Movies that Matter - Two Left Feet - v.a. praktijkonderwijs / vmbo

Due Piedi Sinistri
Two Left
Feet
 Isabella Salvetti, 2016
Les over vooroordelen
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Welkom bij deze les bij de kort film Two Left Feet (Isabella Salvetti, 2015). Tijdens deze les maken leerlingen kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijken leerlingen en/of studenten de film Two Left Feet, een korte Italiaanse film. Op een plein in een wijk in Rome is Mirko aan het voetballen met zijn vrienden, terwijl Luana op haar vader wacht. Het klikt tussen de twee. Alles lijkt goed te gaan, maar plotseling gebeurt er iets onverwachts. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

Thema's
 • Vooroordelen
 • Stereotypen
 • Lichamelijke handicap
Opzet van de les
Deze les bestaat uit vier delen:
1) Introductie (+- 5 min)
2) De film (+- 8 min) > en 14 min als je hem twee keer bekijkt
3) Verdieping (+- 23 min)
4) Afronding (+- 7 min)

Leerdoelen
Aan het eind van deze les kunnen de leerlingen:
 1. Uitleggen wat vooroordelen zijn;
 2. Voorbeelden van vooroordelen benoemen;
 3. Begrijpen wat gevolgen van vooroordelen voor een ander en voor henzelf kunnen zijn;
 4. Een aantal vooroordelen herkennen die zij zelf hebben.
Werkwijze
 • De les bestaat uit vier delen.
 • De film is opgedeeld in drie fragmenten. Deze zijn in de les opgenomen. Je hoeft ze alleen maar aan te klikken.
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide (zie PDF in de bijlage). In deze notities vind je nog algemene, uitgebreide informatie, die je helpt door deze les te navigeren.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Veel plezier met de les!

Lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.

Instructies

Onderdelen in deze les

Due Piedi Sinistri
Two Left
Feet
 Isabella Salvetti, 2016
Les over vooroordelen

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij de les van Movies that Matter bij de korte Italiaanse film Two Left Feet (Due Piedi Sinistri).

De les is opgedeeld verschillende delen:
- Introductie (+- 5 min)
- De film (+- 8 min) > en 14 min als je hem twee keer bekijkt
- Verdieping (+- 23 min)
- Afronding (+- 7 min)
Due Piedi Sinistri
Introductie

Slide 2 - Tekstslide

Introductie
Tijdens de introductie van deze les zullen de leerlingen kennis maken met de filmposter en één van de onderwerpen die in de film aan bod komt; Italiaans voetbal.

Let op:
Het is van belang dat de leerlingen nog niet op de hoogte zijn van de leerdoelen. Op deze manier komt het hoofdonderwerp 'vooroordelen' door middel van de film beter tot zijn recht in deze les.

Leerdoelen
Aan het eind van deze les kunnen de leerlingen:
 1. Uitleggen wat vooroordelen zijn;
 2. Voorbeelden van vooroordelen benoemen;
 3. Begrijpen wat gevolgen van vooroordelen voor een ander en voor henzelf kunnen zijn;
 4. Een aantal vooroordelen herkennen die zij zelf hebben.


In de stad Rome zijn er twee grote voetbalclubs. Je ziet zometeen in de film jongens voetballen die supporter zijn van AS Roma. 
Weet jij wat de andere grote voetbalclub in Rome is?

Slide 3 - Tekstslide

Introductie
Zometeen in de film zien de leerlingen jongens voetballen die supporter zijn van AS Roma. In de stad Rome zijn er twee grote voetbalclubs. 

Bespreek klassikaal of de leerlingen weten welke andere grote voetbalclub er in Rome is. 

Antwoord: SS Lazio. Benoem tevens dat deze clubs en de fans rivaliseren met elkaar. Dit is belangrijk, omdat dit ook een onderwerp in de korte film is. Licht dit toe door middel van een voorbeeld van clubs uit de eigen omgeving, of bijvoorbeeld Ajax - Feyenoord rivaliteit, of rivaliteit tussen twee topsporters (Nadal - Federer bijvoorbeeld). 
Jullie gaan straks kijken naar een korte film. Je ziet hier de filmposter. De titel van deze korte film betekent: 
''Twee Linkervoeten''

- Waar denk je dat de film over gaat?

- In welke land is de film gemaakt?

