IFFR 2024 - VO bovenbouw en MBO: Great expectations | les voor het filmbezoek

Great Expectations
VO Bovenbouw + MBO
les voor de film
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstNederlands+6MBOMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 4-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Thema: Great Expectations Leerdoelen: - voorbereiden op het filmbezoek - nadenken over verwachtingen - onderzoeken wat montage is en hoe het de kijker kan beïnvloeden - zelf aan de slag met het schrijven van een scenario voor een korte film

Instructies

Deze LessonUp is gemaakt door IFFR en te geven in de klas voorafgaand aan het filmbezoek.

Lesindeling:
1. introductie IFFR - 5 min
2. voorbereiden op het thema - 5 min. 
3. filmanalyse: montage - 10 min.
4. creatieve opdracht. - 15 min. 
5. voorbereiding filmprogramma - 5 min.
6. reflecteren en afsluiten - 5 min.
Duur van de les: 45 minuten.

Voorbereiding
Het is fijn om de les vooraf al een keer door te nemen. Voor de maak-opdracht heb je materialen nodig. Verzamel deze voorafgaand aan de les.

Benodigdheden
Pen en papier

Thema
Great Expectations

Leerdoelen
- voorbereiden op het filmbezoek
- nadenken over verwachtingen
- onderzoeken wat montage is en hoe het de kijker kan beïnvloeden
- zelf aan de slag met het schrijven van een scenario voor een korte film

Dit gaan jullie doen:
Jullie gaan een filmprogramma van het IFFR volgen. Dit programma bestaat uit een korte voorbereidende les in de klas. Daarna bekijken jullie het filmprogramma in de filmzaal en tot slot hebben jullie nog een korte les in de klas om de films na te bespreken. Het thema is: Great Expectations.

Tip: Zet de notities aan door op het icoon met het schrijfblokje onderin de balk te klikken. Bekijk de notities vooraf of print ze uit. Hierin staat extra informatie.

Heb je nog niet eerder met LessonUp gewerkt? Hier vind je aanvullende informatie.

Het kan handig zijn om deze LessonUp te printen. Zo heb je alle aantekeningen bij de hand, als je de les geeft. Veel plezier!

Onderdelen in deze les

Great Expectations
VO Bovenbouw + MBO
les voor de film

Slide 1 - Tekstslide

Deze LessonUp is gemaakt door IFFR en te geven in de klas voorafgaand aan het filmbezoek.

Lesindeling:
1. introductie IFFR - 5 min
2. voorbereiden op het thema - 5 min. 
3. filmanalyse: montage  - 10 min.
4. creatieve opdracht. - 15 min. 
5. voorbereiding filmprogramma - 5 min.
6. reflecteren en afsluiten - 5 min.
Duur van de les: 45 minuten.

Voorbereiding
Het is fijn om de les vooraf al een keer door te nemen. Voor de maak-opdracht heb je materialen nodig. Verzamel deze voorafgaand aan de les. 

Benodigdheden
Pen en papier

Thema 
Filmanalyse: Montage 
Thema: Verwachtingen 

Leerdoel
- voorbereiden op het filmbezoek
- nadenken over verwachtingen
- onderzoeken wat montage is en hoe het de kijker kan beïnvloeden
- zelf aan de slag met het schrijven van een scenario voor een korte film

Dit gaan we doen:
Jullie gaan een filmprogramma van IFFR volgen. Dit programma bestaat uit een korte voorbereidende les in de klas. Daarna bekijken jullie het filmprogramma in de filmzaal en tot slot hebben jullie nog een korte les in de klas om de films na te bespreken. Het thema is Great Expectations.

Tip: Zet de notities aan door op het icoon met het schrijfblokje onderin de balk te klikken. Bekijk de notities vooraf of print ze uit. Hierin staat extra informatie. 

