h5na les14b

Planning en Leerdoelen
-voorkennis test
- paragraaf 9.3
- aan de slag

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Planning en Leerdoelen
-voorkennis test
- paragraaf 9.3
- aan de slag

Slide 1 - Tekstslide

Quiz cirkelbeweging

Slide 2 - Tekstslide

4

Slide 3 - Video

00:48

Slide 4 - Tekstslide

00:48
Om het pakje kaarten om te stoten, moet de ring opgetild worden als de bal zich bevindt in punt
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 5 - Quizvraag

00:58
Ga ervan uit dat er geen wrijving is tussen bal en ondergrond. Welke bewering is juist?
Zodra je de ring optilt,
A
werkt er een middelpuntzoekende kracht op de bal.
B
werkt er geen resulterende kracht op de bal.
C
werkt er een kracht op de bal in zijn bewegingsrichting.
D
werkt er alleen zwaartekracht op de bal.

Slide 6 - Quizvraag

01:24-01:27
= Middelpuntzoekende
   kracht

Slide 7 - Tekstslide

1

Slide 8 - Video

02:45
De verslaggever zegt: "Hij heeft moeite met de snelheid, moeite met het houden van de bocht."
Leg uit wat er aan de hand is. Maak gebruik van 𝐹_𝑚𝑝𝑧.

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht
InHoe krijgen we een voorwerp in een cirkelbaan? 

Dit doen we door een kracht 
uit te oefenen loodrecht op 
de bewegingsrichting van 
het voorwerp. 

We zien dit gebeuren in de 
afbeelding hiernaast.

In de onderstaande afbeelding zien we een voorwerp dat in een cirkelbaan beweegt. Zoals je kunt zien staat er tijdens de gehele beweging een kracht loodrecht op de bewegingsrichting. 

Merk ook op dat deze kracht telkens naar het midden van de cirkelbaan gericht is. We noemen een dergelijke kracht daarom ook wel een middelpuntzoekende kracht (Fmpz).

Slide 13 - Tekstslide

Opgave bobslee
opgave e 

timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

Opgave bobslee
opgave f 
timer
5:00

Slide 15 - Tekstslide

Opgave bobslee
De rest is onderdeel van het HW

Slide 16 - Tekstslide

Uitleg looping

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Wie levert Fmpz?
- Wrijvingskracht (auto in de bocht).  Wrijvingskracht
- De wand of de looping uit de voorgaande filmpjes. Normaalkracht
- Touw bij een schommel. spankracht.
- Rondzwaaien emmer met water. spierkracht (ofwel de spankracht)
- Aarde en maan  de gravitatiekracht (zwaartekracht) par. 3

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Je zit in de Python. Neem aan dat je gedurende een looping dezelfde snelheid houdt.

Wat is de richting van de resulterende kracht die op je werkt, wanneer je in het hoogste punt van de looping zit (punt A)?
A
Omhoog
B
Omlaag
C
Naar rechts (in het plaatje)
D
Naar links (in het plaatje)

Slide 22 - Quizvraag

Je zit in de Python. Neem aan dat je gedurende een looping dezelfde snelheid houdt.

Van welke kracht(en) is 𝐹_𝑚𝑝𝑧 het resultaat in punt B?
A
Zwaartekracht
B
Normaalkracht en middelpuntzoekende kracht
C
Zwaartekracht en wrijvingskracht
D
Zwaartekracht en normaalkracht

Slide 23 - Quizvraag

Je zit in de Python. Neem aan dat je gedurende een looping dezelfde snelheid houdt.

Welke bewering klopt niet?
A
𝐹_𝑚𝑝𝑧 in A is even groot als 𝐹_𝑚𝑝𝑧 in B.
B
In B heb je een groter gewicht dan in A.
C
𝐹_𝑚𝑝𝑧 in A is groter dan 𝐹_𝑚𝑝𝑧 in B.
D
𝐹_res in A is gelijk aan 𝐹_res in B.

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Je gaat de tweede looping in, die precies even groot is als de eerste looping.
In tegenstelling tot bij de eerste looping, kom je bij de tweede looping in punt A los van je stoel.

Wat zegt dit over je snelheid tijdens de tweede looping?
A
Die is groter dan tijdens de eerste looping
B
Die is kleiner dan tijdens de eerste looping
C
Dit zegt niks over de snelheid.
D
Die is anders van richting dan tijdens de eerste looping.

Slide 28 - Quizvraag

Slide 29 - Tekstslide

Uitleg looping; niet eenparig
Hoe staat de normaalkracht als de beweging niet eenparig is?

Slide 30 - Tekstslide

Leerdoelen:
- Rekenen aan cirkelbanen.
- Het begrip middelpuntzoekende kracht en het rekenen hiermee

Slide 31 - Tekstslide

praktikum cirkelbeweging
Demo
meteen uitwerken

Slide 32 - Tekstslide

aan de slag
HW maken
vragen stellen

Slide 33 - Tekstslide