formatieve toets h2

Sleep de stof naar de juiste groep.
Zuivere stof
Mengsel
Lucht
Melk
Thee
Goud
Kraan-water
Modder
Suiker
1 / 47
volgende
Slide 1: Sleepvraag
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslide en 6 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Sleep de stof naar de juiste groep.
Zuivere stof
Mengsel
Lucht
Melk
Thee
Goud
Kraan-water
Modder
Suiker

Slide 1 - Sleepvraag

Noem kenmerkende stofeigenschappen van ijzer

Slide 2 - Woordweb

Welke eigenschap is geen stofeigenschap ?
A
massa
B
kookpunt
C
dichtheid
D
kleur

Slide 3 - Quizvraag

Welke eigenschap is geen stofeigenschap ?
A
smaak
B
geur
C
vorm
D
smelpunt

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Een oplossing is altijd
A
Helder
B
Troebel
C
Wit
D
Kleurloos

Slide 8 - Quizvraag

Als je een troebel mengsel hebt dan is het een
A
Een oplossing
B
Een emulsie
C
Geen van beide

Slide 9 - Quizvraag

Wat voor soort mengsel is sinaasappelsap met vruchtvlees?

Slide 10 - Open vraag

Een suspensie is een
A
Mengsel van een vloeistof en een vaste stof die goed mengen
B
Mengsel van twee vaste stoffen
C
Een mengsel van water en olie of water en vet.
D
Mengsel van een vloeistof en een vaste stof

Slide 11 - Quizvraag

Een emulsie is een
A
Mengsel van een vloeistof en een vaste stof die goed mengen
B
Mengsel van twee vaste stoffen
C
Een mengsel van water en olie of water en vet.
D
Mengsel van een vloeistof en een vaste stof

Slide 12 - Quizvraag

Een oplossing
A
Mengsel van een vloeistof en een vaste stof die goed mengen
B
Mengsel van twee vaste stoffen
C
Een mengsel van water en olie of water en vet.
D
Mengsel van een vloeistof en een vaste stof

Slide 13 - Quizvraag

3

Slide 14 - Video

01:14
Wat voor soort mengsel is water met zand?
A
suspensie
B
emulsie
C
oplossing

Slide 15 - Quizvraag

01:16
Wat voor soort mengsel is water gemengd met zout?
A
suspensie
B
emulsie
C
oplossing

Slide 16 - Quizvraag

01:43
Hoe heet de scheidingsmethode die in dit filmpje werd gedemonstreerd?

Slide 17 - Open vraag

3

Slide 18 - Video

01:09
Hoeveel keer moet je het filter doormidden vouwen (alleen getal invoeren)

Slide 19 - Open vraag

02:11
Hoe noem je het zoute water dat in de reageerbuis terecht komt?

Slide 20 - Open vraag

02:12
Hoe noem je het zand dat in het filter achterblijft?

Slide 21 - Open vraag

Stel je gaat koffie zetten. Je doet wat gemalen koffiebonen in een glas en giet heet water bij. Welke scheidingsmethode vindt er nu plaats in de beker?
A
Filteren
B
Indampen
C
Extraheren

Slide 22 - Quizvraag

Hoe heet bij koffiezetten de prut in het filter ?
A
filtraat
B
oplossing
C
residu
D
extractiemiddel

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Video

Schone lucht is een ......
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 25 - Quizvraag

Keukenzout is een
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 26 - Quizvraag

Zeewater is een
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 27 - Quizvraag

Als je twee zuivere stoffen mengt dan krijg je een
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 28 - Quizvraag

Wat is de betekenis van dit pictogram?
A
pijnlijk
B
corrosief
C
oxiderend
D
schadelijk

Slide 29 - Quizvraag

Wat betekent dit pictogram ?
A
brandbaar
B
oxiderend
C
kampvuur toegestaan
D
licht ontvlambaar

Slide 30 - Quizvraag

300 mL =
A
30 cm3
B
300 cm3
C
3 cm3
D
3000 cm3

Slide 31 - Quizvraag

De eenheid van dichtheid is...
A
g/cm3
B
cm3/g
C
g
D
cm3

Slide 32 - Quizvraag

beginstand: 15 mL
eindstand: 24 mL
Volume?
A
10 cm3
B
14 cm3
C
9 cm3
D
11 cm3

Slide 33 - Quizvraag

Voorvoegsel
Betekenis
Getal
milli (m)
centi (c)
deci (d)
deca (da)
hecto (h)
kilo (k)
Koppel de juiste betekenis en getal aan het voorvoegsel
duizendste       0,001
duizend             1000
honderdste       0,01
honderd             100
tiende                 0,1
tien                      10

Slide 34 - Sleepvraag

Volume bepalen

Slide 35 - Tekstslide

Bereken het volume van dit blokje.

Slide 36 - Open vraag

Bereken de dichtheid van het blokje.

Slide 37 - Open vraag

Van welke stof is dit blokje gemaakt?

Slide 38 - Open vraag

Een balkje is 5 cm lang, 2 cm breed en 0,10 dm hoog. De massa is 100 gram.
Bereken het volume van dit blokje in cm3

Slide 39 - Open vraag

Een balkje is 5 mm lang, 0,6 dm breed en 0,10 m hoog. De massa is 100 gram.
Bereken het volume van dit blokje in cm3

Slide 40 - Open vraag

Een cilinder heeft een straal van 15 cm en een hoogte van 50 cm. Bereken het volume in kubieke meter.

Slide 41 - Open vraag

De massa van een voorwerp met een volume van 10 cm3 is 65,7 gram. Bereken de dichtheid.
A
657 g/cm3
B
6,6 g/cm3
C
6,9 g/cm3
D
0,15 g/cm3

Slide 42 - Quizvraag

5 dm3 = ..........cm3
A
50
B
500
C
5000
D
0,5

Slide 43 - Quizvraag

Welke van onderstaande voorbeelden is een grootheid ?
A
massa
B
kg
C
gram
D
g/cm3

Slide 44 - Quizvraag

Welke van onderstaande voorbeelden is een eenheid ?
A
volume
B
dichtheid
C
gram
D
massa

Slide 45 - Quizvraag

a) 100 mg = 0,1 kg
b) 50 g = 0,5 kg
A
a is juist
B
b is juist
C
a en b zijn juist
D
geen is juist

Slide 46 - Quizvraag

Een steen heeft een massa van 50 gram. In een maatcilinder stijgt het water 25 mL. De dichtheid van de steen is dan
A
7,5 g/cm3
B
2 g/cm3
C
3 g/cm3
D
4 g/cm3

Slide 47 - Quizvraag