Heb je nog niet eerder met LessonUp gewerkt? Hier vind je aanvullende informatie.
Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht
Schrijf op
Schrijf voor jezelf op!
Doe mee met je telefoon!
Met je telefoon

Slide 2 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen in LessonUp. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst.  
Wat gaan we doen deze les?
- voorbereiden op het filmbezoek
- nadenken over verwachtingen
- onderzoeken wat montage is en hoe het de kijker kan beïnvloeden
- zelf aan de slag met het schrijven van een scenario voor een korte film

Slide 3 - Tekstslide

Vertel de leerlingen:
Wat gaan we doen deze les?
  • voorbereiden op het filmbezoek
  • nadenken over verwachtingen
  • onderzoeken wat montage is en hoe het de kijker kan beïnvloeden
  • zelf aan de slag met het schrijven van een scenario voor een korte film
Over familie, vrienden, school, werk, hobby's (zoals sport), liefde, toekomst.
Great Expectations
Wat denk je dat het woord verwachtingen betekent?
Hoe ga jij om met verwachtingen? Kun je het makkelijk loslaten als het niet gaat zoals je had gedacht?
Waar kun je allemaal verwachtingen over hebben?
Verwachtingen zijn ideeën of overtuigingen over wat er in de toekomst zal gebeuren. Een verwachting hoeft niet uit te komen, dus je kunt het ook vergelijken met een voorspelling.
Wie heeft er in jouw leven verwachtingen van jou?

Slide 4 - Tekstslide

5 min. - voorbereiden op het thema
Vertel de leerlingen:
Het thema van de les en het filmprogramma is Great expectations, oftewel, grote verwachtingen. We gaan samen onderzoeken wat verwachtingen allemaal kunnen zijn en waar het uit bestaat.

Vraag de leerlingen:
- Wat denk je dat het woord verwachtingen betekent?
Mogelijke antwoorden: Verwachtingen zijn ideeën of overtuigingen over wat er in de toekomst zal gebeuren. Een verwachting hoeft niet uit te komen, dus je kunt het ook vergelijken met een voorspelling.

- Hoe ga jij om met verwachtingen? Kun je het makkelijk loslaten als het niet gaat zoals je had gedacht? Alle antwoorden zijn goed.

- Waar kun je allemaal verwachtingen over hebben? Mogelijke antwoorden: familie, vrienden, school, werk, hobby's (zoals sport), liefde, toekomst.

- Wie heeft er in jouw leven verwachtingen van jou?
Kort, korter, kortst!
International Film Festival Rotterdam
Wat is International Film Festival Rotterdam? Wie is er weleens geweest?
Tijdens International Film Festival Rotterdam (IFFR) wordt er gekeken naar heel veel bijzondere en nieuwe films, van over de hele wereld. Er komen regisseurs en acteurs op bezoek en filmmakers kunnen prijzen winnen.
Wie weet hoe vaak het IFFR al georganiseerd is? 
Dit jaar 2024 is het de 53ste keer.
Normaal gesproken als je naar de film gaat zie je meestal een lange film, maar op het festival kun je ook korte films zien. Wie heeft er weleens een korte film gezien en waar ging die over?

Slide 5 - Tekstslide

5 min - Introductie IFFR
Bespreek met de leerlingen wat IFFR is. 
Klik op de vraagtekens voor een vraag en op de smiley voor een antwoord.

Vraag 1
Wat is International Film Festival Rotterdam? Wie is er weleens geweest?

Antwoord vraag 1
Tijdens International Film Festival Rotterdam (IFFR) wordt er gekeken naar heel veel bijzondere en nieuwe films, van over de hele wereld. Er komen regisseurs en acteurs op bezoek en filmmakers kunnen prijzen winnen.

Vraag 2
Wie weet hoe vaak het IFFR al georganiseerd is? 

Antwoord vraag 2
Dit jaar 2024 is het de 53ste keer.

