3H SK NOVA katern les 7 - 3.3 Massa deel 1

NOVA katern HAVO 3
Paragraaf 3.3: Massa

Les 7


Nodig: 
schrift  en rekenmachine
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

NOVA katern HAVO 3
Paragraaf 3.3: Massa

Les 7


Nodig: 
schrift  en rekenmachine

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
  • Leerdoelen
  • Uitleg en opdrachten 
  • EvaluatieSlide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen

Je kent de wet van behoud van massa
Je kan rekenen met massaverhoudingen
Het begrip overmaat(blz 107-108) slaan we over!


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wet van behoud van massa 
In 1789 formuleerde de Fransman Antoine Lavoisier wet van massabehoud. Hij was niet de eerste, want in Rusland was de wet al in 1748 door Michael Lomonosov bewezen met experimenten.  
Beide wetenschappers realiseerden zich dat bij chemische reacties ook vaak gassen een rol spelen. Ze bedachten hoe ze deze gassen konden opvangen en meewegen.  Zo ontdekten ze de wet van behoud van massa! 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wet van behoud van massa 
totale massa van de beginstoffen
(9 gram aluminium + 
 8 gram zuurstof)
=
 totale massa van de reactieproducten
(17 gram aluminiumoxide)


 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg van de wet van behoud van massa op deeltjesniveau

Voor                         Na
1 C-atoom              1 C-atoom
4 H-atomen             4-H atomen
4 O-atomen             4 O-atomen


Conclusie:
Bij een chemische reactie blijven de atomen behouden 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 20 a
De weegschaal is in balans als de kaars nog niet is aangestoken.
 Jasmijn steekt de kaars aan. Leg uit wat zij na enige tijd zal waarnemen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 20 b
Jasmijn doet de proef nog een keer, maar nu zet ze een stolp over kaars. Bij deze proef kan Jasmijn twee mogelijke verschijnselen waarnemen.
Noteer de twee waarnemingen en geef ook de verklaringen van deze waarnemingen. 

Slide 8 - Tekstslide

De balans blijft in evenwicht, omdat de gasvormige reactieproducten niet weg kunnen.
De kaars gaat na een tijdje uit, omdat de zuurstof die in de lucht onder stolp zit op is.
Geef het reactieschema (in woorden) voor de ontleding van aluminiumoxide.
Zet ook de fasen bij de stoffen.

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het reactieschema voor de ontleding is:
aluminiumoxide (s) -> aluminium (s) + zuurstof (g)

Bij de ontleding van 17 g aluminiumoxide krijg je 9 g aluminium.
Bereken hoeveel gram zuurstof bij de reactie ontstaat.

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Rekenen met massaverhoudingen
Recept voor een salade

200 gram sla
150 gram tomaten
50 gram olijven


 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rekenen met massaverhoudingen
                                    Recept voor een salade van 400 gram

sla      +         tomaten    +   olijven         ->        salade
200 gram  + 150 gram +  50 gram       ->      400 gram
400 gram  + 300 gram + 100 gram     ->      800 gram 
   


Ook koken voldoet aan de wet van behoud van massa!
x 2 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stel: nu wil je 1600 gram salade maken
                         sla  +  tomaten  +  olijven    ->        salade
                      200 gram + 150 gram + 50 gram -> 400 gram   
                            ? gram +      ? gram +    ? gram -> 1600 gram 
                                                                     De factor is 1600 : 400 = 4 
                      200 x 4          150 x 4          50 x 4                          
                     800 gram  + 600 gram + 200 gram  = 1600 gram    

                            


Gegeven           
x ? 
Gevraagd
Dus:

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

verbranden van magnesium
magnesium (s) + zuurstof (g) --> magnesiumoxide (s)

Slide 14 - Tekstslide

De balans blijft in evenwicht, omdat de gasvormige reactieproducten niet weg kunnen.
De kaars gaat na een tijdje uit, omdat de zuurstof die in de lucht onder stolp zit op is.
massaverhouding

6,0 g Mg (s) + 4,0 g O(g) 

Mg : O2 = 6,0 : 4,0 
                 = 3     : 2    

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uit de grafiek kan je afleiden wat de massaverhouding is waarin magnesium en zuurstof met elkaar reageren.

Welke verhouding lees je af?
A
massa magnesium : massa zuurstof = 2 : 1
B
massa magnesium : massa zuurstof = 1 : 2
C
massa magnesium : massa zuurstof = 3 : 2
D
massa magnesium : massa zuurstof = 2 : 3

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

rekenen met massaverhoudingen

Hoeveel zuurstof is
nodig om 9,0 g Mg
te verbranden?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

rekenen met massaverhoudingen

Hoeveel zuurstof is
nodig om 9,0 g Mg
te verbranden?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

rekenen met massaverhoudingen

Hoeveel zuurstof is
nodig om 9,0 g Mg
te verbranden?
Dus 6,0 g zuurstof is nodig.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Magnesium en zuurstof reageren dus in de massaverhouding 3 : 2.

Bereken hoeveel gram magnesiumoxide er ontstaat als je 15 gram magnesium verbrandt.
A
10 gram
B
15 gram
C
25 gram
D
30 gram

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

rekenen met massaverhoudingen

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

rekenen met massaverhoudingen

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

rekenen met massaverhoudingen

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eigen werk + HW
  • Leren uit het overgangskatern blz 105 t/m 107

    (dus tot voorbeeldopgave 3
    --> het stuk over "Overmaat" hoef je niet te leren!)


  • Maken + nakijken opgaven 21 abdef + 23
 
Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf drie dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf één of twee dingen op die je deze les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

EINDE

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies