3m - lesson 13: homework check & future

Welcome!
Lesson 13: future 
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome!
Lesson 13: future 

Slide 1 - Tekstslide

Lesson plan
  • Dilemmas
  • Homework check 
  • Grammar: future 

Slide 2 - Tekstslide


A
Option 1
B
Option 2

Slide 3 - Quizvraag


A
Option 1
B
Option 2

Slide 4 - Quizvraag

Homework check
ex. 23 

Slide 5 - Tekstslide

Lesson plan
  • Explanation future tenses 
  • Online practice 
  • Exercises in book 

Slide 6 - Tekstslide

Future
Future tense 
  • will + hele ww 
  • going to + hele ww
  • present continuous 
  • present simple 

Slide 7 - Tekstslide

Will or going to?
Will + hele werkwoord              --> er wordt nu een beslissing gemaakt
                                                                   voorspellingen waar geen bewijs voor is 
                                                                   beloftes, aankondigingen & besluiten 
I will call Patrick tomorrow, I promise!
We will help you with the dishes 
am/is/are + going to + hele ww -->  voorspellingen waar bewijs voor is 
                                                                         besluit is al genomen 
We're going to visit Newcastle tomorrow 
Look at the sky, it is going to rain 

Slide 8 - Tekstslide

Present continuous 
am/is/are + hele werkwoord + ing 
praten over afspraken in de nabije toekomst waarvan de tijd en/of plaats al vast staat 

I am meeting my brother at five o'clock
We are seeing a new film tomorrow Slide 9 - Tekstslide

Present simple
Tijden volgens een vast schema 
The train departs at a quarter past five
The cinema closes at midnight 

Slide 10 - Tekstslide

1. This is my last day here. I _________ back to England tomorrow
A
will go
B
go
C
am going

Slide 11 - Quizvraag

2. Our train _______ (leave) at 4.47

Slide 12 - Open vraag

3. My horoscope says that I _______ an old friend this week
A
meet
B
am meeting
C
am going to meet
D
will meet

Slide 13 - Quizvraag

4. Look at these big black clouds! It __________ (rain)

Slide 14 - Open vraag

5. Hurry up! The conference ______ (begin) in 20 minutes

Slide 15 - Open vraag

Practice in book
Ex. 24& 25 (p. 20)

Slide 16 - Tekstslide