oefentoets H2

oefentoets H2
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

oefentoets H2

Slide 1 - Tekstslide

noem voorbeelden van stofeigenschappen

Slide 2 - Woordweb

wat is geen stofeigenschap
A
smeltpunt
B
massa
C
vorm
D
dichtheid

Slide 3 - Quizvraag

Geen stofeigenschappen
Wel stofeigenschappen
geur
kleur
oplosbaarheid
brandbaarheid
kookpunt
vorm
massa
temperatuur
volume

Slide 4 - Sleepvraag

Grootheid
Eenheid
Lengte
Graden celsius
Massa
kilogram
snelheid
volume
liter
kostprijs
Euro
centimeter

Slide 5 - Sleepvraag

Het volume van vloeistoffen meten we meestal in ....

Slide 6 - Open vraag

Een balkje is 5 cm lang, 2 cm breed en 0,10 dm hoog. De massa is 100 gram.
Bereken het volume van dit blokje in cm3

Slide 7 - Open vraag

Een balkje is 5 mm lang, 0,6 dm breed en 0,10 m hoog. De massa is 100 gram.
Bereken het volume van dit blokje in cm3

Slide 8 - Open vraag

Een cilinder heeft een straal van 15 cm en een hoogte van 50 cm. Bereken het volume in kubieke meter.

Slide 9 - Open vraag

De massa van een voorwerp met een volume van 10 cm3 is 65,7 gram. Bereken de dichtheid.
A
657 g/cm3
B
6,6 g/cm3
C
6,9 g/cm3
D
0,15 g/cm3

Slide 10 - Quizvraag

Een steen heeft een massa van 50 gram. In een maatcilinder stijgt het water 25 mL. De dichtheid van de steen is dan
A
7,5 g/cm3
B
2 g/cm3
C
3 g/cm3
D
4 g/cm3

Slide 11 - Quizvraag

Voorwerpen met een willekeurige vorm noem je                                          voorwerpen.
Bijvoorbeeld een sleutel, een steentje, een puntenslijper, enz.

Je bepaalt het volume dan met de                                             -methode. 

Je hebt dan een                                         nodig.

Voorbeeld. Beginstand water   = 5,0 mL =

Voorwerp erbij.   Eindstand       = 
Volume voorwerp is dan     
maatcilinder
7,0 - 5,0 = 2,0 cm3
onregelmatige
5,0 cm3
7,0 mL = 7,0 cm3
onderdompelings

Slide 12 - Sleepvraag

Inhoud kubus
Inhoud balk
Inhoud cilinder
V = l x b x h
V = 3,14 x h x r2

Slide 13 - Sleepvraag

Voorvoegsel
Betekenis
Getal
milli (m)
centi (c)
deci (d)
deca (da)
hecto (h)
kilo (k)
Koppel de juiste betekenis en getal aan het voorvoegsel
duizendste       0,001
duizend             1000
honderdste       0,01
honderd             100
tiende                 0,1
tien                      10

Slide 14 - Sleepvraag

Met welk ezelsbruggetje kun je eenvoudig eenheden omrekenen?

Slide 15 - Open vraag

5 dm3 = ..........cm3
A
50
B
500
C
5000
D
0,5

Slide 16 - Quizvraag

a) 100 mg = 0,1 kg
b) 50 g = 0,5 kg
A
a is juist
B
b is juist
C
a en b zijn juist
D
geen is juist

Slide 17 - Quizvraag

Omrekenen
500 m = ... km

Slide 18 - Open vraag

Omrekenen
2,7 dam = ... dm

Slide 19 - Open vraag

Omrekenen
34,6 mg = ... g

Slide 20 - Open vraag

Omrekenen
345 mL = ... dL

Slide 21 - Open vraag

Omrekenen
12 cm³ = ... mm³

Slide 22 - Open vraag

Omrekenen
0,56 dm³ = ... L

Slide 23 - Open vraag

Omrekenen
610 cm³ = ... mL

Slide 24 - Open vraag

Omrekenen
610.000 mm3 = mL

Slide 25 - Open vraag

Omrekenen
610.000 mm³ = ... mL

Slide 26 - Open vraag

Omrekenen
610000 mm³ = ... mL

Slide 27 - Open vraag

Omrekenen
868000 hL = ... DaL

Slide 28 - Open vraag

=
dichtheid=volumemassa
volume
massa
dichtheid
/
*

Slide 29 - Sleepvraag

=
dichtheid=volumemassa
massa
volume
dichtheid
/
*

Slide 30 - Sleepvraag

=
dichtheid
De formule van dichtheid
volume
massa
/
*

Slide 31 - Sleepvraag

Bereken het volume van dit blokje.

Slide 32 - Open vraag

Bereken de dichtheid van het blokje.

Slide 33 - Open vraag

Van welke stof is dit blokje gemaakt?

Slide 34 - Open vraag

Bereken de dichtheid van dit blok
hout. Rond af op 1 cijfer achter
de komma

Slide 35 - Open vraag

Bereken de dichtheid van de stof
hiernaast. Rond af op 1 cijfer achter de
komma

Slide 36 - Open vraag

Bereken de dichtheid in g/cm3

Slide 37 - Open vraag

Een stuk aluminium heeft een dichtheid van 2,7 g/cm3
Bereken het volume van 10 gram aluminium.
rond af op 1 cijfer achter de komma.

Slide 38 - Open vraag

een stuk hout heeft een dichtheid van 0,4 g/cm3. Bereken de massa van 15 cm3 hout

Slide 39 - Open vraag