Democratie: Jouw Stem Telt!

Democratie: Jouw Stem Telt!
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
GASVBuitengewoon secundair onderwijs

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Democratie: Jouw Stem Telt!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat een democratie is en waarom het belangrijk is.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over democratie?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een democratie?
Een democratie is een politiek systeem waarin de macht bij het volk ligt. Het volk heeft het recht om zijn eigen regering te kiezen en invloed uit te oefenen op het beleid.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geschiedenis van democratie
Democratie heeft zijn oorsprong in het oude Griekenland, waar burgers deelnamen aan besluitvorming. Sindsdien heeft democratie zich over de hele wereld verspreid.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van een democratie
Belangrijke kenmerken van een democratie zijn vrije en eerlijke verkiezingen, respect voor mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vormen van democratie
Er zijn verschillende vormen van democratie, zoals directe democratie waarin burgers rechtstreeks beslissen, en representatieve democratie waarin burgers vertegenwoordigers kiezen om namens hen te beslissen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is democratie belangrijk?
Democratie zorgt voor politieke stabiliteit, bescherming van rechten en vrijheden, betrokkenheid van burgers bij besluitvorming en verantwoordelijkheid van de regering jegens het volk.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Democratie in de praktijk
Toon voorbeelden van democratische landen en hoe zij hun regeringen kiezen en betrokkenheid van burgers bevorderen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jouw rol als burger
Als burger heb je het recht om te stemmen, je stem te laten horen en deel te nemen aan maatschappelijke kwesties. Jouw betrokkenheid is essentieel voor een goed functionerende democratie.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.