Werkcollege 6.1 t/m 6.3, 25-11-2021

Planning voor de les:
4 minuten: binnenkomst, welkom en spullen voor.
5 minuten: voorkennis
1 minuut: leerdoelen en huiswerk
35 minuten: uitleg
45 minuten: aan het werk!
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfsadministratieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Planning voor de les:
4 minuten: binnenkomst, welkom en spullen voor.
5 minuten: voorkennis
1 minuut: leerdoelen en huiswerk
35 minuten: uitleg
45 minuten: aan het werk!

Slide 1 - Tekstslide

Rubriek 4, 8 en 9 horen bij...
A
Proefbalans
B
Saldibalans
C
Winst en verliesrekening
D
Eindbalans

Slide 2 - Quizvraag

Rubriek 0, 1, 2, 7 horen bij...
A
Proefbalans
B
Saldibalans
C
Winst en verliesrekening
D
Eindbalans

Slide 3 - Quizvraag

Waar komen de bedragen in de proefbalans vandaan?
A
Het journaal
B
De balans
C
Het grootboek
D
Geen van de drie antwoorden is juist

Slide 4 - Quizvraag

Leerdoelen:
1. Je kan een proefbalans samenstellen.
2. Je kan een saldibalans samenstellen.
3. Je kan de kolommenbalans samenstellen.

HUISWERK: 
Kennis: 6.1 t/m 6.3
Routine: Opgave 2, 3, 5 en 7
Praktijk: Taak 3

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Waar komen de bedragen in de proefbalans vandaan?
A
het journaal
B
de balans
C
het grootboek
D
geen van de drie antwoorden is juist

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

timer
2:30

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Als je de totaaltelling van de proefbalans vergelijkt met de totaaltelling van de
saldibalans, dan is de telling van de proefbalans:
A
altijd hoger dan de telling van de saldibalans.
B
soms hoger dan de telling van de saldibalans.
C
altijd lager dan de telling van de saldibalans.
D
soms lager dan de telling van de saldibalans.

Slide 16 - Quizvraag

tijdsbestek waarin alle financiële veranderingen worden verwerkt om te komen tot een winst-en-verliesrekening, eindbalans en toelichting .

Een overzicht waarop de tellingen van de grootboekrekeningen onder
elkaar worden geplaatst en opgeteld. De totaaltelling van de proefbalans moet gelijk zijn aan de telling van het journaal.
omzet (opbrengst verkopen) min de inkoopwaarde van de omzet bij een
handelsonderneming
Een overzicht dat is samengesteld uit de proefbalans. Op dit overzicht
komen de saldi van alle grootboekrekeningen onder elkaar te staan.
brutowinst
proefbalans
saldibalans
boekingsperiode

Slide 17 - Sleepvraag

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen aan het
einde van een boekhoudkundige periode
overzicht waarop debet de kosten (inclusief de inkoopwaarde van
de verkopen) en credit de opbrengsten gedurende een periode staan
 brutowinst min de bedrijfskosten die een onderneming maakt
financieel totaaloverzicht bestaande uit proefbalans, saldibalans,
winst-en-verliesrekening en eindbalans
kolommenbalans
winst-en-verliesrekening
nettowinst
eindbalans

Slide 23 - Sleepvraag

Slide 24 - Tekstslide

timer
5:00

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Uitspraak 1: De balansrekeningen vind je in de rubrieken 0, 1, 2 en 7.

Uitspraak 2: De winst-en-verliesrekeningen vind je in de rubrieken 4, 8 en 9.

Kies het juiste antwoord.
A
Uitspraak 1 is juist, uitspraak 2 is onjuist.
B
Uitspraak 1 is onjuist, uitspraak 2 is juist.
C
Beide uitspraken zijn juist.
D
Beide uitspraken zijn onjuist.

Slide 27 - Quizvraag

Aan de slag!
Wat? Kennis: 6.1 t/m 6.3
Routine: Opgave 2, 3, (5 en 7)
(Praktijk: Taak 3)
Hoe? In je boek
Hulp? De docent (tijdens de les), je laptop en je medestudent.
Tijd? Tot de timer op 0 staat of de opdrachten af zijn
Uitkomst? Je hebt geoefend met de leerstof.
Klaar? Ga verder met een ander vak of ga verder in paragraaf 6.4

timer
45:00

Slide 28 - Tekstslide

Wat is de juiste volgorde van de boekhoudkundige cyclus?
Saldibalans
Proefbalans
Eindbalans
Grootboek
Winst-en-verlies rekening
1
2
3
4
5

Slide 29 - Sleepvraag

De ....balans bereken je door:
1. hoogste bedrag - laagste bedrag
2. uitkomst bij hoogste zijde
A
Proefbalans
B
Saldibalans
C
Winst en verliesrekening
D
Eindbalans

Slide 30 - Quizvraag