Les 2 en 3

                           Dagbesteding B1-K1-W4
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

                           Dagbesteding B1-K1-W4

Slide 1 - Tekstslide

Les onderwerpen 
Dagbesteding
Activiteitenplan maken
Begeleiding van dagbesteding
Een indeling van dagbesteding
Verschillende doelgroepen

Slide 2 - Tekstslide

Wat kan ik verwachten?
Theorielessen
Praktijklessen (vrijwilligerswerk/LWP)
Toets (digitaal)


Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
 • De student kan uitleggen waarom zelfredzaamheid en regie belangrijk zijn voor cliënten
 • De student kan in eigen woorden uitleggen wat de betekenis van dagbesteding is voor cliënten
 • De student kan dagbestedingsactiviteiten koppelen aan de piramide van Maslow


Slide 4 - Tekstslide

Termen tijdens de les
 • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Regie en eigen kracht
 • Betekenis dagbesteding

Slide 5 - Tekstslide

Betekenis dagbesteding
Dagbesteding = doelgerichte en zingevende activiteiten gedurende de dag.

Als MZ’er ben je bezig met de dagbesteding van een kwetsbare doelgroep -> begeleiden en Ondersteunen in:
 •  scholing (vaardigheden)
 • Werk
 • vrije tijd
 • gedrag

Voorbeelden: begeleiden bij ADL / werkplaatsen / Creativiteit / Kleine Arbeidsverrichtingen etc.

Slide 6 - Tekstslide

Piramide van Maslow 
De dagbesteding komt voort uit wensen en behoeften van de doelgroep. Als het gaat om behoeften kan je het verdelen onder verschillende lagen.


 
 

Slide 7 - Tekstslide

Piramide van Maslow

Slide 8 - Tekstslide

De lagen van de piramide van Maslow

Lichamelijke behoeften: Eten/drinken, rust, Ontladingen
Veiligheid en zekerheid: Eigen ruimte, afspraken/regels
Sociale acceptatie: sociale contacten
Waardering: talenten, stimulatie
Zelfrealisatie: jezelf kunnen zijn, trots

Slide 9 - Tekstslide

De betekenis van dagbesteding voor cliënten
 • Dagbesteding van de cliënten is een belangrijk middel om mee te tellen/mee te doen -> participeren.
 • Hoe meer je mee participeert in de samenleving, hoe meer de mens zich volwaardig voelt.
 • Maatschappelijke participatie: Mensen die meedoen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij: door Arbeid, vrijwilligerswerk en mantelzorg.
 • Participatiewet: sinds 2015 bestaat deze wet. De wet is bedoeld om mensen die het zonder ondersteuning niet redden of een arbeidsbeperking hebben werk te laten vinden.
 • Participatieladder.
Slide 10 - Tekstslide

Participatieladder

Slide 11 - Tekstslide

Waarom is dagbesteding belangrijk voor de cliënt?
Participatie: Deelnemen aan wat er in de maatschappij gebeurd
vb. Werk, vrijwilligerswerk, scholing
Sociale Inclusie: Groepen die worden buitengesloten toelaten in de samenleving -> ervaringen opdoen, behoeften bevredigen en vergroten van zingeving
vb. passend onderwijs, buurtfeesten, rolstoelcompetitie
Structuur: Herkenbaar leefpatroon, houvast -> zelfregie

Slide 12 - Tekstslide

Belangstelling tonen naar cliënt
Als je een cliënt begeleidt of ondersteunt bij de dagbesteding toon je als mz’er belangstelling:
Verbaal:
Vragen stellen over de cliënt of de bezigheid, Doorvragen (mits het ongewenst of gevoelig begint te worden)


Non-verbaal:
regelmatig aankijken, knikken, glimlachen, fysieke contact maken

Slide 13 - Tekstslide

Zelfstandigheid & zelfredzaamheid
 • Zelfredzaamheid betekent dat de cliënt zich kan redden in alledaagse situaties. Het kan zowel gaan om zelfverzorging, huishoudelijke taken als het vermogen tot sociaal functioneren.
 • Zelfstandigheid betekent dat de cliënt een situatie kan overzien. Hij heeft voldoende inzicht om tijdig problemen of belemmeringen te signaleren en goed in te schatten. En hij kan beslissingen nemen hoe deze op te lossen.

Slide 14 - Tekstslide

Einde les
Vragen?????????

Slide 15 - Tekstslide