Slide 4 - Tekstslide

Introductie
Kijk samen met de leerlingen naar de filmposter. De titel van deze korte film betekent: Twee Linkervoeten.

Bespreek aan de hand van de filmposter en de titel klassikaal met de leerlingen waar zij denken dat de film over gaat en in welk land zij denken dat de film is gemaakt.
Deel 1: De film

Slide 5 - Tekstslide

Deel 1: De film
In dit deel van de les kijken de leerlingen naar de film. Deze is in twee delen opgesplitst, met een kleine opdracht tussendoor. 

De film duurt in totaal 6 minuten, en is opgesplitst in twee delen van 3 minuten.

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk jij aan als je naar de jongen (Mirko) kijkt?
Schrijf voor jezelf drie woorden op.
Waar denk je aan als je naar het meisje (Luana) kijkt?
Schrijf voor jezelf drie woorden op.

Slide 7 - Tekstslide

Deel 1: De film
Zorg ervoor dat de leerlingen hun pen en papier erbij pakken en individueel de volgende dingen opschrijven:
 • Waar denk je aan als je naar het meisje kijkt? Schrijf drie dingen op.
 • Waar denk je aan als je naar de jongen kijkt? Schrijf drie dingen op.

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom wilde hij niet meer met haar mee om wat te gaan drinken?
Hoe reageerde het meisje toen de jongen niet meer met haar mee wilde gaan om wat te drinken?

Waarom reageerde zij zo denk je?

Slide 9 - Tekstslide

Deel 1: De film
Bespreek klassikaal met de leerlingen de volgende vragen:
 • Hoe reageerde het meisje toen de jongen niet meer met haar mee wilde gaan om wat te drinken?
 • Waarom reageerde zij zo denk je?
 • Waarom wilde hij niet meer met haar mee om wat te gaan drinken?
Belangrijk
Het doel van deze vragen is om erachter te komen of de leerlingen snappen wat er tussen de jongen en het meisje is voorgevallen. Uiteindelijk gingen zij niet meer met elkaar wat drinken, omdat zij SS Lazio fan is (dat op het wiel van haar rolstoel stond). De jongen is echter AS Roma fan.

Als blijkt dat de leerlingen de film niet helemaal begrepen hebben, is het mogelijk de film nogmaals in zijn geheel te bekijken. Dat is eventueel via slide 11 te doen.
 
In de slide hierna kun je eventueel de film nogmaals in zijn geheel bekijken

Slide 10 - Tekstslide

Als blijkt dat de leerlingen de film niet helemaal begrepen hebben, is het mogelijk de film nogmaals in zijn geheel te bekijken. Dat is eventueel via de volgende slide te doen.
 

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide met leerdoelen
Leerdoelen
Aan het eind van deze les kunnen de leerlingen:

1. Uitleggen wat vooroordelen zijn;
2. Voorbeelden van vooroordelen benoemen;
3. Begrijpen wat gevolgen van vooroordelen voor een ander en voor henzelf kunnen zijn;
4. Een aantal vooroordelen herkennen die zij zelf hebben.

Slide 12 - Tekstslide

Leerdoelen
Bespreek klassikaal met de leerlingen de leerdoelen van deze les. 

Aan het eind van deze les kunnen de leerlingen:
 1. Uitleggen wat vooroordelen zijn;
 2. Voorbeelden van vooroordelen benoemen;
 3. Begrijpen wat gevolgen van vooroordelen voor een ander kunnen zijn;
 4. Een aantal vooroordelen herkennen die zij zelf hebben.
Deel 2: Verdieping

Slide 13 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
In dit deel wordt het begrip vooroordelen uitgelegd. Dit gebeurt door middel van een kort filmpje en een aantal opdrachten.
Een vooroordeel is:
een positieve mening over iemand
een mening over iemand die altijd klopt
..een mening over iemand zonder dat je weet of dit klopt

Slide 14 - Poll

Deel 2: Verdieping
Bespreek met de leerlingen wat zij denken dat een vooroordeel is.
Er zijn drie antwoorden mogelijk waar leerlingen uit kunnen kiezen. 

Antwoord: ..een mening over iemand zonder dat je weet of dit klopt.