Vraag 3
Normaal gesproken als je naar de film gaat zie je meestal een lange film, maar wij zien op het festival juist korte films. Wie heeft er weleens een korte film gezien en waar ging die over?
Montage
Wat is filmmontage?
Montage is het samenvoegen van (film)beelden en geluiden om een verhaal te vertellen, emoties over te brengen en de sfeer van een film te kunnen maken.
Heb je zelf weleens iets gemonteerd? Zo ja, heb jij een bepaalde stijl. Denk aan: snelle of langzame montage, gebruik van overgangen of filters, met een duidelijk verhaal of alleen met sfeerbeelden.
Let je zelf wel eens op de montage in een film? 
We gaan nu een filmfragment bekijken van de film Re-entry die jullie gaan zien in de filmzaal samen met andere korte films. 
De kijkvraag die ik jullie meegeef is: 
Wat is het effect van de snelle montage in dit fragment?

Slide 6 - Tekstslide

10 min. - filmanalyse: montage 
We gaan het hebben over montage van film. 

Vraag 1: 
Wat is filmmontage?
Antwoord: Montage is het samenvoegen van (film)beelden en geluiden om een verhaal te vertellen, emoties over te brengen en de sfeer van een film te kunnen maken.

Vraag 2:
Let je zelf wel eens op de montage in een film? 

Vraag 3: 
Heb je zelf weleens iets gemonteerd? Zo ja, heb jij een bepaalde stijl. Denk aan: snelle of langzame montage, gebruik van overgangen of filters, met een duidelijk verhaal of alleen met sfeerbeelden.

Vertel de leerlingen:
We gaan nu een filmfragment bekijken van de film Re-entry die jullie gaan zien in de filmzaal samen met andere korte films. De kijkvraag die ik jullie meegeef is: 
Wat is het effect van de snelle montage in dit fragment?

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Er kan veel worden laten zien in een korte tijd, de tijd lijkt snel te gaan, je krijgt veel verschillende indrukken, het gebruik van snelle beelden maakt het vaak spannend, de kijker moet blijven opletten.
Wat was het effect van de snelle montage?
We gaan nu een filmfragment bekijken van de film Canceled die jullie gaan zien in de filmzaal samen met andere korte films. 
De kijkvraag die ik jullie meegeef is: 
Wat is het effect van de langzame montage in dit fragment?

Slide 8 - Tekstslide

Herhaal de kijkvraag:
Wat was het effect van de snelle montage?
Antwoord: Er kan veel worden laten zien in een korte tijd, de tijd lijkt snel te gaan, je krijgt veel verschillende indrukken, het gebruik van snelle beelden maakt het vaak spannend, de kijker moet blijven opletten.

Vertel de leerlingen: 
We gaan nu een filmfragment bekijken van de film Canceled die jullie gaan zien in de filmzaal samen met andere korte films. 
De kijkvraag die ik jullie meegeef is: 
Wat is het effect van de langzame montage in dit fragment?

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

De sfeer is rustig. Er is tijd om na te denken (voor de hoofdpersoon in de film en voor de kijker). Er is tijd voor de kijker om mee te voelen met de hoofdpersoon. 
Wat is het effect van de langzame montage?

Slide 10 - Tekstslide

Herhaal de kijkvraag:
Wat is het effect van de langzame montage in dit fragment?
Antwoord: De sfeer is rustig. Er is tijd om na te denken (voor de hoofdpersoon in de film en voor de kijker). Er is tijd voor de kijker om mee te voelen met de hoofdpersoon.
Het thema van dit filmprogramma is Great expectations. Jullie gaat hier nu een opdracht over maken.

Slide 11 - Tekstslide

15 min. - creatieve opdracht
Benodigdheden: Pen en papier 
Laat de studenten in groepjes de onderstaande vragen beantwoorden en stappen doorlopen. Bespreek ze daarna klassikaal. 

