A/03-04

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

REVIEW:
to be /2
A "to be" az alany függvényében változik, az alábbiak szerint (jelen időben):
I am
You are
He/She/It is
We are
You are
They are
Mondatszerkesztés

Slide 2 - Woordweb

Translate the following sentences!

Slide 3 - Tekstslide

Elek szereti a pizzát.

Slide 4 - Open vraag

Minden este vodkát isznak.

Slide 5 - Open vraag

Te egy jó tanuló vagy.

Slide 6 - Open vraag

Match the colours to their names!
Brown
Purple
Black
White
Green
Yellow
Red
Blue
Orange
Grey

Slide 7 - Sleepvraag

Prepozíciók:
Amit mi toldalékolással, ragozással oldunk meg, az angol nyelvben elöljárószavakkal:
   az asztalon --> on the table

Mivel PREpozíciók, mindig az adott dolog elé írjuk, amihez viszonyítunk. 
Megkülönböztetünk térbeli és időbeli prepozíciókat. Nézzük végig a legfontosabbakat:

Slide 8 - Tekstslide

ON: -on/-ön/-án    The book is on the table. - A könyv az asztalon van.
IN: -ban/-ben        The pen is in the drawer. - A toll a fiókban van.
TO: -ba/-be        I am going to the shop. - Megyek a boltba.
INTO: 2x -ba/-be    I went into the shop. - Bementem a boltba.
AT: -nál/-nél        Let’s meet at the station. - Találkozzunk az állomásnál.
IN FRONT OF: előtt    I am in front of the bank. - A bank előtt vagyok.
BEHIND: mögött        He is behind the building. - Az épület mögött van.
NEXT TO: mellett    The book is next to the phone. - A könyv a telefon mellett van.
NEAR: közel/(mellett)    I live near the lake. - A tó mellett(közelében) lakom.
FAR: messze/távol    New York is far from here. - New York messze van innen.
Prepozíciók (térbeli)

Slide 9 - Tekstslide

UNDER: alatt        The dog is under the table. - A kutya az asztal alatt van.
ABOVE: felett        The lamp is above the table. - A lámpa az asztal felett van.
BETWEEN: között (2)  He is between the car and the tree. - A kocsi és a fa között van.
AMONG: között (több)    He is among his friends. - A barátai között van.
AFTER: után        He ran after his girlfriend. - A barátnője után futott.
OVER: át        You have to get over this. - Át kell jutnod ezen.
AROUND: körül        The Moon goes around the Earth. - A Hold a Föld körül kering.
FROM: -ról/-ból        I am from Hungary. - Magyarországról jöttem.

Prepozíciók (térbeli, folytatás)

Slide 10 - Tekstslide

Pontosság szerint:

Slide 11 - Tekstslide

Between
Between = 2 dolog között
Among = Több dolog között
To/Into
To = I am going to the shop --> Megyek a boltBA.
Into = She went into the shop. --> BEment a boltBA.

Slide 12 - Tekstslide

Olvasd és fordítsd az alábbi mondatokat: 
  1.    The pen is in the drawer.
  2.    He goes into the shop every day.
  3.    The school is near the church.
  4.    The bank is next to the cinema.
  5.    The plate is on the table.
  6.    He is on the phone right now.
  7.    I wear a ring on my finger.
  8.    Everything in this store is on sale.

Slide 13 - Tekstslide

Drag the prepositions to their correct places!

Slide 14 - Tekstslide

Place the prepositions to the house!
in
above
behind
in front of
next to

Slide 15 - Sleepvraag

Mondj prepozíciós mondatokat az alábbi kép alapján.

Példa:
The ball is under the table.
Armchair
Pont, mint magyarul:
a széken = on the chair
a fotelben = in the armchair
Többesszám
Az angol nyelvben a többesszámot egy -s/-es "toldalékkal" oldjuk meg. Később itt is megnézzük a rendhagyó eseteket, mert sok más opció is van ;)

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Goodbye!

Slide 19 - Tekstslide