Past Continuous & Past Simple 14-03

Past Continuous & Past Simple
in 1 zin
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Past Continuous & Past Simple
in 1 zin

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - VideoScratch was de eikel aan het verstoppen toen het ijs brak, de berg spleet, de continenten uit elkaar dreven, etc. etc..

Slide 3 - Tekstslide

PAST CONTINUOUS
 • Wanneer moet je de past continuous gebruiken?
 • Wat is de regel?

Slide 4 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de
Past Continuous?Als je over iets vertelt/schrijft

dat in het verleden bezig/aan de gang was.

Je hebt iets langere tijd gedaan.

In het Nederlands: ik was aan het..........

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de regel?

Tip: kijk in elke zin naar de werkwoorden.


 • I was swimming in the pool from 4-7.
 • We were studying in the library all day yesterday.
 • Peter was cleaning his room.

Slide 6 - Tekstslide

Wat is de regel van de PAST CONTINUOUS?
(wat doe je met het werkwoord?)

Slide 7 - Open vraag

was
were
I
you
we
they
she/he/it

Slide 8 - Sleepvraag

De regel van de
Past Continuous


 1. was / were
 2. ww+ing

Slide 9 - Tekstslide

I .......... late last night. (work)
A
were working
B
was working
C
work
D
worked

Slide 10 - Quizvraag

We .......... in the ocean yesterday morning. (swim)
A
swimming
B
were swimming
C
was swimming
D
swam

Slide 11 - Quizvraag

You ........... TV all night. (watch)
A
were watching
B
was watching
C
watch
D
watched

Slide 12 - Quizvraag

Past Simple (verleden tijd)
 • Wanneer moet je de past simple gebruiken?
 • Wat is de regel?
 • Uitzonderingen

Slide 13 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de Past Simple?
Als je over iets vertelt/schrijft 
dat in het verleden gebeurd is.
Het is begonnen en gestopt in de verleden tijd.
Er staat een tijdsbepaling in van Verleden Tijd 
(yesterday, this morning, three years ago, last month, etc.).

Slide 14 - Tekstslide

Wat is de regel?
TIP: kijk in elke zin naar het werkwoord.

 • Yesterday, I played the guitar.
 • Mary sailed to England last year.
 • We danced all night long.
 • My boyfriend picked me up yesterday.

Slide 15 - Tekstslide

Wat is de regel van de PAST SIMPLE?
(wat doe je met het werkwoord?)

Slide 16 - Open vraag

Wat is de regel?
rww + (e)d


bijv:
work   --> worked
dance --> danced
oww + 2e kolom

bijv.:
eat - ate - eaten
see - saw - seen

Slide 17 - Tekstslide

My friends .......... me on my birthday last year. (surprise)
A
was surprising
B
were surprising
C
surprised
D
surprising

Slide 18 - Quizvraag

We .......... to school yesterday. (walk)
A
walked
B
walking
C
was walking
D
were walking

Slide 19 - Quizvraag

I .......... her once. (love)
A
loving
B
loved
C
was loving
D
were loving

Slide 20 - Quizvraag

UITZONDERINGEN
:(

Slide 21 - Tekstslide

PAST SIMPLE - uitzonderingen

ONREGELMATIGE WERKWOORDEN


 1. Krijgen géén +(e)d;
 2. Moet je uit je hoofd leren;
 3. Je hebt de 2e kolom nodig

Slide 22 - Tekstslide

came
buy
sit
say
eat
come
bought
sat
said
ate

Slide 23 - Sleepvraag

She .......... a car. (buy)
A
bought
B
buyed

Slide 24 - Quizvraag

We .......... dinner. (eat)
A
eaten
B
eat
C
ate

Slide 25 - Quizvraag

PAST CONTINUOUS & PAST SIMPLE

Als ze samen in een zin staan dan:


 • geeft de Past Continuous de langer durende actie aan
 • geeft de Past Simple de korter durende actie aanSlide 26 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PC de langer durende actie aan
    geeft de PS de korter durende actie aan

I was walking when I dropped my marker.
Het lopen duurt langer dan het vallen van mijn markeerstift.

Slide 27 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PC de langer durende actie aan
    geeft de PS de korter durende actie aan

When Mary called him, Peter was sleeping.
Het slapen duurt langer dan het roepen.

Slide 28 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
In deze zinnen moet je de Past Simple OF Past Continuous invullen.

Type je antwoorden met één spatie ertussen.

Slide 29 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:

Slide 30 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:
were watching called

Slide 31 - Tekstslide

Ready?!

Slide 32 - Tekstslide

Stan ________ (train) in the gym, when his grandmother ______ (call) him.

Slide 33 - Open vraag

We _______ (walk) on the street when someone ________ (rob) us.

Slide 34 - Open vraag

When he _______ (arrive), Jane ________ (cook) dinner.

Slide 35 - Open vraag

I _______ (kiss) a boy when my mom _______ (enter) my room.

Slide 36 - Open vraag

You _______ (watch) Netflix when Kelly _______ (text) us.

Slide 37 - Open vraag

LET OP!
Natuurlijk kunnen ook hier onregelmatige werkwoorden gevraagd worden!

Bijv.
say - said
have - had

Slide 38 - Tekstslide

John and Tracy ________ (walk) in the park when he _______ (say) that he loved her.

Slide 39 - Open vraag

I _______ (have) a football match when the sun _______ (shine).

Slide 40 - Open vraag

TO DO/HOMEWORK
Past simple/Past continuous:
Unit 4 L2 ex. 4, 5, 6 p. 15
Done? ex. 2, 7, 9 

Slide 41 - Tekstslide