Leg de stappen van de creatieve opdracht uit.
  1. Hoe ga je om met verandering, bijvoorbeeld als iets anders gaat zoals je had verwacht? 
  2. Wat voor verwachtingen hebben anderen van jou? Kun je hier een voorbeeld van geven van thuis, vrienden, school of werk?
  3. Wat voor verwachtingen heb jij van anderen? Kun je hier een voorbeeld van geven van thuis, vrienden, school of werk?
  4. Kies de meest interessante verwachting uit waar jullie het over gehad hebben en waar je een korte film van 5 minuten over kunt maken. 
  5. Bedenk samen een verhaal voor een korte film van 5 minuten.
  6. Presenteer je verhaal aan je klasgenoten. 
Elk groepje mag klassikaal het verzonnen verhaal van hun korte film presenteren. Laat de leerlingen hun proces van idee (de gekozen verwachting) tot verhaal vertellen. Vraag de groepjes aan het eind van hun presentatie welke stijl montage ze willen inzetten (bijvoorbeeld langzaam of snel).
posters
Korte films

Slide 12 - Tekstslide

10 min. - voorbereiding filmprogramma 
Vertel de leerlingen:
Binnenkort gaan jullie met de klas naar de filmzaal waar jullie alle 5 korte films gaan zien. In alle films komt het thema Great expectations terug. Ik zal kort vertellen waar de films over gaan:

- Mano: Mano heeft het thuis niet makkelijk en moet voor zijn jongere broertje zorgen. Hij moet hier soms lastige keuzes bij maken. 

- Peccadillo: Lorenzo's verlangen om zijn vrouwelijke kant te ontdekken is een geheim en volgens zijn religieuze familie behoren geheimen tot de duivel. Met een keuze die hij moet maken, zal hij óf in een leugen leven, óf uit de kast komen bij zijn dierbaren.

- My Mom's Eggplant Sauce: Het verhaal begint de avond vóór Mary’s eerste bruiloft, toen ze haar auberginesaus maakte. Deels kookprogramma en deels persoonlijke documentaire.

- Canceled: Rapper Kenta vlucht met zijn manager naar de Belgische Ardennen nadat hij is gecanceld. Kan hij zijn carrière nog redden nadat zijn fans en zijn label hem keihard laten vallen? 

- Re-Entry: Na een auto ongeluk komt een man terecht in het hiernamaals en krijgt hij te horen hoe het leven, en de dood, eigenlijk allemaal echt in elkaar zit. Dit verandert zijn perspectief compleet voordat hij zijn volgende leven weer begint.

Vertel de leerlingen:
In de filmzaal zal een moderator aanwezig zijn om na elke film met jullie in gesprek te gaan over wat je gezien of gehoord hebt. 
Al deze korte films laten op een andere manier Great expectations zien.
Vraag 1
Wat neem je mee uit de les vandaag?
Vraag 2
Wat was het meest interessant voor jou om te doen of leren in deze les?
Vraag 3
Waar wil je graag meer over weten?

Slide 13 - Tekstslide

5 min. - reflecteren en afsluiten
Vertel de leerlingen:
We hebben het vandaag gehad over het thema Great Expectations.
Ook hebben we onderzocht waarom een filmmaker zou kiezen voor een snelle of langzame montage in een film.

Stel n.a.v. de bovenstaande leerdoelen de volgende vragen aan de leerlingen:

Vraag 1: 
Wat neem je mee uit de les vandaag?

Vraag 2: 
Wat was het meest interessant voor jou om te doen of leren in deze les?

Vraag 3: 
Waar wil je graag meer over weten?

Tijdens het bekijken van het filmprogramma onderzoeken we verder hoe film kan spelen met verwachtingen en kan spelen met de vorm om een verhaal te vertellen. Kijk daarom in de filmzaal niet alleen naar het verhaal van de films, maar ook naar de montage. 

Kijkvraag: Hoe zijn de films gemonteerd? En hoe beïnvloedt dat hoe je de film ervaart?

Bespreek eventuele overige vragen van de leerlingen. Vraag hen wat ze hebben geleerd van deze les.
Veel plezier met film kijken!

Slide 14 - Tekstslide

Dit is de laatste slide van de LessonUp voorafgaand aan het filmbezoek. 
Je vindt de LessonUps voor na het filmbezoek op de website
Veel plezier bij het kijken van de film(s)!