Bezittelijke voornaamwoorden: My/Mine/Of Mine

Bezittelijke voornaamwoorden
My / Mine / Of Mine
Mijn / die van mij / van mij
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bezittelijke voornaamwoorden
My / Mine / Of Mine
Mijn / die van mij / van mij

Slide 1 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Het woord zegt het al: bezit
Voorbeeld:

She is my best friend = Ze is mijn beste vriendin
That bike is mine = Die fiets is van mij
She is a friend of mine = Ze is een vriendin van mij

Slide 2 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Hoe moet je dit nu leren?
Op de volgende slides kom je rijtjes tegen met voorbeeld van de bezittelijke voornaamwoorden.

Deze moet je gewoon uit je hoofd leren!

Slide 3 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
my = mijn                                  He is my friend
your = jouw                              He is your friend (enkelvoud)
his = zijn                                    He is his friend
her = haar                                 He is her friend
its = zijn/haar                          He is its friend 
our = onze                                 He is our friend
your = jullie                               He is your friend (meervoud)
their = hun                                 He is their friend 

Slide 4 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
mine =  die van mij                                    He is mine.
yours = die van jou/u  (enkelvoud)     He is yours
his =  die van hem                                      He is his
hers = die van haar                                    He is hers
ours = die van ons                                      He is ours
yours = die van jullie (meervoud)        He is yours
theirs = die van hen                                    He is theirs

Slide 5 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
mine  =  van mij                                        He is a friend of mine
yours = van jou/u                                     He is a friend of yours
his = van hem                                            He is a friend of his
hers =  van haar                                        He is a friend of hers
ours = van ons                                           He is a friend of ours
yours =  van jullie                                      He is a friend of yours 
theirs = van hen                                        He is a friend of theirs

Slide 6 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Staat er: a, this, that, these, those voor het zelfst. naamwoord
dan gebruik je of mine, of yours, of his, of hers, of ours, of theirs
Voorbeeld:
An uncle of mine had an accident last week.
That friend of yours passed her exam this year.  
Those children of theirs are very annoying. 
This dog of his bit a young child at the playground. 

Slide 7 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Na my, your, his, her, its, your, our, their volgt altijd een zelfstandig naamwoord
voorbeeld: That is my cat. 
Na mine, yours, his, hers, yours, ours, theirs volgt nooit een zelfstandig naamwoord.
voorbeeld: Those dogs of theirs.
That bike is hers. 

Slide 8 - Tekstslide

Let's practise!
Er volgen nu wat meerkeuze vragen.
Kies het juiste antwoord. 

Slide 9 - Tekstslide

This is Chris.
He is a nephew ..... (van ons)
A
of ours
B
of yours
C
of mine
D
of theirs

Slide 10 - Quizvraag

Sheila loves to stay over at ........ (mijn) place
A
of my
B
mine
C
my
D
of mine

Slide 11 - Quizvraag

..... (Haar) brother passed his driver's exam yesterday.
A
his
B
her
C
of her
D
of his

Slide 12 - Quizvraag

These kids .......(van hun) make too much noise.
A
their
B
theirs
C
of yours
D
of theirs

Slide 13 - Quizvraag

Gretha, is this ........ (jouw) book?
A
your
B
yours
C
of yours
D
our

Slide 14 - Quizvraag

I found it on ........ (onze) couch.
A
her
B
his
C
our
D
your

Slide 15 - Quizvraag

It is not ...... (mijn) book.
A
mine
B
my
C
your
D
of mine

Slide 16 - Quizvraag

The end

Slide 17 - Tekstslide