Belangrijk
 • Als de leerlingen met devices aan in de les meedoen, kunnen zij online antwoord geven. 
 • Doen de leerlingen niet met devices mee, dan kunnen zij bijvoorbeeld het juiste antwoord opschrijven.
Bekijk de video op de volgende slide. Dit is een kort fragment waarin vooroordelen worden uitgelegd.

Slide 15 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Vertel aan de leerlingen dat jullie een korte video gaan kijken waarin vooroordelen worden uitgelegd.

Slide 16 - Video

Deel 2: Verdieping
Deze slide is een kort fragment waarin vooroordelen worden uitgelegd. Kijk samen met de leerlingen naar de video. 

Belangrijk
De video begint automatisch op 0:07 en eindigt automatisch op 0:30. 
Vooroordelen zijn:
Meningen over iemand voordat je diegene leert kennen
Meningen waarvan je niet weet of het eigenlijk wel klopt
Meningen die negatief en emotioneel zijn

Slide 17 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Bespreek klassikaal met de leerlingen wat vooroordelen zijn. 
- Meningen over iemand voordat je diegene leert kennen
- Meningen waarvan je niet weet of het eigenlijk wel klopt
- Meningen die negatief en emotioneel zijn
''Alle Nederlanders zijn goed in schaatsen''
''Alle Nederlanders zijn gierig''
Welke van de onderstaande uitspraken is een vooroordeel?

Slide 18 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Bespreek ter toevoeging van de vorige slide klassikaal de twee uitspraken en vraag hen welke van de onderstaande uitspraken een vooroordeel is. 

Antwoord: ''Alle Nederlanders zijn gierig'' is een vooroordeel, omdat het ook negatief en emotioneel is. De uitspraak dat ''alle Nederlanders zijn goed in schaatsen'' is geen vooroordeel, omdat het niet negatief en emotioneel is geladen. 

Belangrijk
De eerste uitspraak is een voorbeeld van een stereotype. Dat wordt deze les niet behandeld. Wil je dit toch graag met de leerlingen behandelen? Kijk dan hier naar onze les bij de film Pizza Verdi!


Bespreek met de leerling naast je de volgende vragen:

- Welke vooroordelen hebben mensen wel eens over jou gehad? Kunnen jullie overeenkomsten vinden?

- Welke vooroordelen heb jij wel eens over iemand of een groep gehad die achteraf niet bleken te kloppen? Noem een voorbeeld.

Slide 19 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Zorg ervoor dat de leerlingen in tweetallen de volgende vragen bespreken:

- Welke vooroordelen hebben mensen wel eens over jou gehad? Kunnen jullie overeenkomsten vinden?
- Welke vooroordelen heb jij wel eens over iemand of een groep gehad die achteraf niet bleek te kloppen? Noem een voorbeeld.

Zijn dat vooroordelen van haar? 

Waarom denk je dat?
Denk weer terug aan de korte Italiaanse film. In de film zegt Luana (het meisje) tegen Mirko:
 
''Je bent net als de rest.''
Hoe denk jij dat ''de rest'' naar haar kijkt? 

Slide 20 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
In deze slide wordt weer een koppeling naar de film gemaakt. In de film zegt Luana tegen Mirko: ''Je bent net als de rest''. 
Bespreek klassikaal de volgende vragen:
 • Hoe denk jij dat ''de rest''  naar haar kijkt?
 • Zijn dat vooroordelen van haar?
 • Waarom denk je dat?
Antwoorden
Het meisje in de film heeft een lichamelijke handicap, waardoor ze in een rolstoel zit. Mensen met een lichamelijke beperking krijgen vaak te maken met vooroordelen. Het komt dus veel voor dat ''de rest'' op bepaalde manieren naar Luana kijkt. 

Voorbeelden van vooroordelen waar mensen met een lichamelijke beperking mee te maken krijgen kunnen zijn:
 • Gehandicapten zijn traag;
 • Gehandicapten zijn lastig in de omgang;
 • Gehandicapten vergen veel inspanningen;
 •  Gehandicapten zijn vaak ziek, vaker afwezig;
 • Gehandicapten hebben een lagere opleiding;
 •  Het is moeilijk om met gehandicapten te praten.
Verder is het inderdaad een vooroordeel dat zij denkt dat Mirko net als de rest is.
Stellingen
1. Mirko (de jongen uit de film) heeft een negatief beeld over alle mensen in een rolstoel.

2. Mirko en Luana vinden elkaar niet leuk en spreken daarom niet met elkaar af.
Nu je weet wat vooroordelen zijn, lees de stellingen. 

