Het gouden ei: LES 3 - V3

Het gouden ei
- les 3


V3
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Het gouden ei
- les 3


V3

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling vorige les
- Deel 1 en 2 had je gelezen
* verschil tussen vragen:
- herkennen: verhaal - opbouw - personages (direct)
- reflecteren: eigen mening vormen (personages indirect)
- interpreteren: analyseren/beargumenteren m.b.v. begrippen/ diepere betekenis voor jou.

Slide 2 - Tekstslide

HW voor vandaag:
- deel 2 en deel 3 (t/m blz. 73) gelezen en lessonup les 2 gemaakt.
- Moeilijke vragen tegengekomen?

Slide 3 - Tekstslide

Soorten vragen + theorie Op Niveau blok 1 t/m 5


- Vandaag theorie blok 1 -2 -3
-realisme - genres - mening


Slide 4 - Tekstslide

herkennen:
1. Deel 2 speelt zich acht jaar na deel 1 af. Wanneer speelt deel 3 zich af, ten opzichte van deel 1?

Slide 5 - Open vraag

herkennen:
2. Wat heeft het verhaaltje van de 16-jarige Lemorne te maken met de oudere Lemorne?

Slide 6 - Open vraag

herkennen:
3. a. Wanneer zie je voor het eerste dat Lemorne echt slecht is?
b. Wat is zijn eerste echte daad?

Slide 7 - Open vraag

reflecteren:
4. Is Leomoine ‘gek’ in zijn hoofd? Waarom wel en waarom niet?

Slide 8 - Open vraag

Interpreteren:
5. Je leest over Lemorne dat hij zelfs overweegt zijn dochters te ontvoeren. Waarom doet hij dat niet, en wat zegt dit over hem?

Slide 9 - Open vraag

Theorie blok 1 -2-3
- fictie / non fictie
- realistisch / niet realistisch

- genres

- mening + 3 soorten argumenten

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

6. Genres zijn vaak te herkennen aan pictogrammen op de rug van een boek. Het helpt je om je leesvoorkeur te bepalen.
Noem eens 5 genres:

Slide 13 - Open vraag

1. Thriller
Een spannend verhaal waarin de hoofdpersoon in een levensbedreigende situatie terechtkomt. 


Slide 14 - Tekstslide

2. Fantasy
Een verhaal met fantasiewezens in een fantasiewereld.

Slide 15 - Tekstslide

3. Dystopische roman
Een verhaal over een wereld die door rampen of dictatuur bijna niet meer leefbaar is.

- toekomst

- dystopie vs. utopie

Slide 16 - Tekstslide

Ontwikkelingsroman
Een verhaal over het volwassen worden van een (jonge) hoofdpersoon.

- coming of age

Slide 17 - Tekstslide

Psychologische roman
Een verhaal waarin de nadruk ligt op de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon (meer dan op de gebeurtenissen).

Slide 18 - Tekstslide

Dystopische roman
Een verhaal over een wereld die door rampen of dictatuur bijna niet meer leefbaar is.
- toekomst
- dystopie vs. utopie

Slide 19 - Tekstslide

7. Welk genre heeft Het gouden ei ,denk je?
A
dystopische roman
B
ontwikkelingsroman
C
thriller
D
romantische roman

Slide 20 - Quizvraag

Leeservaring omschrijven
Je hebt al diverse malen je leeservaring moeten omschrijven (= mening over een boek of verhaal). 

Vandaag gaan we dieper in op:

1. Emotieve argumenten
2. Realistische argumenten
3. Morele argumenten

Slide 21 - Tekstslide

  Emotieve argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven wat een verhaal met je doet (emotie).

maakt me vrolijk - spannend - vol vaart - ontroerend - beklemmend

Slide 22 - Tekstslide

Realistische argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven in hoeverre jij een verhaal realistisch vindt .

geloofwaardig - herkenbaar - bedacht - origineel 

Slide 23 - Tekstslide

 Morele argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die iets zeggen over de keuzes die de personages maken of over de boodschap die de schrijver wil uitdragen.

keur ik af - belangrijk - rechtvaardig - lomp

Slide 24 - Tekstslide

8. Geef je mening over je gelezen deel, deel 1 t/m 3.
Eerste mening met emotief argument.

Slide 25 - Open vraag

9. Tweede mening met realistisch argument.

Slide 26 - Open vraag

10. Derde mening met moreel argument.

Slide 27 - Open vraag

Lees nu deel 4 en 5
blz. 77 t/m 98 

Slide 28 - Tekstslide