
A
will travel
B
are going to travel
C
are travelling
D
travel

Slide 17 - Quizvraag

will: onzeker
My train always ... from platform 6 at six o'clock.
(to leave)
A
will leave
B
is going to leave
C
is leaving
D
leaves

Slide 18 - Quizvraag

vast schema
I ..... for new clothes with my friend tomorrow.
(shop)
A
will shop
B
am going to shop
C
am shopping
D
shop

Slide 19 - Quizvraag

van plan
I ..... a party this Saturday, I have invited all my friends.
(give)
A
will give
B
am going to give
C
am giving
D
give

Slide 20 - Quizvraag

gepland
Look at the sky! It ..... in a few minutes.
(rain)
A
will rain
B
is going to rain
C
is raining
D
rains

Slide 21 - Quizvraag

voorspelling met bewijs
I have my ticket! We ..... to Paris next week.
(go)
A
will go
B
are going to go
C
are going
D
go

Slide 22 - Quizvraag

gepland
What ..... on the trip tomorrow?
(take)
A
will you take
B
are you going to take
C
are you taking
D
do you take

Slide 23 - Quizvraag

gepland, voorbereid
The first hour at Reggesteyn ..... at 8.00. (begin)
A
will begin
B
is going to begin
C
is beginning
D
begins

Slide 24 - Quizvraag

vast rooster
There is someone at the door. I ..... the door.
(open)
A
will open
B
am going to open
C
am opening
D
open

Slide 25 - Quizvraag

spontaan
I think I ..... a new one today, my old one just broke.
(buy)
A
will buy
B
am going to buy
C
am buying
D
buy

Slide 26 - Quizvraag

spontaan
She looks like she .... down, catch her!
(fall)
A
will fall
B
is going to fall
C
is falling
D
falls

Slide 27 - Quizvraag

voorspelling met bewijs
The schoolweek .... on Friday.
(end)
A
will end
B
is going to end
C
is ending
D
ends

Slide 28 - Quizvraag

vast rooster
I understand the differences in the 4 forms of the future tense

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Future tenses
you can practice this some more

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies