Rekenen aan reacties

Wat gaan we deze les doen?

Terugblik
Doelen

Aan het einde van de les kun je uitleggen wat de wet van behoud van massa is en de
massaverhouding van reagerende stoffen aangeven

Uitleg

Aan de slag en afsluiting

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan we deze les doen?

Terugblik
Doelen

Aan het einde van de les kun je uitleggen wat de wet van behoud van massa is en de
massaverhouding van reagerende stoffen aangeven

Uitleg

Aan de slag en afsluiting

Slide 1 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
 'de wet van Lavoisier'

De massa van alle stoffen voor de reactie is samen net zo groot als de massa van alle reactieproducten bij elkaar .

Er kan geen massa verloren gaan!

Slide 2 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
De massa bij het begin en einde is altijd hetzelfde
Als je 9 gram aluminium laat reageren met 8 gram zuurstof, krijg je daaruit .... gram aluminiumoxide
Ontleed je aluminiumoxide dan krijg je dezelfde verhoudingen.
In formule: 
2Al2O3(s) --> 4Al (s) + 3 O2(g) 
17 gram    --> 9 gram + 8 gram

Slide 3 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
Er kan geen massa verschijnen of verdwijnen.

Slide 4 - Tekstslide

Chemische reacties
Bij chemische reacties is het net als in het cakebeslag. 
Beginstoffen reageren in een bepaalde massaverhouding met elkaar. 
Er gaat nooit massaverloren. 

Slide 5 - Tekstslide

Massaverhouding

Stoffen reageren altijd in een bepaalde massaverhouding. We kijken naar de reactie tussen magnesium en zuurstof:
2 Mg + O2 --> 2 MgO
 3 g        2 g         5 g 
Zoals je ziet, reageren Mg en O2  hier in de verhouding 3:2. Dit heet de massaverhouding en deze blijft  altijd gelijk.

Slide 6 - Tekstslide

Massaverhouding
Bij een chemische reactie reageren de stoffen in een vaste verhouding. Zo reageren ijzer en zwavel in de verhouding 7 : 4.
Dit betekent dat 7 gram ijzer altijd reageert met 4 gram zwavel.

Slide 7 - Tekstslide

Rekenen aan reacties

Slide 8 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
Er kan geen massa verschijnen of verdwijnen.

Slide 9 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
 'de wet van Lavoisier'

De massa van alle stoffen voor de reactie is samen net zo groot als de massa van alle reactieproducten bij elkaar .

Er kan geen massa verloren gaan!

Slide 10 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
De massa bij het begin en einde is altijd hetzelfde
Als je 9 gram aluminium laat reageren met 8 gram zuurstof, krijg je daaruit .... gram aluminiumoxide
Ontleed je aluminiumoxide dan krijg je dezelfde verhoudingen.
In formule: 
2Al2O3(s) --> 4Al (s) + 3 O2(g) 
17 gram    --> 9 gram + 8 gram

Slide 11 - Tekstslide

Chemische reacties
Bij chemische reacties is het net als in het cakebeslag. 
Beginstoffen reageren in een bepaalde massaverhouding met elkaar. 
Er gaat nooit massaverloren. 

Slide 12 - Tekstslide

Massaverhouding

Stoffen reageren altijd in een bepaalde massaverhouding. We kijken naar de reactie tussen magnesium en zuurstof:
2 Mg + O2 --> 2 MgO
 3 g        2 g         5 g 
Zoals je ziet, reageren Mg en O2  hier in de verhouding 3:2. Dit heet de massaverhouding en deze blijft  altijd gelijk.

Slide 13 - Tekstslide

Massaverhouding
Bij een chemische reactie reageren de stoffen in een vaste verhouding. Zo reageren ijzer en zwavel in de verhouding 7 : 4.
Dit betekent dat 7 gram ijzer altijd reageert met 4 gram zwavel.

Slide 14 - Tekstslide

Aan de slag

Maak opdracht 18, 20, 21, 22 en 23

Klaar? Laat de opdrachten controleren.

Slide 15 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?

Terugblik
Doelen

Aan het einde van de les kun je uitleggen wat molecuulmassa en atoommassa is en hiermee rekenen

Uitleg

Aan de slag en afsluiting

Slide 16 - Tekstslide

Molecuulmassa 1

Slide 17 - Tekstslide

Molecuulmassa
  • Water
  • Uit welke atomen bestaat water?
  • Hoeveel weegt elk atoom (periodiek systeem)?
  • Wat is de molecuulmassa van water?

Slide 18 - Tekstslide

Molecuulmassa 2

Slide 19 - Tekstslide

Molecuulmassa berekenen:
  1. Omdat massa's van atomen zo klein zijn werken we met de atomaire massa eenheid 1 u (ame of amu) = 1,7x 10-27 kg
  2. Noteer de molecuulformule en bereken daarna de totale massa door alle afzonderlijke massa's bij elkaar op te tellen.
  3. Vergeet niet om achter het gevonden getal de eenheid u te zetten.

Slide 20 - Tekstslide

Molecuulmassa
  1. Je weet de formule van de stof                        bijv. H2SO4
  2. Zoek de massa van elke atoomsoort op                H = 1,0
                                                                                                          S = 32,1                                                                                                          O = 16,0
  3. Doe het aantal atomen keer de massa          2 H dus 2x1,0    = 2,0
                                                                                                 1 S  dus 1x32,1  = 32,1
                                                                                                 4 O dus 4x16,0 = 64,0
  4. Tel de massa's van alle atomen bij elkaar: 2,0+ 32,1 + 64,0 = 98,1 u

Slide 21 - Tekstslide