Ben je het eens of oneens?

Slide 21 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Bespreek de volgende twee stellingen klassikaal. Zijn de leerlingen het eens of oneens met de stellingen? Waarom?
 1. De jongen uit de film heeft een negatief geladen mening over mensen in rolstoelen.
 2. De jongen en het meisje spreken uiteindelijk niet met elkaar af omdat ze elkaar niet leuk vinden.
Deel 3: Afronding

Slide 22 - Tekstslide

Deel 3: Afronding
In dit deel wordt de les afgerond. Door middel van een korte opdracht en vragen kan je checken of de leerling de leerdoelen heeft behaald. 
Waar denk je nu aan als je naar Luana kijkt? 
Schrijf drie woorden op.
Waar denk je nu aan als je naar Mirko kijkt? 
Schrijf drie woorden op.

Slide 23 - Tekstslide

Deel 3: Afronding
Zorg ervoor dat de leerlingen hun pen en papier erbij pakken en individueel de volgende dingen opschrijven:
 • Waar denk je aan als je naar Luana kijkt? Schrijf drie dingen op.
 • Waar denk je aan als je naar Mirko  kijkt? Schrijf drie dingen op.
Zijn de drie dingen die je nu over het meisje en de jongen hebt opgeschreven hetzelfde of anders als tijdens de film? Waarom?
Welke twee dingen heb jij geleerd deze les?

Slide 24 - Tekstslide

Deel 3: Afronding
Bespreek klassikaal met de leerlingen of de drie dingen zij over het meisje en de jongen hebben opgeschreven hetzelfde of anders zijn dan wat zij tijdens de film op hadden geschreven. Waarom is dit zo?

Vraag vervolgens aan de leerlingen welke twee dingen zij meenemen uit deze les.

Nog niet uitgepraat over dit onderwerp? Ga door naar slide 26 en vind hier een optionele verdiepingsopdracht!
Met je klas naar ons festival?
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? We organiseren een festival in Den Haag en Amsterdam met verschillende films en verdiepingsprogramma's, klik hier voor meer informatie!

Slide 25 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les!

Zou je graag nog dieper in willen gaan op dit onderwerp? Kijk dan ook naar de Movies that Matter les bij de film Pizza Verdi! Hier komen stereotypes, vooroordelen en discriminatie aan bod. 

Wil je jouw klas nog eens trakteren op zo’n inspirerende les, maar dan met een andere film en/of ander thema? Movies that Matter Educatie heeft een groot filmaanbod met lesmateriaal. Bekijk het aanbod hier!

Of met school naar ons festival in Den Haag en Amsterdam? Vind hier meer informatie!
Deel 4: Optionele opdrachten (leerjaar 2)

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat zo kijken naar een video van een experiment in Amsterdam.
Kijkopdracht: 
 • Welke vooroordelen hebben mensen in de video over deze drie jongens?
 • Wat zijn de gevolgen van deze vooroordelen voor deze drie jongens?

Slide 27 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Vertel aan de leerlingen dat ze zo gaan kijken naar een korte video van een experiment in Amsterdam. 
Leg uit dat de leerlingen tijdens het kijken van de video de volgende vragen moeten beantwoorden. 

Tip: Laat de leerlingen eventueel voordat de video begint de vragen opschrijven, of schrijf ze op het bord. Op deze manier kunnen ze nog eens terug kijken naar de vragen. 

Kijkopdracht
 • Welke vooroordelen hebben mensen in de video over deze drie jongens?
 • Wat zijn de gevolgen van deze vooroordelen over deze drie jongens?

Slide 28 - Video

Bron: 
2Doc Zwart als Roet, Sunny Bergman (2016)

https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2016/zwart-als-roet.html?gclid=EAIaIQobChMI9u6CobOM-AIV2pTVCh3QfwKqEAAYASAAEgILUPD_BwE
Welke vooroordelen hadden mensen in deze video over deze drie jongens?
Wat zijn de gevolgen van deze vooroordelen  voor deze drie jongens?

Slide 29 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Bespreek klassikaal met de leerlingen hun antwoorden op de kijkvragen:
 • Welke vooroordelen hebben mensen in de video over deze drie jongens?
 • Wat zijn de gevolgen van deze vooroordelen over deze drie jongens?