Bezittelijke voornaamwoorden: My/Mine/Of Mine

Bezittelijke voornaamwoorden
My / Mine / Of Mine
Mijn / die van mij / van mij
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bezittelijke voornaamwoorden
My / Mine / Of Mine
Mijn / die van mij / van mij

Slide 1 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden = possessive pronouns
Je gebruikt ze om aan te geven van wie iets is. 
Het woord zegt het al: bezit
Voorbeeld:
She is my best friend = Ze is mijn beste vriendin
That bike is mine = Die fiets is van mij
She is a friend of mine = Ze is een vriendin van mij

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Vandaag gaan we:
  • Leren wat de bezittelijke voornaamwoorden in het Engels zijn.
  • Leren wanneer je wel bezittelijke voornaamwoord moet gebruiken. 

Slide 3 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
my = mijn                                  He is my friend
your = jouw                              He is your friend (enkelvoud)
his = zijn                                    He is his friend
her = haar                                 He is her friend
its = zijn/haar                          He is its friend 
our = onze                                 He is our friend
your = jullie                               He is your friend (meervoud)
their = hun                                 He is their friend 

Slide 4 - Tekstslide

my, your, his, her, its, our, your, their

Je gebruikt deze bezittelijk voornaamwoorden als ....:
  • Het bezit, een zelfstandig naamwoord, erachter staat.
  • Bijvoorbeeld: He is my friend, This is your bike,                     They have lost their homework

Slide 5 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
mine =  die van mij                                    He is mine.
yours = die van jou/u  (enkelvoud)     He is yours
his =  die van hem                                      He is his
hers = die van haar                                    He is hers
ours = die van ons                                      He is ours
yours = die van jullie (meervoud)        He is yours
theirs = die van hen                                   He is theirs

Slide 6 - Tekstslide

mine, yours, his, hers, ours, theirs

Je gebruikt dit bezittelijk naamwoord als .....:
  • Er een werkwoord vóór staat én er niks achter het bezittelijk voornaamwoord staat.
  • Bijvoorbeeld: that book is mine, those keys are hers,         those bikes are theirs
  • Je zegt dus eigenlijk: die van mij, die van haar, etc...

Slide 7 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
mine  =  van mij                                        He is a friend of mine
yours = van jou/u                                     He is a friend of yours
his = van hem                                            He is a friend of his
hers =  van haar                                        He is a friend of hers
ours = van ons                                           He is a friend of ours
yours =  van jullie                                      He is a friend of yours 
theirs = van hen                                        He is a friend of theirs

Slide 8 - Tekstslide

of mine, of yours, of his, of hers, of ours, of theirs

Je gebruikt dit bezittelijk voornaamwoord als .....:
  • Er een zelfstandig naamwoord vóór staat.
  • Bijvoorbeeld: That bike of mine is beautiful, a friend of hers is very nice, The phones of ours are lost. 

Slide 9 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Hoe moet je dit nu leren?

Deze moet je gewoon uit je hoofd leren.
Stampen dus! ;-)

Slide 10 - Tekstslide

Let's practise!
Er volgen nu wat meerkeuze vragen.
Kies het juiste antwoord. 

Slide 11 - Tekstslide

This is Chris.
He is a nephew ..... (van ons)
A
of ours
B
of yours
C
of mine
D
of theirs

Slide 12 - Quizvraag

Sheila loves to stay over at ........ (mijn) place
A
of my
B
mine
C
my
D
of mine

Slide 13 - Quizvraag

..... (Haar) brother passed his driver's exam yesterday.
A
his
B
her
C
of her
D
of his

Slide 14 - Quizvraag

These kids .......(van hun) make too much noise.
A
their
B
theirs
C
of yours
D
of theirs

Slide 15 - Quizvraag

Gretha, is this ........ (jouw) book?
A
your
B
yours
C
of yours
D
our

Slide 16 - Quizvraag

I found it on ........ (onze) couch.
A
her
B
his
C
our
D
your

Slide 17 - Quizvraag

It is not ...... (mijn) book.
A
mine
B
my
C
your
D
of mine

Slide 18 - Quizvraag

Opdracht 2
Er volgen nu wat open vragen.
Vul het juiste bezittelijke voornaamwoord in.

Slide 19 - Tekstslide

A colleague ...... (van haar) just gave birth to her first child.

Slide 20 - Open vraag

She is very happy with ........ (haar) new born child.

Slide 21 - Open vraag

The father is also very happy with ....... (zijn) first child.

Slide 22 - Open vraag

This baby ...... (van hun) is very cute.

Slide 23 - Open vraag

Frederic, is that boy overthere family ..... (van jou)?

Slide 24 - Open vraag

Yes, that is a cousin .... (van mij).

Slide 25 - Open vraag

Whose bike is this?
It is ...... (die van mij)

Slide 26 - Open vraag

Who's dog is this?
It is ....... (die van haar).

Slide 27 - Open vraag

Do you know whose cat this is?
Yes, it is ........ (hun) cat.

Slide 28 - Open vraag

Do you know whose phone this is?
Yes, it is ....... (haar) phone.

Slide 29 - Open vraag

Whose pen is this?
It is ....... (die van hem).

Slide 30 - Open vraag

He is ..... (mijn) boyfriend. So stay away from him, Kim.

Slide 31 - Open vraag

That performance ...... (van jou) is great! I love it.

Slide 32 - Open vraag

Ik begrijp de bezittelijk voornaamwoorden
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll

Ik kan de bezittelijk voornaamwoorden zelf gebruiken.
😒🙁😐🙂😃

Slide 34 - Poll

The end

Slide 35 - Tekstslide