Past simple mon Feb 8th B32, huiswerk B31

Past simple
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Past simple

Slide 1 - Tekstslide

Past Simple
Je gebruikt de Past Simple als iets gebeurd is in de verleden tijd en ook beëindigd is.

Wij noemen de Past Simple de Verleden Tijd.


Slide 2 - Tekstslide

Past Simple - Onregelmatige werkwoorden

Sommige werkwoorden zijn onregelmatig (OWW) en dat betekent dat ze geen '-ed' krijgen maar hun eigen vorm hebben.

to write  -> wrote    I wrote her a letter last week.
to go       -> went      He went to Italy last year.
to make -> made     They made a very nice meal two days ago.

Slide 3 - Tekstslide

Past Simple - onregelmatig

Er zijn geen regels voor de OWW, je moet ze uit je hoofd leren. Je pakt voor de Past Simple de 3e rij achterin je boek.
see - saw - seen
come - came - come

Slide 4 - Tekstslide

Past Simple - Vraag/Ontkenning

Vraagzinnen
Did + hele ww (1e kolom):
Did you walk to school yesterday?

Ontkennende zinnen
Didn't + hele www (1e kolom):
You didn't walk to school yesterday.

Slide 5 - Tekstslide

Past Simple - Signaalwoorden

In de zin staan vaak een tijdsbepaling van verleden tijd.

  • yesterday
  • last week
  • ten minutes ago
  • in 2007
  • this morning

Slide 6 - Tekstslide

Je gebruikt de Past Simple als...
A
iets gebeurd is in de toekomst
B
iets iedere dag gebeurt
C
iets gebeurd is in het verleden en afgerond is
D
iets nog niet gebeurd is

Slide 7 - Quizvraag


Wat is de Past Simple van go
A
gone
B
went
C
goed
D
goes

Slide 8 - Quizvraag


Wat is de Past Simple van tell
A
told
B
tolded
C
telled
D
tolt

Slide 9 - Quizvraag


Wat is de Past Simple van think
A
tought
B
taught
C
thought
D
thinked

Slide 10 - Quizvraag


Wat is de Past Simple van see
A
saw
B
seen
C
see
D
seed

Slide 11 - Quizvraag

Geef antwoord in verleden tijd:
Did you have a good day yesterday?

Slide 12 - Open vraag

Vragen in verleden tijd:

Did you go to school yesterday? 
Yes, I went to school yesterday. 
No, I didn't go to school yesterday. 

Slide 13 - Tekstslide


geef antwoord in Past simple:
Did he watch TV all night?
A
Yes, he watches TV all night.
B
Yes, he watching TV last night.
C
Yes, he watched TV last all night.

Slide 14 - Quizvraag


Did they go to the park last Sunday?
A
Yes, they went to the park last Sunday.
B
Yes they goed to the park last Sunday.
C
Yes, they go to the park last Sunday.

Slide 15 - Quizvraag


Did we eat a lot of pizza last night?
A
Yes, we eat a lot of pizza last night.
B
Yes we ate a lot of pizza last night.
C
Yes, we are eating a lot of pizza last night.

Slide 16 - Quizvraag


Wat is de Past Simple van buy
A
buyed
B
bought
C
boughd
D
bught

Slide 17 - Quizvraag


I ..... a sandwich yesterday.
A
eat
B
drink
C
drank
D
ate

Slide 18 - Quizvraag


We ..... on holiday 2 years ago.
A
go
B
went
C
been
D
walked

Slide 19 - Quizvraag

Wat vond je moeilijk in deze les?

Slide 20 - Open vraag

Noem 2 dingen die je geleerd hebt deze les.

Slide 21 - Open vraag

Past simple: extra uitleg? Klik op t filmpje

Slide 22 - Tekstslide